Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экология » Екосистеми світу

  Екосистеми світу

  Предмет: Экология
  Вид работы: курсовая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 11.2010
  Размер файла: 31 Kb
  Количество просмотров: 2661
  Количество скачиваний: 43
  Класифікація основних екосистем світу та їх характеристика. Тундри, лісові екосистеми помірного поясу. Змішані й листяні ліси помірної зони. Вічнозелений тропічний дощовий ліс. Степи, пустелі, болота. Прісноводні екосистеми та екосистеми світового океану.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Екосистеми та їх структура. Потоки речовини та енергії в екосистемах

  28.01.2011/реферат, реферативный текст

  Загальна структура і біотичні компоненти екосистем. Харчові ланцюги і трофічні рівні. Екологічні піраміди. Абіотичний компонент екосистеми. Кругообіг важливих хімічних елементів у біосфері. Антропогенний вплив на природні цикли біогенних елементів.

  Агроекосистеми майбутнього - фантазія чи реальність

  31.08.2010/реферат, реферативный текст

  Вивчення переваг сільського господарства без застосування хімії. Відмінні риси і правила ведення органічного сільського господарства. Основні агротехнічні прийоми. Застосування методів посадки полікультур, використання методу Мальцева. Природні пестициди.

  Вивчення природних екосистем

  29.09.2009/реферат, реферативный текст

  Поняття системного аналізу. Елементи системи та зв'язкі між ними. Структурний і функціональний аспекти вивчення природних екосистем. Механізм зворотного зв'язку. Гомеостаз системи "хижак-жертва". Закон безповоротності еволюції. Спіраль розвитку Абдєєва.

  Дослідження взаємозв’язків між живими організмами на прикладі екосистеми озера

  11.04.2010/курсовая работа

  Фактори водного середовища. Фізичні та хімічні властивості води. Дослідження динаміки водної екосистеми, біотичних взаємодій гідро біонтів. Взаємодія як двигун еволюції та динаміки популяції. Вплив антропогенних факторів на динаміку водних екосистем.

  Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні

  19.06.2010/реферат, реферативный текст

  Рівні циркуляції інформації усередині антропоекосистеми. Забруднення навколишнього середовища. Безпека в екології людини. Вплив якості питної води на населення міста Пенза. Чинники, що впливають на здоров'ї городян. Екологічно небезпечні речовини.

  Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій в екосистемні послуги

  13.04.2009/автореферат

  Понятійно-категоріальний апарат системи інвестицій, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища. Методологічний базис економіко-екологічного моніторингу. Методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності в сфері природокористування.

  Сукцесійні процеси в екосистемах

  18.12.2008/реферат, реферативный текст

  Сукцесії — послідовні зміни одних угруповань організмів іншими па певній ділянці середовища. В кліматичній зоні існує лише один істинний клімакс — кінцевий стабільний стан рослинного угруповання, що перебуває в рівновазі з оточуючим середовищем.

  Угруповання та екосистеми

  1.07.2009/лекция

  Структури біоценозів, біогеоценозів (просторова, видова, трофічна). Формування угруповань з певної сукупності різних популяцій. Продуценти, консументи та редуценти, ланцюги та мережі живлення. Ноосфера за В.І. Вернадським, колообіги речовин у біосфері.

  Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

  11.11.2010/реферат, реферативный текст

  Агроландшафт як змінений в процесі господарської діяльності людини природний ландшафт, його особливості. Оцінка ефективності сільськосподарського виробництва з урахуванням його екологічності. Якість природного і культурного середовища агроландшафту.

  Біогеоценологія – вчення про екосистеми

  17.11.2010/курсовая работа

  Співвідношення понять "біогеоценоз" (В.М. Сукачов) й "екосистема" (А. Тенслі). Компоненти біогеоценозу, фактори, які забезпечують його існування. Етапи використання речовин та енергії в екосистемах, втрати при переході з одного трофічного рівня на інший.


  Перед Вами представлен документ: Екосистеми світу.

  Категории