Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Статьи и публикации » Основи сенсорного аналізу

  КРОВ

  Визначення
  3. Анізоцитоз – наявність в ор-мі еритроцитів:зміни величини ер
  4. Пойкілоцитоз – це наявність в крові еритроцитів:зірчастих, витягнутих, грушоподібних
  9. Анізохромія – це: зміна забарвлення
  10. Гіпохромія – це: слабо забарвлені ер
  11. Поліхроматофілія – це: неоднорідно забарвлені ер в сірувато-бузковий, синювато-рож, світло і темно-сині.
  12. Лейкограма – це:процентне співвідношення окремих видів лейкоцитів
  Фізичні властивості крові
  14. До фіз.-хім досліджень крові відносять визначення: кі-ті крові, відносної густини, ШОЕ, рестрикція, ос мотич резистентність, гематокрит на величина.
  16. ШОЕ залежить від: кількісних та якісних змін білків плазми крові.
  18. Збільшення ШОЕ відмічають при: септичні, гінійні пр, інф-запал пр, нефрит, нефроз, гемабластози, анемії. Збільшенні глобулінів, фібриногену. Збільш альбумінів, жовч пігментів, кислот, ацидоз, збільш ер, зменш об’єму, підвищ в’язкості.
  19. Зменшення ШОЕ характерне для: збільш холестеролу, зрушенні кислотно-осн балансу до алкалозу, зменш ер, збіл їх об’єму, при втраті води, коліках, жовтяниці.
  22. Для визначення густини крові застосовують метод: Гаммершляга, Філліпса
  23. Збільшення відносної густини крові відмічається при: діареях, поліурії, жовтяницях, стахіоботріотоксикоз, коліки, серце, поліцитемія, внаслідок втрати води при діареях, поліурії, ексудатах, блюванні, потінні.
  24. Зменшення відносної густини крові відмічається при: анемії, кахексії, гідремії.
  25. Підвищене зсідання крові буває при: при крововтрата, З із згущенням крові.
  26. Для запобігання зсідання крові до неї додають: гепарин (антикоагулянти)
  27. При яких З кров майже не згортається: гемофілія, сибірка, інфекційна анемія, піроплазмідози.

  28. Що таке ірректильність: зниж рефракції кров згустку або повна відсутність, при лейкозі, мікотоксикозі, гарячці.
  Біохімічне дослідження крові
  29. До біохімічних досліджень відносять: визн Hb, заг білка, Са, Р, Mg, глюкози, віт, кет тіл, гормонів, Ф.
  30. Кров для біохімічних досліджень у ВРХ беруть з: яремна вена, зовн грудна
  31. Кров для біохім у коней досліджень беруть з: яремна вена, зовн грудна
  32. У свиней кров для біохім досліджень беруть з: судини хвоста, краніальна порж вена, орбітального венозного синуса
  33. Для біохім досл кров у пт беруть з: підкрилова вена
  34. Для визначення вмісту гемоглобіну в крові в генометрі Салі до мітки набирають: NaCl
  35. Який вміст Hbв крові ВРХ г/л: 95-125
  36. Вміст Hbв крові коней г/л: 90-140
  37. Вміст Hbв крові свиней г/л: 90-110
  38. Вміст Hbв крові овець: 90-135
  39. Hbз’єднаний з нітратами назив: метHb
  41. Олігохромемія буває при: анемії, кровотечі, гемоліз ер при піроплазмідозах, лептоспірозі, інф анемії коней.
  42. Резервну лужність плазми крові визначають за: дифузійним методом за допомогою спарених колб (за Кондрахіним)
  43. Респіраторний ацидоз розвивається внаслідок: надлишку СО2 (гіперкапнії) внаслідок недостатньої вентиляції легень. При пневмонії, альвеолярній емфіземі, пневмотораксі, ателектазі легень, ексудативному плевриті, тимпанії, метеоризму, СС недостат.
  44. Метаболічний ацидоз розвивається: внаслідок поруш проміж обміну реч у тк і нагромадж орг к-т.
  45. Метаболічний ацидоз виникає при: діареї, рахіт, пневмонії, кетоз, хронічний румініт, нефрит, нефроз, СС і дих недостатність, діабет.
  46. Метаболічний алкалоз характеризується: нагромадженням в ор-мі основ, посиленою втратою нелетких к-т,надмірним виведенням нирками Н+ з одночасним підвищ рівня бікарбонатів.
  47. Які причини гіпопротеїнемії: недостат надходж білків, незбалансований раціон за АК, недост перетравл білка і всмокт у кишечнику, поруш синтезу білка в печінці, нефрит, нефроз, кровотеча, пухлини, ексудати.

  48. Загальну к-ть білка в сироватці крові визн: за доп рефрактометра або біуретовим методом
  50. Вміст загального білка в сироватці крові ВРХ г/л: 72-86
  51. Вміст загального білка в сироватці крові коней г/л: 70-80
  52. Вміст загального білка в сироватці крові свиней г/л: 70-85
  53. Вміст загального білка в сироватці крові собак г/л: 60-75
  54. А-гіповітаміноз проявляється при: недост надходженні каротину, поруш перетвор у віт А при хрон запал слиз кишечнику, нестачі протеїну, Со, І, легкорозч цукрі, антивітаміни.
  Хвороби печінки.

  55. Який критичний рівень каротину корів мкг/100мл: 300-350
  56. Вміст загального Са ВРХ становить мкг/100мл: 9-12
  57. Гіперкальціємія є ознакою: гіперф-ї ПЩЗ, гіпервітаміноз Д, остеодистрофії, артрозі.
  58. Гіпокальціємія спостерігається при: дефіцит Д, паратгормону, рахіт, остеодистрофія, післяродова гіпокальціємія, хвороби печінки, ураження нирок
  59. Гіпофосфатемія спостерігається при: нестачі, незасвоєнні внаслідок розладів ф-й трав каналу, дефіциті Д, гіперф-ї ПЩЗ, аліментарна остеодистрофія, рахіт
  60. Гіпермагніємію відмічають при: післяродова гіпокальціємія, швидке надходж Мд при ін’єкціях
  61. Гіперглікемія спостерігається при: велика к-ть цукристих кормів, при стресах, З ЦНС – сказ, Ауєскі, В1гіповітаміноз, тиреотоксикозі, гіперф-я наднирників,недост секреція інсуліну
  62. Гіпоглікемія спостерігається при: недост надходж вуглеводів, кетоз, гепатоз, гепатит, респіраторні, шлунк-кишк хвороби, гіперінсулінемії
  63. Які хім. сполуки являються кетоновими тілами: ацетооцтової, бета-оксимасляної, ацетону
  64. Підвищення вмісту кетонових тіл низив: кетонемія
  65. Вміст кетонових тіл у крові визначають: йодометричний метод за Енгфельдом у модифікації Гейтса та Одинової, калориметричним методом Нейтельсона, експрес-метод з реактивом Лестраде
  66. Високий вміст в крові ацетооцтової, бета-оксимасляної, ацетону свідчить про З: кетонемію
  67. Значне збільшення білірубіну у сироватці крові буває при: при піроплазмі дозах, лептоспірозах, отруєнні гемолітичними отрутами
  Морфологічний склад крові
  68. До морфологічних досліджень крові відносять: підрах к-ті ер, лейк, тромбоцитів, лейко грама.
  69. Для морфологічних досліджень крові необхідна її кількість становить: невелика, 0,02 мл
  70. До морфологічних досліджень крові у птахів беруть з: із гребеня або борідок
  72. Що дод у пробірку перед взяттям крові для морфологічних досліджень: гепарин
  Еритроцити73. При визначенні к-ті ер в 1 мкл крові підрахунок проводять в: 5 великих, кожний з яких по16
  74. Для підрахунку к-ті ер заст. методи: м-п в лічильних камерах, Культери, Цкллоскоп, Пікоскел, в меланжерах, пробірках (Пятницького)
  75. Яка к-ть ер в крові ВРХ Т/л: 5-7,5 76. коней Т/л: 6-9 77. свиней Т/л: 6-7,5 78. овець Т/л: 7-12
  79. собак Т/л: 5-8,5 80. котів Т/л: 6,5-9,5
  81. У молодих еритроцитів ядро: велике, кругле з крупною зернистістю, з хроматином, добре помітними ядерцями
  82. У ВРХ ер:
  83. Збільшення к-ті ер в мкл крові характерне для: рефлекторного збільш еритропоетинової ф\ї КМ
  84. К-ть ер в крові залежить від: їх виду й віку, м’язового напруження, продуктивності, породи, рівня годівлі
  85. Анізохромія хар-ся появою ер: розмір яких менший або більший
  86. Гіперхромні ер забарвлені: інтенсивно забарвлені
  40. Гіперхромія характеризується: збільш ВГЕ, колірного показника при анеміях, нестачі Со, В12
  88. Фізіологічна поліцитемія відмічається при: при зниж парц тиску, у новонародж
  89. Патологічна поліцитемія відмічається при: втраті води й згущенні крові, трансудати.
  Абсолютна - хвороби серця (перикардит, пороки), дих (пневмонія, емфізема).

  112. Базофільна пунктуація проявляється: темно-синього кольору зернистість
  Лейкоцити 90. Для підрахунку лейк в 1 мкл крові викор: меланжери, пробірки
  91. Для визначенні к-ті лейк в 1 мкл крові в меланжер необхідно спочатку набрати: кров
  92. Для підрахунку к-ті лейк заст. методи: меланджерний, пробірковий, електронно-автоматичний
  93. Яка к-ть лейк в крові ВРХ Г/л: 6-12
  94. Яка к-ть лейк в крові коней Г/л: 7-12
  95. Яка к-ть лейк в крові котів Г/л: 10-20
  96. Яка к-ть лейк в 1 мкл собак: 8,5-10,5
  97. К-ть лейк в крові залежить від: виду тв, віку, фізіол факторів
  98. Зрушення ядра нейтрофілів вправо – це: збільшення к-ті С, при норм або зниж П
  99. Зрушення ядра нейтрофілів вліво – це: підвищення к-ті молодих форм нейтрофілів у периферичній крові
  100. Просте регенеративне зрушення ядра нейтрофілів – це: заг к-ть лейк у межах норми або незначно збільш, к-ть П збільш в 1,5-2 рази, з’являються поодинокі Ю
  101. Дегенеративне зрушення ядра нейтрофілів – це зрушення ядра: лейкопенія, збільш молодих форм, у яких дистрофічні зміни ядра і цитоплазми, зменш С
  102. Гіперреактивне зрушення ядра нейтрофілів хар-ся появою в периферичній крові: лейкоцитоз, велика к-ть Ю нейтрофілів, наявність мієлоцитів, П більша в 2 рази, відносна к-ть С і лімфоцитів зменшена.
  103. До фізіологічних лейкоцитозів відноситься: травний, міогенний, вагітних, новонароджений
  104. Фізіологічний лейкоцитоз спостерігається при: травний, міогенний, вагітних, новонароджений
  105. Патологічні лейкоцитози відмічають при: пухлини, лейкоз
  106. Патологічний лейкоцитоз відрізняється від реактивного: в крові зявляються патологічно змінені або морфологічно і фунт незрілі форми лейк, що є показником орг змін в орг кровотворення (пухлини, лейкоз)
  107. До видових лейкоцитопеній відносять: відносна, абсолютна
  108. До гранулоцитів відносяться: базофілим, еозинофіли, нейтрофіли
  109. Гранули зрілих еозинофілів забарвлені в: червоний, червоно-рожевий
  110. Які З супроводжуються еозинопенією: сепсис, травматичний перикардит, гострий міокардит, пневмонія, інф З, інтоксикації
  111. Базофільний лейкоцитоз виявляють при: гемофілії, мієлоїдному лейкозі, після введ ніперімунних сироваток
  113. Нейтропенія трапляється при: аліментарна дистрофія, інф З, заст. АБ та сульфаніламідів
  114. Лімфоцитоз є ознакою: сап, чума свиней, бруцельоз, туберкульоз, лімфолейкоз
  115. Лімфоцитопенія відмічається при: гострі септичні пр, променева хвороба
  116. Моноцитоз найчастіше буває при: імунізація тв, прихований перебіг З, піроплазмі дози, хрон септ пр,
  Тромбоцити117. Тромбоцитоз спостерігається при: після хірург операцій, травм мязів, стадія видужання після інф З.
  118. Тромбоцитопенія спостерігається при: інф Х, геморагічний діатез, стахіоботрілтоксикоз, променева хвороба
  Мазки.
  ..

  119. Мазок крові роблять на склі: предметному
  120. Мазки крові фіксують: сиртом
  121. Щойно зроблений мазок крові спочатку: сушать (фіксують)
  122. Правильно виготовлений мазок крові повинен: тонкий рівномірний достатньої довжини, кінький хвіст
  123. Мазок крові фарбують фарбами: еозин Май-Грюнвальда, азур-еозин Романовського-Гімза
  124. Мазок крові забарвлюють методом: Романовського-Гімза
  125. Для діагностики піроплазмозів мазки готують з ... краплі крові: 1
  126. У коня ер у мазку: розташ ланцюжками
  Меланжери, камера Горєва
  127. Лейкоцитарний меланжер має поділки: 0,5 1 11
  128. Для розведення крові в лейкоцитарному меланжері застосовують: оцт к-та 3%
  129. Еритроцитарний меланжер має поділки: 0,5 1 101
  130. В еритроцитарному меланжері бусинка має бути кольору: рожевого
  131. При підрахунку к-ті лейк в мкл крові у лейкоцитарний меланжер набирають спочатку: кров
  132. При підрахунку к-ті ер в мкл крові у еритроцитарний меланжер набирають спочатку:  кров
  133. У яких квадратах сітки Горєва підрах ер: у 5 великих
  134. У яких квадратах сітки Горєва підрах лейк: у 100 великих
  Лейкоцитарний профіль
  135. Якого профілю кров у здорової ВРХ, свиней, птиці: лімфоцитарний
  136. Якого профілю кров у здорових коней, собак: нейтрофільний
   
  140. Які показники є ознакою анемії: зниж Hb, ер, гіпоксія.
  141. Чим протирають шкіру із судини вуха після взяття крові: спиртом
  142. Велику к-ть крові у собак беруть з: вени кінцівок
  143. Щоб отримати сироватку крові необхідно: чиста суха пробірка у темне місце, якщо рестрикція не настала, скляною паличкою відокремлюють згусток.
  Рентген
  144. Рентгеноскопія – це: метод рентгенодіагностики пат змін в орг та тк за тіньовою картинкою на флюросціюючих екранах
  145. За походженням рентгенівські промені є:різнових ел/маг хвиль
  146. Яке З може викликати рентгенівське проміння при опроміненні великими дозами: променева хвороба
  147. Зображення на рентгенівській плівці стає видимим при обробці її в: розчинах проявника і фіксажу, хімікаліями
  148. До недоліків рентгенографії відносять:
  149. Зменшення нирок на рентгенограмі є ознакою: нефросклерозу
   Твердість рентгенівських променів: це проникаюча здатність рентгенівських променів
  Які засоби для захисту від м’яких рентгенівських променів: ... фільтри, скло, гумові фартухи та рукавиці з домішками свинцю
  Фізіологічних лейкоцитоз виникає після прийняття корму через:2-3 год
  Які пат стан супроводж згущенням крові:анемія
  К-ть α-глобулінів в крові зниж при:дистрофії печінки
  Який метод фотографування тіньового зображ дослідж об’єкту з екрану на малоформатну плівку не:флюорографія
  Мікроцити – це:ер більшого розміру
  З при яких стійка нейропенія:лейкоз, стахіоботіотоксикоз
  Скільки триває фізіолог лейкоцитоз у новонародж тв:перші 2-3 тижні життя
  В’язкість крові підвищ: при поліцитемії, втрата води 

  ДИХАННЯ

  1. Фізіологічні коливання частоти дихання у ВРХ: 12-25 2. Фізіологічні коливання частоти дихання у коней: 8-16 3. Фізіологічні коливання частоти дихання у ДРХ: 10(15)-20 4. Фізіологічні коливання частоти дихання у собак: 15-20 5. Фізіологічні коливання частоти дихання у свиней: 12-20
  6. На фізіологічні коливання частоти дихання впливають: ОР, стать, вік. Порода, конституція, вгодованість тварин, температура, вологість повітря, вагітність, фіз. Навантаження, нервове збудження, стан здоров’я.
  7. Тахіпное – це швидке дихання.    8. Олігопное – це повільне, рідке дихання.↑
  9. Тахіпное виникає внаслідок: З, які супроводжуються ↓ дихальної поверхні легень (пневмонія, пневмоторакс, набряк, альвеолярна емфізема легень, ексудативний плеврит), кисневому голодуванні, зумовленому анемією, СС недостатністю, при ↑ вн-черевного тиску внаслідок тимпанії рубця, метеоризму, черевної водянки, бо ↓ глибина дихання, подразнення токсинами дих ц,. Кров збіднюється на кисень (гіпоксемія), збагачується СО2 (гіперкапнія).
  10. Олігопное виникає внаслідок: пригнічення ф-ї дих ц і ↓ його збудливості, при З ГМ (менінгіт, пухлини мозку), при агонії, уремії, кетозі, гіпокальціємія. При хворобах печінки (гострий гепатит), 
  11. Який тип дихання характерний більшості здорових тварин: грудочеревний (змішаний).
  12. Черевний тип дихання у тв спостерігається при: для уражень легень і плеври (запалення легень, АЕЛ, мікробронхіт), плеврит, грудна водянка, гемоторакс, перелом ребер, фібринозний плеврит. 
  13. Грудний тип дихання у тв виникає при: у собак, хутрових звірів, хворобах діафрагми (запалення, розриви), перитоніт (запалення очеревини), збільш об’єму черев порожнини, метеоризм, тимпанія.
  14. Переривчасте (саккадоване) дихання хар-ся: акти вдиху і видиху відбуваються поштовхоподібно, у 2 або більше прийоми (хронічна АЕЛ, плеврит, мікробронхіт)
  15. Дихання Кусмауля хар-ся: поглиблене і подовжені фази вдиху і видиху і ↓ частоти дихання. Вдихання супроводжується шумами сопіння, хрипіння, свисту (коматозний стан – уремічна, печінкова, діабетична коми, ↑ вн-черевного тиску, набряк та водянка ГМ). Прогноз несприятливий.
  16. Дихання Біота хар-ся: періодично виникаючі великі паузи тривалістю до 20-30 с, які настають після однакових за глибиною дихальних рухів. Наслідок ↓ збудливості дих ц (енцефаліт, менінгіт, пухлини мозку, крововиливи в мозок), тепловий удар, уремія. Прогноз несприятливий.
  17. Дихання Грокка хар-ся: схоже на Чейна-Стокса (поява пауз тривалістю 15-30 с, за яким йдуть поступово наростаючі за глибиною дихальні рухи – міокардит, коліки, коли і біотівське), замість дих паузи спостерігається слабке поверхневе дихання з поступовим ↑глибини дихальних рухів, а потім – ↓ їх. 
  18. Інстіраторна задишка хар-ся: утрудненим вдихом. Поза: голова витягута вперед, ніздрі широко розкриті, грудні кінцівки розставлені, лікті назовні, МР мязи западають. Фаза вдиху подовжена, вдихання супроводжується сопінням, свистом, хропінням.
  19. Експіраторна задишка хар-ся: утруднений видих. Подовжена фаза видиху , западання черевної стінки (запальний жолоб), посилення коливання в ділянці здухвин. 
  20. Змішана задишка хар-ся: утруднення обох дих фаз, при міокардиті, перикардиті, ендокардиті, ураження легень (пневмонія, гіперемія, набряк легень,  стиснення легень ексудатом, транссудатом, пухлинами, гостра і хронічна АЕЛ, З кровотворних органів, тимпанія, теиеоризм)
  21. Інстіраторна задишка виникає при: Внаслідок звуження верх дих шляхів при запалення та набряку слизової оболонки носа, інфекційний атрофічний риніт, при ↓ еластичності стінок альвеол (пневмонія, АЕЛ), 
  22. Експіраторна задишка виникає при: при ↓ еластичності легеневої тк, прри пневмонії, АЕЛ, мікро бронхіті.
  23. Болючий кашель виникає при: ураженні плеври, набряку гортані, крупозному і виразковому запаленні слизової оболонки дих шляхів.
  24. Тихий, приглушений, протянутий кашель виникає при: інфільтрація легеневої тк, заповнення альвеол ексудатом при пневмонії та туберкульозі, АЕЛ, плеврит
  25. Сильний, звучний, короткий кашель виникає при: запалення гортані, трахеї, великих бронхів
  26. Сухий кашель виникає при: плевриті, запальному набряканні, гострому крупозному запаленні слизової оболонки дих шляхів, в перші дні крупозної пневмонії, катаральній бронхопневмонії, підгостре і хронічне запалення дих шляхів.
  27. Як можна штучно викликати кашель у коней: стискання гортані або перших трахеальних кілець
  28. Як можна штучно викликати кашель у ВРХ: закриття ніздрів, витягування язика
  29. Двобічні носові витікання спостерігаються при: при одночасному право- і лівобічному ураженні носової, верхньощелепної і лобної пазух або повітроносного мішка, при захворюванні легень, бронхів, трахеї та гортані.
  30. Однобічні носові витікання спостерігаються при: ураженні на відповідному боці носової, верхньощелепної і лобної пазух або повітроносного мішка.
  31. Домішки крові у носових витіканнях пінистого характеру свідчить про: травми носових ходів, придаткових пазух, розрив легеневих судин, вибірка, сап.
  32. Якого характеру носовим витіканням надає домішок повітря в них: пінистого
  33. Велико пухирчасті витікання, змішані із слиною і кормовими масами, спостерігається при: запалення, параліч глотки.
  34. Поява носових витікань при нахилі голови свідчать про: запалення додаткових пазух.
  35. Незначні носові витікання характерні для: хронічний катар верх дих шляхів, бронхіт пневмонія, туберкульоз.
  36. Утруднене, сопуче дихання у тв з вузькими носовими ходами виникає внаслідок: при гострому риніті, внаслідок інфільтрації. 
  37. Який метод застосовується для дослідження пазух носа:  огляд, пальпація, перкусія. Ендоскопія, прокол, трепанація, рентгенографія, рентгеноскопія.
  38. Який метод застосовується для дослідження повітроносних мішків у коней: огляд, перкусія.
  39. У яких тварин досліджують повітроносні мішки: коней
  40. Притуплений і тупий звук у ділянці додаткових пазух носа свідчать про: наявність запальних процесів, про нагромадження гною і новоутворень.
  41. Який перкусійний звук отримують при перкусії верхньощелепних пазух у здорових тварин: притуплений тимпанічний (коробковий)
  42. Який перкусійний звук отримують при перкусії повітроносних мішків у здорових тварин: тимпанічний
  43. Зміна положення голови і шиї виникає при: захворювання гортані і трахеї.
  44. Припухлість і набряки тк у ділянці гортані та трахеї виникають при: запаленні
  45. Які дихальні шуми вислуховуються при аускультації гортані і трахеї у тв: шум гортанного стенозу (ларингеальне дихання), трахеальне, в грудній клітці – бронхіальне.
  46. Під час якої фази дихання прослуховується лярингіальне, трахіальне, бронхіальне дихання: вдих, видих.
  47. Пальпацією грудної клітки у тв можна визначити: болючість, температуру, наявність набряків та емфізем у під шкір клітковині, цілісність ребер і характер їх поверхні.
  50. Болючість рудної стінки при пальпації виявляють при: фібринозний плеврит, запалення МР м’язів, перелом ребер.
  51. До якої зміни грудної клітки призводить двобічний, однобічний ателектаз легень: двобічний - ↓ об’єму грудної клітки, однобічний - ↓ об’єму грудної клітки на ураженому боці та асиметричне дихання.
  52. Як змінюється грудна клітка при хронічній АЕЛ: двобічне розширення. Іноді бочкоподібної форми.
  53. З якою метою проводять топографічну перкусію грудної клітки: для визначення меж легень.
  54. Який перкусійний звук виявляють над полем перкусії легень: чіткий легеневий звук.
  55. В якому МР проміжку у коней задня перкусійна межа легень перетинає лінію маклока, сідничного горба, плечового суглоба: 16-14-10 57. У собак: 11-(10)9-8 58. У ВРХ: 11-8 (ліво), 11-10 (право) 61. У свиней: 11-9-7
  63. Зміщення задньої межі легень вперед виражене при: однобічне - хвороби печінки (цироз, абсцес), двобічне – зміщення діафрагми в груд порожнину при ↑ вн-черев тиску.
  64. Однобічне зміщення задньої межі легень вперед виражене при: хвороби печінки (цироз, абсцес).
  65. Притуплений звук при перкусії грудної клітки виникає при: застійний набряк легень, ателектаз, абсцес легень, каверни, заповнені ексудатом.
  66. Тупий звук при перкусії грудної клітки виникає при: об’єм безповітряної ділянки збігається з розмірами перкусійної сфери.
  Курпозна пневмонія, ехінококоз, великий абсцес, гангрена легень, плеврит, гідроторакс, гемоторакс, новоутворення.
  67. Тимпанічний звук при перкусії грудної клітки виникає при: патологічна ознака, міститься більше повітря і менше щільних елементів. АЕЛ (коробочний), інтерстеціальна ЕЛ, перкусія каверн і бронхоектазій, пневмоторакс, гнильний плеврит.
  68. Який перкусійний звук отримують при перкусії грудної клітки над кавернами: тимпанічний
  69. Лінія горизонтального притуплення при перкусії грудної клітки виникає при: ексудативному плевриті
  70. Який перкусійний звук отримують над каверною в легенях, якщо вона з’єднана тонким ходом з бронхами: звук „розбитого горшка”
   
  71. Перед лопаткове поле перкусії у тварин виявляють при: ВРХ, ДРХ
  72. До основних (фізіол) дих шумів відносіть: ларингеальне дихання (шуми гортанного стенозу), трахеальне, бронхіальне, везикулярне.
  73. Шум везикулярного дихання вислуховується при: на початку видиху, при вдиханні повітря.
  74. Від чого залежить характер і сила везикулярного дихання: вид, вгодованість, вік.
  75. Змішане дихання позаду мязів лопатки прослуховується у: жуйні, м’ясоїдні.
  76. До патологічних дихальних шумів віднос-ся: бронхо (крепітаці, хрипи, патологічне бронхіальне диханя, амфоричне дих), плевропульиональні (шум тертя плеври, хлюпання, легеневої фістули).
  77. Послаблення шуму везикулярного дихання виникає при: при ↓ вентиляції легень при звуж верх дих шляхах, у новонароджених гіпотрофіків, при ↓ еластичності легеневої тк при АЕЛ, на поч. Запалення легень, при ↓ к-ті альвеол, при рефлекторному ↓ дих рухливості груд кл від болю при переломі ребра, сухому плевриті; ексудативний плеврит, гідроторакс, гемоторакс,
  78. При повному заповненні альвеол ексудатом везикулярне дихання: може не вислуховуватись
  79. Посилення шуму везикулярного дихання виникає при: задишки, недлкрівя, подразн дих центру.
  80. Як назив місцеве посилення шуму везикулярного дихання: замінний або вікарний
  81. Жорстке везикулярного дихання виникає при: бронхіт,
  82. В яку фазу дихання вислуховується крепітація: вдих
  83. Патологічне бронхіальне дихання вислуховується при: ущільненні легеневої тканини, крупозна пневмонія,
  84. Який дих шум вислуховується при аускультації легень над поверхнево розміщеною порожниною великих розмірів: амфоричне дихання
  85. У якому відділі дих системи при патології вислуховують хрипи, крепітації: вдих, видих
  86. Крепітація – це додатковий дихальний шум, який виникає при патологічних змінах: легень (альвеол),  перші дні пневмонії, період одужання. На поч. Набряку легень.
  87. Сухі хрипи виникають при: відкладанні на поверхні слизової оболонки бронхів липкого, в’язкого, тягучого ексудату при звуженні бронхів.
  88. В яку фазу дих прослух хрип: вдихання
  89. Вологі хрипи виникають при: у бронхах при нагромадженні в них крові, патологічного випоту.
  90. Шуми тертя плеври – це дод дих шуми, які виникають при: фібринозний (сухий) плеврит, 
  91. Шум хлюпання (плеску) – це дод дих шум, які виникають при: при наявності рідини і незначної к-ті повітря або газу.
  92. Як змін шуми тертя плеври при натисканні фонендоскопа на МР: посилюються

  СЕРЦЕВОСУДИННА

  1. Серцевий поштовх - це коливання грудної стінки при кожній систолі
  2. Де локалізований серцевий поштовх у ВРХ? Зліва 4 МП на 6 см нижче лпс
  3. На якій площі виражений серцевий поштовх у ВРХ? 5-7 см
  4. Який серцевий поштовх у ВРХ?   боковий
  5. Де локалізований серцевий поштовх у коней? Зліва 5 МП на 8 см нижче лпс
  6. На якій площі виражений серцевий поштовх у коней? 4-5  
  7. Який серцевий поштовх у коней 
  8. Де виражений серцевий поштовх у собак? Зліва 5 МП, справ у 4
  9. Серцевий поштовх у собак і котів виражений в Зліва 5 МП, справ у 4
  10. Назвіть причини посилення серцевого поштовху у тварин: незадовільна вгодованість, після фіз. Навантаження, при гіпертрофія, інтоксикації, гарячці.
  11. Назвіть причини послаблення серцевого поштовху у тварин: ексудативний перикардит
  12. При яких захворюваннях відмічають дифузний серцевий поштовх? Ексудативний перикардит
  13. Серцевий поштовх за силою у здорових тварин повинен бути помірної сили
  14. Серцевий поштовх зміщується вперед при метеоризмі кишок
  15. Серцевий поштовх зміщується назад при гіпертрофії серця
  16. Які захворювання спричиняють зміщення серцевого поштовху назад і вгору? Ексудативний перикардит
  17. Перкусію ділянки серця проводять з метою визначення визн перкусійних меж серця
  18. Яким чином визначають верхню межу серця? Перкусію по лінії анконеусів
  19. На що звертають увагу при визначенні меж серця? На зміну перкусійних звуків
  20. Верхню перкусійну межу серця виявляють перкусією по лінії анконеусів за переходом ясного легеневого звуку в  притуплений
  21. Задню перкусійну межу серця виявляють за переходом притуплкеонго звуку в ясний легеневий
  22. Що таке ділянка абсолютної тупості серця? Ділянка серця, що прикрита легенями 
  23. За якими лініями визначають задню межу серця від ліктьового горба вгору й назад під кутом 45 гр
  24. Верхня перкусійна межа серця у ВРХ знаходиться на лінії плечового суглоба
  25. Верхня перкусійна межа серця у коней знаходиться на нирину 2 пальців нижче лінії плечового суглобу
  26. Верхня перкусійна межа серця у більшості дрібних тварин знаходиться на лінії плечового суглобу
  27. Назвіть захворювання, при яких верхня перкусійна межа серця зміщується в гору? Ексудативний перикардит
  28. При яких захворюваннях верхня перкусійна межа серця зміщується вниз? Лівостороння альвеолярна емфізема легень
  29. Задня перкусійна межа серця зміщується вперед при тимпанії рубця
  30. При яких захворюваннях задня перкусійна межа серця зміщується назад? Гіпертрофія серця
  31. Що таке ділянка відносного серцевого притуплення ділянка серця прикрита краєм легень
  32. При яких захворюваннях ділянка абсолютної тупості серця збільшуються ексудативний перикардит
  33. Які захворювання спричиняють зменшення ділянки відносного серцевого притуплення ателектаз лівої легені 
  34. Які захворювання спричиняють збільшення ділянки відносного серцевого притуплення у коней  Лівостороння альвеолярна емфізема легень
  35. Які захворювання спричиняють зменшення ділянки абсолютної тупості серця? Лівостороння емфізема легень
  36. Збільшення ділянки абсолютної тупості серця виникає при ателектаз лівої легені
  37. Що вислуховують при аускультації серця у здорових тварин? тони 
  38. Як називають перший тон? систолічний
  39. Як називають другий тон діастолічний
  40. Чим характеризується перший тон? сильний
  41. Чим характеризується другий тон? короткий
  42. Як відрізнити перший тон від другого? Перший тон збігається з серцевим поштовхом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 43. Посилення обох тонів буває при гіпертрофії міокарда
  44. Посилення першого тону відмічають при на поч. розвитку гострого міокардиту
  45. Посилення другого тону відмічають при підвищенні кровяного тиску
  46. Назвіть причини послаблення обох тонів ексудативний перикардит
  47. Назвіть причини послаблення першого тону. Деструктивні зміни міокарда
  48. Назвіть причини послаблення другого тону, зниження кровяного тиску
  49. Назвіть причини розщеплення і роздвоєння першого тону, різночасне скорочення шлуночків
  50. Назвіть причини подовження першого тону. Різночасне скорочення шлуночків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  51. Назвіть причини подовження другого тону. Зміни тиску крові у малому колі КО
  52. Назвіть причини розщеплення і роздвоєння другого тону. Різночасне закриття клапанів аорти і легеневої артерії
  53. Які звукові компоненти утворюють перший серцевий тон? Звуки від скорочення шлуночків
  54. Які звукові компоненти утворюють другий серцевий тон? Звуки від закриття клапанів аорти
  55. Назвіть причини ритму „перепела". Виражене роздвоєння і посилення дугого тону при наявності тахікардії
  56. Чим характеризується ритм „галопу"? трьома тонами
  57. Ембріокардія спостерігається при колапсі
  58. Які шуми прослуховуються при ексудативному перикардиті? плеску
  59. Які шуми прослуховуються при фібринозному перикардиті? тертя
  60. Які шуми прослуховуються при вадах (пороках) серця? органічні
  61. Чим зумовлені органічні сндокардіальні шуми? Органічними змінами клапанів  
  62. Назвіть характерні ознаки органічних ендокардіальних шумів стійкі, завжди співпадають з систолою або діастолою
  63. За характером органічні ендокардіальні шуми бувають дуючими
  64. Які звукові компоненти не приймають участі в утворенні першого тону? Звуки від закривання клапанів аорти легеневої артерії
  65. Які звукові компоненти не приймають участі в утворенні другого тону? Звуки від скорочення шлуночків
  66. Якими не можуть бути органічні ендокардіальні шуми? тріскаючими
  67. Які ознаки не характерні для органічних ендокардіальних шумів? Зникають після відпочинку
  68. Що таке вада (порок) серця? Органічні зміни клапанів і отворів серця
  70. Причини органічних ендокардіальних шумів? Органічні зміни клапанів і отворів
  71. Причини функціональних ендокардіальних шумів? Спазм лівого атріовентрикулярного мязово-фіброзного кільця
  72. Назвіть характерні ознаки функціональних ендокардіальних шумів. Зникають після відпочинку
  78. При якій ваді серця прослуховують стійкий систолічний ендокаріальний шум? Стеноз отвору аорти
  79. При якій ваді серця не прослуховують стійкий діастолічний ендокаріальний шум? Стеноз правого атріовентикулярного отвору
  80. При якій ваді серця прослуховується стійкий діастолічний ендокардіальний шум Стеноз правого атріовентикулярного отвору
  81. При ваді серця не прослуховується стійкий діастолічний ендокардіальний ендокардіальний шум стеноз отвору легеневої артерії
  82. Пороки серця називають простими, коли вражається тільки однин клапан або отвір
  83. Скільки простих вад серця можуть мати місце?  8
  84. Пороки серця називають складними, коли одночасно вражається і клапан і отвір
  85. Скільки складних вад серця можуть мати місце? 4
  86. Порок серця називають комбінованим, коли одночасно вражаються декілька клапанів та отворів
  87. Скільки комбінованих вад серця можуть мати місце? Біля 160
  88. Де лежить пунктум оптимум двостулкового клапана у коня лежить 5 МР зліва
  89. Де лежить пунктум оптимум двостулкового клапана у жуйних: 4 МР зліва
  90. Де лежить пунктум оптимум двостулкового клапана у собак: 5 МР зліва
  91. З яких кінцівок відводяться біоструми серця під час реєстрації III стандартного відведення? З лівої грудної і лівої тазової
  92. Який артеріальний пульс називають ритмічним? Коли пульсові удари однакової сили слідують через рівні проміжки часу
  93. Аритмія – це порушення серцевого ритму
  94. Артеріальний пульс у коней досліджують на артеріях  на зовнішньо щелеповій
  95. Артеріальний пульс у ВРХ досліджують на артеріях серединній хвостовій
  96. Артеріальний пульс у дрібних тварин досліджують на артеріях стегновій
  97. Тахікардія спостерігається при серцевій недостатності
  98. Частота серцевих поштовхів у котів (уд/хв): 110-130
  99. Частота серцевих поштовхів у птиці (уд/хв): 150-200
  100. Тахікардія –це збільшення частоти серц скорочень (пульсу)
  101. Брадикардія – це зменшення частоти серц скорочень (пульсу)
  102. Які відведення біострумів серця використовують у ветеринарній практиці? Стандартні відведення від кінцівок
  103. З яких кінцівок відводяться біоструми серця під час реєстрації І стандартного відведення? грудних
  104. З яких кінцівок відводяться біоструми серця під час реєстрації II стандартного відведення: правої грудної і лівої тазової 
  105. В якому місці провідної системи серця в нормі виникає імпульс збудження: у синусному вузлі
  106. Який інтервал електрокардіограми використовують для визначення частоти серцевих R-R
  107. Частота серцевих скорочень у коня (с. ск./хв): 24-42
  108. Частота серцевих скорочень у ВРХ (с. ск./хв): 50-80
  109. Частота серцевих скорочень у ДРХ (с. ск./хв): 70-80
  110. Частота серцевих скорочень у свиней (с.ск /хв): 60-90 
  111. Частота серцевих скорочень у собак(с.ск /хв): 70-120    
  112. Зубець Т на електрокардіограм і реєструє пр відновлення обмінних процесів в міокарді шлуночка 
  113. Чому відповідає комплекс QRSТ на ЕКГ? Тривалості електричної систоли шлуночків серця     
  114. Який інтервал на електрокардіограмі називається електричною діастолою серця? Т-Р    
  115. Який інтервал на електрокардіограмі називається електричною систолою серця: Q-T    
  116. Який інтервал на електрокардіограмі відображає тривалість повного серцевого циклу? R-R 
  117. Підвищений вольтаж зубів на електрокардіограмі свідчить про гіпертрофію міокарда
  118. Знижений вольтаж зубів на електрокардіограмі свідчить про загальні та склеротичні зміни в міокарді
  119. Що таке електрокардіографія?  Графічний запис біострумів серця
  120. Пунктум оптимум – це місця найкращої чутності тонів і шумів серця
  121. Електрокардіограма — це ЕКГ, зовн проекція електрорушійної сили серця
  122. Зубець Р на електрокардіограмі реєструє збудження передсердь
  123. Інтервал РQ на електрокардіограмі реєструє час проходження імпульсу збудження від передсердб до шлуночків
  124. Яку провідність реєструє комплекс внутрішньошлуночкову
  125. Де лежить пунктум оптимум півмісяцевих клапанів легеневої артерії у коней 4 МР зліва
  126. Де лежить пунктум оптимум півмісяцевих клапанів аорти у ВРХ 4 МР зліва
  127. Де лежить пунктум оптимум півмісядевих клапанів легеневої артерії у ВРХ?  3 МР зліва
  128. Де лежить пункт оптимум півмісяцевих клапанів аорти у свиней? 3 МР зліва   
  129. Де лежить пунктум оптимум післімісяцевих клапанів легеневої артерії у свиней 2 МР зліва
  130. Де лежить пункт оптимум післімісяцевих клапанів легеневої артерії у собак? 4 МР зліва   
  131. Де лежить пунктум оптимум півмісяцевих клапанів аорти у собак 4 МР зліва
  132. Де лежить пунктум оптимум двостулкового клапана у свиней? 4 МР зліва    
  133. Де лежить пунктум оптимум тристулкового клапана у свиней? 3 МР справа
  134. Де лежить пунктум оптимум тристулкового клапана у собак? 4 МР справа   
  135. Де лежить пунктум оптимум тристулкового клапана у ВРХ 4 МР справа
  136. Де лежить пунктум оптимум тристулкового клапана у коней? 4 МР справа  
  137. Де-лежить пунктум оптимум півмісяцевих клапанів аорти у коней? 4 МР зліва
  138. Брадикардія виникає при гіпотиреозі
  139. Який пульс розрізняють за величиною пульсової хвилі великий
  140. Який пульс розрізняють за наповненням артерії? повний
  141. Який пульс розрізняють за напруженням артеріальної стінки? м’який
  142. Який пульс розрізняють за формою пульсової хвилі повільний
  143. Який венний пульс розрізняють у здорової ВРХ?  негативний
  144. Який венний пульс розрізняють при недостатності тристулкового клапану? позитивний
  145. Який венний пульс розрізняють при недостатності півмісяцевих клапанів аорти? каротидний
  146. Які аритмії розрізняють при порушенні функції автоматизму синусова тихікардія
  147. Які аритмії виникають при порушенні функції збудливості екстрасистолія
  147. Які аритмії виникають при порушенні функції провідності атріовентрикулярна блокада
  148. Які аритмії виникають при порушенні функції скорочення серця альтернуючий пульс
  149. Який метод вимірювання артеріального тиску використовують у практиці ветеринарної медицини осциляторний
  150. Які показники артеріального кров'яного тиску у здорових коней (в мм. рт. ст.) Мх 110-120, Мн 35-50
  151. Які показники артеріального кров'яного тиску у здорової ВРХ (в мм. рт. ст.) Мх 110-140, Мн 30-50
  151. Які показники артеріального кров'яного тиску у здорових собак (в мм. рт. ст.) Мх 120-140, Мн 30-40
  152. Артеріальну гіпертензію відмічаюіь при громелуронефриті
  153. Артеріальну гіпотензію відмічають при значних крововтратах
  154. Назвіть показники венозного кров'яного тиску у здорових коней (в мм. рт/ст.)? 80-130
  155. Назвіть показники ВКТ у здорової ВРХ? 80-130
  156. Венозну гіпертензію відмічають при пороках серця
  157. Венозну гіпотензію відмічають при анемії
  158. Чергування великих і малих пульсових хвиль називаються альтернуючий пульс
  159. Невідповідність частоти пульсу і серцевих скорочень називається  дефіцит пульс
  MySQLi connect error: Connection refused