Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экология » Екологічний аудит

  Екологічний аудит

  Предмет: Экология
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 11.2003
  Размер файла: 26 Kb
  Количество просмотров: 1096
  Количество скачиваний: 7
  Аудит. Основні терміни і визначення. Екологічний аудит. Терміни і визначення. Зміст екологічного аудита. Види і параметри екологічного аудита. Процедура екоаудитування. Аудиторський висновок. Об'єкти екологічного аудита на прикладі хлібозаводу.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Екологічна адаптація флори і фауни пустель

  6.09.2010/курсовая работа

  Розкриття особливостей екологічної адаптації флори і фауни пустель світу. Різноманіття пустель світу і їх географічні особливості. Характеристика видового різноманіття, екологічних груп флористичних і фауністичних комплексів і взаємозв’язок між ними.

  Екологічна безпека

  31.08.2010/реферат, реферативный текст

  Поняття, сутність і джерела екологічної небезпеки у різних галузях людської діяльності. Загальна характеристика та особливості правового регулювання екологічних прав людини. Аналіз глобальних екологічних проблем, а також рекомендації щодо їх вирішення.

  Екологічна безпека літосфери

  31.05.2008/реферат, реферативный текст

  До складу літосфери входить суходіл, який займає 29,2 % (148 млн км2) поверхні Землі і включає ґрунти різної категорії та корисні копалини на поверхні й у надрах. Антропогенна діяльність людства, забрудненя літосфери. Бережливе ставлення до літосфери.

  Екологічна безпека Приморських територій Криму

  7.12.2008/дипломная работа, ВКР

  Проблеми екологічної безпеки Приморських територій Криму при експлуатації вуглеводних родовищ. Стратегія ПР-заходу. Акції ПР-програми. Введення нових родовищ на основі детального моніторингу впливу негативних екологічних явищ на середовище Криму.

  Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

  12.04.2009/автореферат

  Проблема взаємовідносин людини і природи, техногенний впливом на природу та "феномен страху" перед знищенням земного життя. Провідна роль у зміні світоглядної парадигми екологічно (інвайронментальної, природоохоронної) етики. Значення екологічних видань.

  Екологічна криза

  27.01.2009/реферат, реферативный текст

  Поняття, основні компоненти екологічної кризи, пошук грамотних і дієвих науково-технічних рішень для виходу з неї. Причини забруднення довкілля. Найважливіші екологічні проблеми сучасності, їх тенденції. Причини деградації земель в різних регіонах світу.

  Екологічна криза сучасності

  29.01.2010/реферат, реферативный текст

  Класифікація екологічних криз. Наслідки шторму у Керченській затоці. Антропогенні та природні екологічні кризи. Можливість катастрофи, подібної до голодомору в Україні. Глобальні катастрофи в історії людства. Вибух на хімічному підприємстві в Україні.

  Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

  27.09.2008/курсовая работа

  Екологічна оцінка природних умов басейну річки Устя. Фізико-географічна характеристика басейну. Кліматичні умови. Характеристика грунтового покриву в басейні річки Устя. Гідрологічні характеристики річки. Рекомендації по покращенню екологічного стану.

  Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

  20.09.2009/дипломная работа, ВКР

  Визначення екологічної оцінки стану ропи Куяльницького лиману, що забезпечує якість та безпечність лікувальних процедур. Аналіз фізико-хімічного складу. Рекомендації щодо покращення екологічного стану. Розрахунок коефіцієнтів кореляції між металами.

  Екологічна проблема міста Києва

  6.09.2010/практическая работа

  Аналіз та оцінка екологічної ситуації в Києві очима його мешканців. Визначення їх відношення до проблеми забруднення навколишнього середовища при проведенні соціологічного опитування. Внесення пропозицій респондентами про шляхи виходу з екологічної кризи.


  Перед Вами представлен документ: Екологічний аудит.

  Категории