Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Аналіз динаміки ВВП в Україні

  Аналіз динаміки ВВП в Україні

  Предмет: Экономика
  Вид работы: курсовая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2010
  Размер файла: 521 Kb
  Количество просмотров: 1059
  Количество скачиваний: 46
  Ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні. Сутність валового внутрішнього продукту (ВВП). Аналіз валового внутрішнього продукту, його структури та динаміки в Україні в роки незалежності. Можливості моделювання динаміки ВВП в Україні.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

  24.05.2010/контрольная работа

  Поняття економічного циклу, порядок оцінки коливань в ньому. Види коливань залежно від довжини хвилі за часовим чинником. Методи аналізу тенденцій кон'юнктури ринку. Ендогенний механізм довгоплинних коливань. Півфази малих циклів ділової активності.

  Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

  7.07.2009/реферат, реферативный текст

  Розробка функції споживання та її основна ідея, модель поведінки споживача Франко Модильяні. Гіпотеза життєвого циклу споживання і заощадження. Вплиі різних чинників на споживання. Структура і аналіз витрат та заощаджень населення України в 2008 р.

  Аналіз динаміки фінансового стану підприємства ТОВ "Сілікатчик" у 2004 -2006 роках в умовах нестабільності зовнішнього середовища

  18.09.2010/отчет по практике

  Система управління підприємством ТОВ "Сілікатчик". Організація роботи економічних підрозділів i технологічних та виробничих процесів на виробництві. Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, Управління розитком потенціалу.

  Аналіз виробництва і собівартості продукції свинарства, резерви збільшення обсягів виробництва і зниження собівартості

  8.12.2008/курсовая работа

  Аналіз динаміки собівартості продукції свинарства. Рівень, динаміка витрат на 1 грн. валової продукції. Аналіз собівартості продукції свинарства за статтями витрат. Резерви, шляхи зниження собівартості продукції свинарства. Оцінка потенціалу підприємства.

  Дослідження можливості управління зовнішньоекономічною діяльністю на принципах маркетингу

  4.08.2010/дипломная работа, ВКР

  Аналіз динаміки зовнішньоторгових відносин України та окреслення основних проблем на сучасному етапі. Інвестування, розробка стратегії завоювання зовнішнього ринку для підприємства. Порівняльна характеристика основних способів виходу на зовнішні ринки.

  Аналіз стану і ефективності використання основних фондів

  6.11.2010/курсовая работа

  Аналіз динаміки, структури основних фондів. Рівень механізації виробничих процесів на підприємстві, економічна ефективність використання. Визначення резервів поліпшення використання фондів. Стан економічної ефективності функціонування підприємства.

  Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

  12.07.2010/курсовая работа

  Характеристика реалізації продукції як об'єкту аналізу, критерії визнання доходу. Динаміка та структура об'ємів реалізації продукції, аналіз динаміки зміни прибутку. Баланс товарної продукції й аналіз напруженості плану, вплив зміни обсягу реалізації.

  Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

  2.04.2008/курсовая работа

  Показники собівартості продукції тваринництва та методика їх визначення. Статистичний аналіз динаміки собівартості продукції тваринництва і факторів, що впливають на її рівень: структури витрат та впливу факторів на зміну собівартості продукції.

  Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення

  12.07.2010/курсовая работа

  Теоретико-методичні аспекти визначення ефективності роботи підприємства. Оцінка господарської діяльності та діагностика її результативності. Аналіз динаміки складу активів та пасивів балансу і платоспроможності фірми, показників її ділової активності.

  Інституційні чинники розвитку національної економіки

  27.06.2010/реферат, реферативный текст

  Поняття інституціональних факторів, визначення їх ролі та значення в економічній сфері діяльності держави. Структура інститутів в залежності від їхньої ваги у життєдіяльності суспільства. Аналіз динаміки зміни інститутів у трансформаційній економіці.


  Перед Вами представлен документ: Аналіз динаміки ВВП в Україні.

  Категории