Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экология » Екологічні права громадян

  Екологічні права громадян

  Предмет: Экология
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2009
  Размер файла: 16 Kb
  Количество просмотров: 1119
  Количество скачиваний: 4
  Громадська екологічна експертиза проводиться у будь-який час, коли виникає інтерес у громадськості для оцінювання впливу об’єкта на навколишнє природне середовище. Суб’єктами відповідальності за заподіяння шкоди екологічними порушеннями є всі громадяни.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Екологічні права громадян: поняття, форми і види

  18.01.2009/реферат, реферативный текст

  Екологічні права громадян — закріплені і гарантовані системою права можливості у сфері охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, використання природного середовища. Право на безпечне для життя навколишнє середовище є основним правом.

  Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

  31.01.2010/курсовая работа

  Головні фактори, які спричинюють забруднення атмосфери. Шумове забруднення і його наслідки. Забруднення і деградування первиної структури грунтів Високопільського району. Поверхневі води і екологічні проблеми річки Інгулець, ускладнення водопостачання.

  Екологічні проблеми народонаселення

  15.07.2008/реферат, реферативный текст

  Подальший розвиток технічного прогресу неможлив без оцінки впливу нових технологій на екологічну ситуацію. Нові зв'язки, створювані людиною, повинні бути замкнуті, щоб забезпечити незмінність тих основних параметрів системи які впливають на екологію.

  Екологічні проблеми Світового океану

  31.08.2010/реферат, реферативный текст

  Значення Світового океану для людини та тваринного світу. Роль технологічної революції в забрудненні довкілля. Забруднення морського середовища нафтою, пестицидами, пластиком, поверхнево-активними речовинами. Виснаження ресурсів та охорона акваторій.

  Екологічні проблеми України

  5.05.2010/презентация

  Рівень негативних екологічних наслідків виробничої діяльності в Україні. Проблеми охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Забрудння повітря та ґрунту, промислові підприємства як основні забруднювачі довкілля.

  Екологічні проблеми Чорного моря

  11.07.2008/реферат, реферативный текст

  Корінь виникаючих екологічих проблем Чорного моря — використання курортного узбережжя під будівництво нафтопроводів і нафтових терміналів. У відсутності механізмів підрахунку матеріального збитку, наносимого державній скарбниці й населенню регіону.

  Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

  9.04.2010/реферат, реферативный текст

  Теплові двигуни та поняття коефіцієнту корисної дії (ККД). Види шкідливих викидів в атмосферу. Зв'язок глобального потепління та зменшення озонового шару в стратосфері з використанням теплових двигунів та фреону. Перспективні шляхи покращення екології.

  Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

  9.12.2010/дипломная работа, ВКР

  Аналіз стану водопостачання та водовідведення Дніпропетровської області. Методики фільтрації води та їх використання при водоспоживанні та водовідведенні. Екологічні проблеми водного середовища України та шляхи їх подолання. Водні ресурси України.

  Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

  13.09.2010/реферат, реферативный текст

  Визначення причин деградації Азовського моря. Виявлення наслідків впливу антропогенного навантаження на екосистему Чорного моря. Ерозійні процеси - основна екологічна проблема Дніпра. Роль інтенсифікації сільського господарства в обмілінні малих річок.

  Екологічні проблеми енергетики

  30.09.2010/контрольная работа

  Визначення екологічних проблем теплоенергетики. Ознайомлення із негативним впливом роботи гідро- і припливних електростанцій на навколишнє середовище. Вивчення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Перспективи використання альтернативних джерел енергії.


  Перед Вами представлен документ: Екологічні права громадян.

  Категории