Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономико-математическое моделирование » Теорія фірми

  Теорія фірми

  Предмет: Экономико-математическое моделирование
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2010
  Размер файла: 101 Kb
  Количество просмотров: 1028
  Количество скачиваний: 16
  Фірма як основне поняття мікроекономічної теорії; виробничі функції та співвідношення. Задача раціонального ведення господарства для фірми. Оптимізаційні математичні моделі: рівновага, алгоритм поведінки, недосконала конкуренція, монополія та монопсонія.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Теорія економічного аналізу

  9.09.2010/тест

  Сутність та предмет економічного аналізу. Визначення понять "технологія", "фактор", "резерв", "аналіз". Класифікація господарських резервів. Управлінський та оперативний аналіз. Основні джерела інформації у процесі здійснення аналітичного дослідження.

  Теорія ігор

  29.03.2010/учебное пособие

  Сутність теорії ігор та місце в ній поняття конфлікту. Модельні приклади теорії ігор, їх різновиди та особливості практичного застосування. Опукла оболонка та її характерні властивості. Методи розв'язання основної задачі лінійного програмування.

  Теорія Маршала як внесок у розвиток світової економіки

  7.05.2009/лабораторная работа

  Середні значення та стандартні відхилення. Нормалізація змінних за допомогою формул. Розрахунок кореляційних матриць, частинних коефіцієнтів кореляції. Способи звільнення від мультиколінеарності методом перетворення інформації, темпів зміни показників.

  Теорія споживання

  1.12.2010/контрольная работа

  Опуклі множини та їх головні властивості. Аксіоми відношення переваги. Функція корисності споживання. Геометрична інтерпретація функції корисності. Сутність закону Госена. Оптимізаційна математична модель поведінки споживача на ринку товарів і послуг.

  Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

  6.07.2009/автореферат

  Теорія вибору інвестиційного портфеля цінних паперів, формування та управління ним із застосуванням методів ефективної диверсифікації ризиків. Розробка ефективного економіко-математичного інструментарію визначення оптимального інвестиційного портфеля.

  Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

  24.11.2007/дипломная работа, ВКР

  Теорія, напрями, сутність інвестиційної діяльності в Україні. Оцінка інвестиційної діяльності підприємства засобами інформаційної системи: "Аналіз діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів". Програмне забеспечення.

  Методологічні основи статистики

  18.12.2010/курсовая работа

  Поняття та етапи статистики, її методологічна основа та застосування на практиці. Статистичне забезпечення управлінських заключень щодо вдосконалення податкової системи в Україні. Теорія процесу приймання адміністративних рішень та їх об'єктивізація.


  Перед Вами представлен документ: Теорія фірми.

  Категории