Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Бухгалтерский учет и аудит » Фінансовий облік

  Фінансовий облік

  Предмет: Бухгалтерский учет и аудит
  Вид работы: методичка
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2010
  Размер файла: 181 Kb
  Количество просмотров: 593
  Количество скачиваний: 11
  Методичні вказівки до виконання курсових робіт з фінансового обліку для спеціальності "Облік і аудит": тематика, перелік завдань, вимоги до написання і оформлення. Рекомендації щодо розвитку навичок самостійної роботи і виконання економічних розрахунків.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Фінансова звітність

  12.05.2009/реферат, реферативный текст

  Складання місячного та квартального фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів. Звітність Головного управління ветеринарної медицини. Визначення дебіторської заборгованості та залишку коштів.

  Фінансова звітність в Україні

  8.03.2004/курсовая работа

  Сутність, значення фінансової звітності та основні вимоги до неї. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики. Склад фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капіт

  Фінансовий контроль: теорія та методологія

  26.09.2009/монография

  Сутність та економічний зміст контролю, його форми, підходи до визначення поняття, цілі та функції. Незалежний аудит як найефективніша форма економічного контролю. Характеристика та визначення поняття "ревізія". Призначення казначейського контролю.

  Фінансовий облік оборотніх активів

  28.01.2009/курсовая работа

  Визначення та економічна характеристика оборотних активів підприємства, їх первинний, аналітичний та сінтетичний облік. Визнання, класифікація та оцінка оборотних активів у обліку та звітності. Формування показників фінансових звітів про оборотні активи.

  Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

  1.08.2008/курсовая работа

  Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом. Звітність по податках, зборах і платежах. Податки на прибуток, прибутковий та на додану вартість.

  Фінансово-господарська діяльність товариства з обмеженою відповідальністю

  31.08.2009/отчет по практике

  Ознайомлення з підприємством. Характеристика фінансово-господарської діяльності, структури управління, перелік основного технологічного устаткування. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві, документообіг. Робочий план рахунків підприємства.

  Фінансово-господарський контроль

  17.04.2009/контрольная работа

  Аудит як незалежна експертиза фінансової звітності комерційних підприємств. Різниця між аудитом та ревізією. Документально перевірені докази, нормування та контроль якості праці аудиторів. Перевірка ліквідності та фінансової стійкості підприємств.

  Фінансова звітність підприємства

  26.11.2010/курсовая работа

  Якісні характеристики і мета складання фінансової звітності, її склад та елементи, принципи підготовки. Інформаційні потреби користувачів, які вона забезпечує. Складення бухгалтерської звітності за результатами діяльності підприємства за звітний період.

  Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

  11.09.2010/курсовая работа

  Загальна характеристика та аналіз фінансово-майнового стану ТОВ "Автополюс". Аналіз фінансових показників стану підприємства, оборотності грошових оборотних коштів. Склад та структура джерел коштів. Шляхи покращення фінансового стану ТОВ "Автополюс".

  Фінансовий та CVP-аналіз підприємства

  28.01.2011/контрольная работа

  CVP-аналіз як складова частина фінансового планування та процесу прийняття рішень, напрямки його використання, особливості проведення та основні припущення що покладені в його основу. Графічна інтерпретація динаміки витрат, виручки і точки беззбитковості.


  Перед Вами представлен документ: Фінансовий облік.

  Категории