Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік в Україні

  Бухгалтерський облік в Україні

  Предмет: Бухгалтерский учет и аудит
  Вид работы: дипломная работа, ВКР
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 1091 Kb
  Количество просмотров: 459
  Количество скачиваний: 3
  Завдання та елементи методу бухгалтерського обліку. Аналітичний та синтетичний облік. Визначення основних понять з організації обліку грошових коштів на рахунках в банку. Комп’ютеризація облікової інформації. Безпечні прийоми праці робітників бухгалтерії.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

  22.04.2010/дипломная работа, ВКР

  Дослідження структури балансу, як основної форми фінансової звітності. Вивчення методики складання балансу та проведення його аудиту. Аналіз фінансового стану, фінансової стійкості підприємства, ліквідності, платоспроможності на основі показників балансу.

  Бухгалтерський облiк основних засобiв

  28.10.2005/реферат, реферативный текст

  Класифікація основних засобів. Типові форми первинного обліку ОЗ. Облік власних основних засобів. Об'єкти основних засобів, внесені в статутний капітал підприємства. Об'єкти основних засобів, придбані за рахунок використання коштів цільового фінансування.

  Бухгалтерський облік

  18.12.2008/контрольная работа

  Бухгалтерський облік та його об’єктивна необхідність. Рахунки бухгалтерського обліку та їх призначення. Помилки в обліку та способи їх виправлення. Первинний облік виробничих запасів. Облік витрат та облік доходів від іншої звичайної діяльності.

  Бухгалтерський облік

  15.11.2008/курс лекций

  Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти. Метод бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку. Облік грошових коштів. Облік інвестицій. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік готової продукції, товарів та реалізації.

  Бухгалтерський облік

  12.12.2008/курс лекций

  Фінансовий облік: принципи та зміст. Облік формування власного капіталу, грошових коштів, основних засобів та нематеріальних активів, виробничих запасів та МШП. Облік розрахунків по оплаті праці. Облік витрат, доходів, фінансових результатів діяльності.

  Бухгалтерський облік

  2.10.2008/задача

  Складання балансу. Оборотно-сальдова відомість. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку у вигляді початкових залишків оборотної відомості. Реєстраційний журнал господарських операцій. Обороти по рахунках в оборотній частині оборотної відомості.

  Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  4.09.2009/контрольная работа

  Облік касових видатків, основні бухгалтерські проведення. Контроль за формуванням видатків, погашення заборгованності з заробітної плати. Облік спеціальних коштів. Господарські операції з покриття дефіциту загального фонду бюджету на виплату зарплати.

  Бухгалтерський облік в галузях економіки

  20.05.2008/книга

  Бухгалтерський облік в галузях економіки, а саме: специфічні моменти щодо ведення окремих ділянок обліку, специфічні особливості економічної діяльності галузей народного господарства та їх вплив на організаційну побудову бухгалтерського обліку.

  Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

  12.12.2008/контрольная работа

  Дохід його суть та основні положення. Особливості обліку доходів на малому підприємстві. Облік доходів від реалізації товарів. П(С)БО 15 „Дохід” поняття „дохід” означає надходження економічної вигоди, який виникає у процесі діяльності підприємства.

  Бухгалтерський облік на підприємстві

  25.10.2009/курсовая работа

  Журнал реєстрації господарських операцій, розрахунок транспортно-заготівельних витрат та сум обов’язкових платежів за страхуванням. Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам. Калькуляційна відомість по виробах А та Б.


  Перед Вами представлен документ: Бухгалтерський облік в Україні.

  Категории