Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Класифікація потреб людини

  Класифікація потреб людини

  Предмет: Экономика
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 103 Kb
  Количество просмотров: 1081
  Количество скачиваний: 29
  Класифікація потреб за способом задоволення, ступенем реалізації потреби. Класифікація потреб, запропонована американським ученим А. Маслоу. Особливості економічної кризи в Україні. Визначення поняття "структура ринку". Умови виникнення безробіття.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Характеристика і класифікація об'єктів нерухомості

  9.12.2009/лекция

  Становлення ринку нерухомості в Україні, принципи класифікації нерухомості залежно від походження та призначення об'єктів. Класифікація житлових і комерційних об'єктів нерухомості. Підприємство (цілісний майновий комплекс) як особливий об'єкт нерухомості.

  Аналіз витрат виробництва i збуту продукції

  6.06.2010/реферат, реферативный текст

  Класифікація та групування витрат, що включаються до собівартості продукції. Характеристика прямих та позавиробничих витрат. Особливості аналізу показників собівартості продукції. Специфіка факторного аналізу собівартості. Аналіз витрат збуту продукції.

  Аналіз затрат робочого часу

  24.03.2009/курсовая работа

  Класифікація витрат робочого часу виконавця робіт. Фотографія робочого часу. Підготовка до спостереження. Індивідуальна, групова та самофоторгафія робочого часу. Аналіз результатів спостереження. Фотографія часу використання устаткування. Хронометраж.

  Економіка праці

  21.03.2009/шпаргалка

  Класифікація видів праці. Способи навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Продуктивність праці, способи визначення. Людський капітал та його оцінка. Фактори формування умов праці. Способи вимірювання та нормування праці. Структура заробітної плати.

  Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

  7.02.2010/курсовая работа

  Класифікація основних фондів, методи амортизації, види зносу. Державна реєстрація підприємств, складання установчих документів. Розробка комерційної ідеї, аналіз беззбитковості роботи підприємства. Вплив структури виробництва на його фінансовий стан.

  Методи і методика економічного аналізу - сутність, особливості та зміст

  13.07.2009/контрольная работа

  Класифікація методів економічного аналізу. Використання системи показників та вивчення причин їхньої зміни. Якісні та кількісні прийоми. Аналіз якості продукції за загальними об’єктивними показниками. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

  Методи проектування трудових процесів

  6.09.2010/реферат, реферативный текст

  Класифікація трудових процесів. Виробнича операція як основний елемент процесу праці. Проектування трудового процесу: система нормування праці по нормативах рухів "Модаптс", її недоліки. Розробка прогресивної базової системи мікроелементних нормативів.

  Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

  25.07.2009/дипломная работа, ВКР

  Класифікація факторів конкурентоспроможності продукції. Методика розрахунку рівня конкурентоспроможності промислових товарів. Аналіз заходів по підвищенню конкурентоспроможності на прикладі великого акціонерного товариства. Три рівні класифікації товару.

  Формування та ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві

  11.04.2009/автореферат

  Класифікація виробничого капіталу з урахуванням його особливостей у сільському господарстві. Визначення сучасного рівня забезпеченості сільського господарства виробничим капіталом, джерел його формування та впливу факторів на ефективність використання.

  Безробіття та зайнятість

  19.01.2011/реферат, реферативный текст

  Класифікація робочої сили. Рівень безробіття - найважливіший показник ринку праці, методика його розрахунку. Поняття економічно неактивного населення. Відмінності між окремими типами безробіття. Сутність повної зайнятості. Основні потоки на ринку праці.


  Перед Вами представлен документ: Класифікація потреб людини.

  Категории