Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Бухгалтерский учет и аудит » Аудиторський договір

  Аудиторський договір

  Предмет: Бухгалтерский учет и аудит
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 05.2010
  Размер файла: 229 Kb
  Количество просмотров: 400
  Количество скачиваний: 3
  Розгляд видів, правової оцінки та структури договорів щодо надання аудиторських послуг (оплата послуг, витрати аудитора, умови припинення робіт, делегування повноважень, конфіденційність, монопольне використання, вирішення суперечок, розірвання угоди).


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Аудиторська діяльність

  22.03.2010/контрольная работа

  Організація та діяльність Аудиторської Палати в Україні (АПУ). Повноваження та статут АПУ, персональний склад та його щорічна ротація. Діяльність Спілки аудиторів України. Процедури аудиту. Види та мета тестів на відповідність внутрішнього контролю.

  Аудиторська діяльність

  12.01.2010/курсовая работа

  Теоретичні основи та розвиток аудиторської діяльності в України; суть, мета, завдання та схема процесу. Види аудиту: внутрішній, операційний та фінансовий; основні характеристики, аналіз відмінностей між ними та сфера застосування, методика організації.

  Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

  8.09.2010/практическая работа

  Аналіз достовірності відображення інформації в бухгалтерському обліку про наявність капіталу, кредитів, заборгованостей, доходів та витрат комерційного банку "Львів". Аудит обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів.

  Аудиторська перевірка Національного банку України

  8.09.2010/практическая работа

  Висновок незалежного аудитора щодо достовірності звітів про власний капітал та рух грошових коштів Національного банку України. Основні облікові принципи підготовки річної звітності кредитної організації. Перевірка бухгалтерського балансу Банку.

  Аудиторський догвір

  27.05.2010/реферат, реферативный текст

  Розгляд видів, правової оцінки та структури (оплата послуг, витрати аудитора, умови припинення робіт, делегування повноважень, конфіденційність, монопольне використання, вирішення суперечок, розірвання угоди) договорів щодо надання аудиторських послуг.

  Аудиторський договір

  21.06.2004/реферат, реферативный текст

  Аудиторські послуги щодо проведення аудиту надаються будь – якому господарюючому суб’єкту незалежно від його організаційно – правової форми і форми власності. Лист-зобов 'язання про згоду на проведення аудиту.

  Аудиторський ризик

  28.11.2009/реферат, реферативный текст

  Поняття ризику і правила його оцінювання. Складові аудиторського ризику та характеристика факторів потенційних ризиків на рівні фінансової звітності. Ризик невідповідності внутрішнього контролю підприємства. Процедури зменшення аудиторського ризику.

  Аудиторський ризик

  18.10.2009/контрольная работа

  Методи визначення аудиторського ризику: предмет і об’єкти аудиту, аудиторський звіт з перевірки фінансової звітності, оцінки системи обліку, внутрішнього контролю підприємства спеціального призначення. Вжиття заходів щодо зниження ризику аудиту.

  Аудиторський ризик та його визначення

  7.07.2009/контрольная работа

  Матеріальні та нематеріальні помилки у бухгалтерській звітності підприємства. Рівень матеріальності помилок у міжнародній практиці аудиту. Постійний "спадковий" ризик та ризик контролю. Ризик системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

  Аудиторські висновки та їх характеристика

  9.12.2009/курсовая работа

  Сутність, види та структура аудиторських висновків. Методи аудиторської перевірки. Аудит діяльності суб'єкта малого підприємництва ТОВ СПСЭП "Нева". Планування аудита, розробка загального плану й програми аудита. Вивчення системи внутрішнього контролю.


  Перед Вами представлен документ: Аудиторський договір.

  Категории