Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Бухгалтерский учет и аудит » Основи аудиту

  Основи аудиту

  Предмет: Бухгалтерский учет и аудит
  Вид работы: курс лекций
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 67 Kb
  Количество просмотров: 395
  Количество скачиваний: 7
  Сутність аудиту, його розвиток, мета і завдання. Організаційно-економічні та правові основи аудиторської діяльності в Україні. Поняття аудиторського ризику. Контрольно-аудиторський процес. Робоча документація аудитора. Оформлення результатів перевірки.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Основи бухгалтерського обліку

  9.10.2008/книга

  Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.

  Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

  24.01.2009/реферат, реферативный текст

  Формами здійснення процесу інтернаціоналізації аудиту є його інтеграція i гармонізація. Основні рівні професійних організацій бухгалтерів та аудиторів: міжнародний, регіональний і національний. Координації та узгодженість їхніх дій, розподіл сфер впливу.

  Основи обліку в бюджетних організаціях

  16.03.2007/книга

  Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального фонду. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій. Облік розрахунків з бюджетом.

  Основи організації бухгалтерського обліку

  22.04.2010/контрольная работа

  Загальна будова облікового процесу. Визначення об’єктів його організації. Форми організації бухгалтерського обліку. Методи нормування та визначення чисельності облікового персоналу. Організація первинного обліку грошових коштів в касі і на рахунках банку.

  Основи аудиту

  21.01.2011/курс лекций

  Сутність аудиту, його розвиток, мета і завдання. Організаційно-економічні та правові основи аудиторської діяльності в Україні. Поняття аудиторського ризику. Контрольно-аудиторський процес. Робоча документація аудитора. Оформлення результатів перевірки.

  Теоретичні основи обліку та аудиту

  16.09.2008/дипломная работа, ВКР

  Побудова обліку та аудиту грошових коштів. Формування системи на відкритому акціонерному товаристві "Херсонські комбайни". Синтетичний та аналітичний облік. Грошовий поток та необхідність його аналізу. Аналіз руху грошових коштів за непрямим методом.

  Теоритичні основи бухгалтерського обліку

  20.12.2006/шпаргалка

  Бухгалтерський облік як інформаційна система. Балансове узагальнення. Предмет і методи бух обліку. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Документи як джерело первинної операції. Техніка і форми бухгалтерського обліку. Бухгалтерська звітність.

  Інвентаризація активів

  13.10.2008/дипломная работа, ВКР

  Основи побудови обліку, аналізу та аудиту активів і зобов'язань підприємства. Методика і організація здійснення інвентарізації активів і зобов'язань. Методика аналізу змін структури балансу та ефективності інвентаризаційної роботи на підприємстві.

  Мале підприємництво

  2.01.2009/курс лекций

  Основи діяльності фізичних осіб – суб’єктів малого підприємництва. Напрямки державної підтримки підприємництва. Порядок реєстрації та документального оформлення діяльності суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб. Ліцензування та патентування.

  Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

  23.07.2010/курсовая работа

  Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством, його сучасний стан та перспективи вдосконалення. Бухгалтерський апарат, його структура та функції, організація праці персоналу, форми та методи обліку.


  Перед Вами представлен документ: Основи аудиту.

  Категории