Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Бухгалтерский учет и аудит » Господарські операції

  Господарські операції

  Предмет: Бухгалтерский учет и аудит
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 11 Kb
  Количество просмотров: 760
  Количество скачиваний: 14
  Специфіка визначення терміну "господарська операція" та їх види. Характеристика принципу безперервності. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями та приклади їх відображення в обліку. Визначення підсумку балансу на підставах наведених даних.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Господарські операції

  18.12.2008/контрольная работа

  Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Інвентаризація, її значення, види та порядок проведення. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів та інших необоротних активів. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності.

  Господарські операції

  10.01.2011/контрольная работа

  Специфіка визначення терміну "господарська операція" та їх види. Характеристика принципу безперервності. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями та приклади їх відображення в обліку. Визначення підсумку балансу на підставах наведених даних.

  Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

  18.12.2007/задача

  Первинні проводки про господарські операції підприємства. Cкладання додаткових і коректуючих проводок у головному журналі, супроводжування їх необхідними розрахункам. Заповнення робочої таблиці. Складання річного балансу, звіту про прибуток і збитки.

  Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

  21.10.2007/контрольная работа

  Господарські операції та процеси. Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу. Статті, розділи та групи балансу.

  Внутрішньогосподарський контроль Промінвестбанку

  15.12.2008/отчет по практике

  Загальна характеристика Промінвестбанку. Організація обліку і управління фінансово-господарською діяльністю. Бухгалтерський облік в банку. Організація внутрішньогосподарського контролю і аналізу Промінвестбанку. Аудит фінансово-господарської діяльності.

  Звітність сільськогосподарських підприємств

  14.04.2010/реферат, реферативный текст

  Роль звітності як бази для прийняття управлінських рішень в системі управління сільськогосподарським підприємством. Структура та формування звітної інформації. Опис складових елементів моделі фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.

  Облік операцій основних господарських процесів

  19.03.2010/практическая работа

  Проведення синтетичного обліку господарських процесів: придбання матеріалів (оцінка вибуття запасів), виробництва та реалізації продукції, фінансових результатів підприємства. Складання схеми рахунків Т-подібної форми та оборотно-сальдової відомості.

  Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

  11.07.2008/дипломная работа, ВКР

  Економічний зміст виробничих запасів. Нормативно-правова база, що регулює питання обліку виробничих запасів. Методика аналізу виробничих запасів на підприємстві. Напрями вдосконалення обліку та підвищення ефективності використання виробничих запасів.

  Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

  23.07.2010/дипломная работа, ВКР

  Економічний зміст і нормативне регулювання реалізації продукції. Оцінка стану організації бухгалтерського обліку розрахунків на ТОВ "Куземинське", аналіз обліку реалізації продукції, робіт та послуг на підприємстві. Розробка заходів щодо їх вдосконалення.

  Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

  15.04.2010/реферат, реферативный текст

  Основні види експертиз, які проводяться у сільському господарстві. Модель стандарту їх проведення. Перелік порушень з ознаками зловживань на сільськогосподарських підприємствах. Орієнтовний перелік питань, які вирішуються агротехнічною експертизою.


  Перед Вами представлен документ: Господарські операції.

  Категории