Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Бухгалтерский учет и аудит » Організація обліку на підприємстві

  Організація обліку на підприємстві

  Предмет: Бухгалтерский учет и аудит
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 10.2010
  Размер файла: 36 Kb
  Количество просмотров: 909
  Количество скачиваний: 2
  Особливості складання балансу діяльності на підприємстві. Порядок заповнення журналу господарських операцій, нарахування амортизації основних засобів, поняття та суть заповнення розрахунково-платіжної відомості, розподіл загальновиробничих витрат.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Організація облікового процесу на підприємстві

  24.06.2010/отчет по практике

  Організація синтетичного і аналітичного обліку основних засобів сільхозпідприємства. Склад та класифікація нематеріальних активів. Організація складського господарства та первинного обліку на складі. Ліміт залишку готівки в касі, порядок його розрахунку

  Організація облікової політики підприємства

  5.09.2010/контрольная работа

  Розгляд поняття, законодавчого регулювання, причин появи облікової політики в ринкових умовах, її документальне оформлення та основні соціальні, інформаційні і економічні завдання. Розгляд методичних прийомів та способів ведення бухгалтерського обліку.

  Організація обліку

  2.11.2008/курсовая работа

  Управлінська діяльність підприємства. Оформлення установчих документів. Складання, загальні вимоги, обов'язкові реквізити, порядок погодження наказу. Порядок складання та погодження розпорядчого документа. Обов'язкові елементи облікової політики.

  Організація обліку в магазині "Світанок"

  8.05.2009/курсовая работа

  Основи бухгалтерського обліку товарних операцій торгових підприємств. Методи обліку надходження та реалізації товарів в роздрібній торгівлі. Перевірка, одержання і бухгалтерська обробка звітів матеріально-відповідальних осіб. Порядок ціноутворення.

  Організація обліку в Франції та Люксембурзі

  14.04.2010/реферат, реферативный текст

  Історія бухгалтерського законодавства у Франції, особливості нарахування амортизації та визначення фінансового результату діяльності підприємства. Організація ведення обліку в Люксембурзі, подання бухгалтерських документів та особливості плану рахунків.

  Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

  14.04.2010/реферат, реферативный текст

  Організація обліку в Швеції. Реєстрація присяжних бухгалтерів-аудиторів. Аудит і подання бухгалтерських документів. Використання Промислової номенклатури рахунків в бухгалтерській практиці Польщі. Облік та склад необоротних активів, фінансова звітність.

  Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва

  29.08.2007/дипломная работа, ВКР

  Теоретичні основи організації обліку витрат на виробництво і виходу продукції рослинництва. Облік витрат на виробництво і вихід продукції рослинництва. Аудит витрат на виробництво і вихід продукції рослинництва.

  Організація обліку власного капіталу підприємства України

  24.05.2009/курсовая работа

  Сутність і загальна характеристика капіталу підприємства, його структура, оцінка та функції, особливості організації обліку. Формування статутного капіталу підприємства. Розробка рекомендацій щодо впровадження в систему обліку інформаційних технологій.

  Організація обліку доходів

  7.12.2008/курсовая работа

  Поняття та загальні умови визначення доходу. Визнання, класифікація доходів, їх нормативне забезпечення. Організація обліку доходів від реалізації, інших операційних доходів, доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів, надзвичайних доходів.

  Організація обліку запасів на підприємствах

  15.03.2009/курсовая работа

  Сутність, зміст і роль запасів в господарській діяльності, обґрунтування значення та місця в бухгалтерському обліку та господарському контролі. Теоретичні, методологічні і практичні аспекти здійснення інвентаризаційної діяльності на підприємстві.


  Перед Вами представлен документ: Організація обліку на підприємстві.

  Категории