Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Кейнсіанство

  Кейнсіанство

  Предмет: Экономика
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 11.2010
  Размер файла: 20 Kb
  Количество просмотров: 817
  Количество скачиваний: 13
  Огляд головних праць Джона Мейнарда Кейнса - "батька-засновника" кейнсіанської теорії. Зародження концепції ефективної потреби. Подолання проблеми недостатнього використання ресурсів та дефіциту сукупного попиту механізмами інвестиційного мультиплікатора.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Кейнсіанська парадигма в теорії розвитку грошей

  4.12.2007/реферат, реферативный текст

  Теорія Кейнса: сумнівне існування за умов монополістичного капіталізму вільного руху цін у напрямі зниження; неможливість постійного зниження норми процента з метою стимулювання інвестицій; неможливість зниження заробітної плати за наявністю профспілок.

  Кейнсіанський варіант виходу з кризи. "Новий курс" Ф.Д. Рузвельта та можливості його застосування в Україні

  20.10.2010/контрольная работа

  Причини виникнення економічної кризи 30-х років ХХ ст. Способи подолання кризи за допомогою кейнсіанського варіанту. Етапи проведення економічних реформ в США адміністрацією президента Рузвельта. Застосування кейнсіанської моделі в економіці України.

  Сутність Кейнсіанської теорії

  16.04.2010/курсовая работа

  Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Розробка Д.М. Кейнсом нової методології економічного аналізу. Основні положення "Загальної теорії зайнятості, процента та грошей". Концепція мультиплікатора інвестицій, погляд Кейнса на проблему інфляції.

  Полеміка навколо стабілізаційної політики

  2.11.2009/реферат, реферативный текст

  Кейнсіанська теорія як теоретична основа стабілізаційної політики. Вплив лагів на стабілізаційну політику. Вплив держави на параметри економічної рівноваги за методом "витрати-випуск". Чинники, які впливають на ефективність стабілізаційної політики.

  Сучасні моделі державного регулювання економіки

  3.09.2007/реферат, реферативный текст

  Кейнсіанська і неокласична моделі державного регулювання. Допущення про нейтральність грошей і зосередження уваги на рівновазі економіки в умовах повної зайнятості. Монетаристи про економічну роль держави.

  Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

  20.03.2009/реферат, реферативный текст

  Необхідність державного регулювання економіки. Обмеження ринкового механізму і спеціальний державний механізм як компенсація. Дві макроекономічні концепції - кейнсіанська та монетаристська. Економічні функції держави. Сучасна економічна політика України.

  Аналіз економічної нестабільності в Україні

  21.10.2009/курсовая работа

  Основне поняття і динаміка інфляції та безробіття, загальний розгляд економічної теорії нестабільності. Загальна характеристика економічних явищ. Кейнсіанска теорія нестабільності. Антиінфляційна політика держави. Визначення та вимірювання безробіття.

  Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

  27.01.2009/лекция

  Ринок праці, робоча сила та трудові ресурси. Перевищення фактичного рівня безробіття над природним. Кейнсіанське тлумачення безробіття. Економічні та соціальні наслідки. Державне регулювання ринку праці. Одночасне зростання рівня інфляції та безробіття.

  Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

  3.04.2010/контрольная работа

  Потенційний вплив росту податків на споживання і заощадження, розгляд кейнсіанської моделі. Вплив системи оподаткування на економіку. Розрахунок рівня інфляції при природному рівні безробіття. Крива Філіпса в освітленні теорії раціональних очікувань.

  Класична модель макрорівноваги

  27.01.2009/лекция

  Економічна рівновага як основна проблема макроекономіки, її особливості та шляхи вирішення. Сутність класичної моделі макрорівноваги, її гіпотези. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги як найбільш поширений напрямок сучасної макроекономіки.


  Перед Вами представлен документ: Кейнсіанство.

  Категории