Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономико-математическое моделирование » Моделювання економіки

  Моделювання економіки

  Предмет: Экономико-математическое моделирование
  Вид работы: методичка
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2009
  Размер файла: 163 Kb
  Количество просмотров: 2026
  Количество скачиваний: 65
  Методичні вказівки до виконання курсового проекту. Дослідження глобальних моделей виробництва та споживання. Побудова двогалузевої макроекономічної моделі. Дослідження виробничих функцій. Опис програми і початкові дані. Інструкція користувачу програми.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Моделювання економічних та виробничих процесів

  19.09.2009/контрольная работа

  Математична модель та план перевезень по доставках продукції в пункти розподілу, який мінімізує сумарні транспортні витрати. Побудова лінійної моделі регресивного аналізу для економічного показника, зміни якого спостерігалися в певному інтервалі часу.

  Моделювання поведінки виробників та споживачів

  31.03.2009/доклад

  Знаходження безумовного екстремуму функції Лагранжа. Зміна попиту споживача, при зміні ціни товарів. Зміна попиту та збільшення ціни з компенсацією доходу. Ефект полягає у змiнi споживання внаслідок зміни реального доходу, яка виникла через зміну цін.

  Моделювання поведінки споживача на ринку товарів та ринковий попит

  27.11.2008/реферат, реферативный текст

  Аналіз споживчого вибору між двома благами. Формула бюджетного обмеження. Витрати споживання або вартість даної кількості блага. Математичне дослідження моделі попиту. Зміна обсягу і умов попиту. Взаємозв’язок ціни товару, еластичності і виторгу продавця.

  Моделювання попиту та пропозиції

  15.11.2010/курсовая работа

  Теоретичні аспекти дослідження ID-IS моделей. Попит та пропозиція як економічні категорії. Особливості моделей перехідної економіки. Аналіз підходів щодо моделювання сукупного попиту та пропозиції. Процес досягнення рівноваги та прогнозування ціни.

  Моделювання систем управлiння iнновацiйних структур

  26.11.2010/реферат, реферативный текст

  Основа методології побудови інноваційних систем. Когнітивні (синтелектуальні) підходи до побудови моделей інноваційного розвитку соціально-економічних систем. Основнi сфери організаційної діяльності. Мета логістики, управління матеріальними потоками.

  Вимоги до написання дисертації. Математичне моделювання в економіці

  28.09.2009/контрольная работа

  Основні вимоги до змісту та оформлення дисертаційної роботи, порядок та правила її прийняття комісією. Загальний зміст та призначення автореферату, його структура та обов’язковий зміст. Правила та особливості математичного моделювання в економіці.

  Глобалістика та глобальне моделювання

  22.02.2010/контрольная работа

  Походження та характеристика системи глобального моделювання. Загальний огляд моделей глобального розвитку. Напрямки розвитку глобального моделювання, характеристика моделей, їх суть. Дінамична світова модель Форрестера як метод імітаційного моделювання.

  Економіко-математичне моделювання

  17.03.2010/контрольная работа

  Специфікація економетричної моделі парної регресії. Побудова лінійної, степеневої та показникової економетричної моделі, поняття коефіцієнта регресії та детермінації. Графічне зображення моделювання лінійного зв’язку, застосування F–критерію Фішера.

  Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

  29.04.2010/курсовая работа

  Особливості побудови математичної моделі економічного явища. Множинна лінійна регресія в стандартизованому масштабі. Множинна нелінійна регресія, комп’ютерна реалізація методу Брандона. Моделювання для підприємств аграрно-промислового комплексу.

  Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

  6.07.2009/автореферат

  Аналіз особливостей функціонування кредитних спілок в Україні. Розробка методології аналізу економічних процесів в кредитних спілках та побудова економіко-математичних моделей діяльності кредитних спілок в умовах переходу економіки до ринкових відносин.


  Перед Вами представлен документ: Моделювання економіки.

  MySQLi connect error: Connection refused