Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Макроекономіка

  Макроекономіка

  Предмет: Экономика
  Вид работы: шпаргалка
  Язык: украинский
  Дата добавления: 11.2010
  Размер файла: 269 Kb
  Количество просмотров: 1013
  Количество скачиваний: 7
  Об'єкт, предмет та функції макроекономіки. Обсяг національного виробництва та методи його виміру. Номінальний та реальний ВВП, індекс цін. Економічні цикли, їх види, причини та індикатори. Модель позичкового ринку, ефект витіснення. Адаптивні очікування.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Макроекономіка як наука

  26.01.2010/курс лекций

  Сутність, предмет вивчення макроекономіки, його об’єкти та методи. Методика обчислення макроекономічних показників в Системі національних рахунків, роль цін в даному процесі. Характеристика сукупного попиту та пропозиції, зовнішньоекономічної діяльності.

  Макроекономічна рівновага в моделі "сукупний попит – сукупна пропозиція"

  30.03.2007/курсовая работа

  Сукупний попит і його структура. Економічна сутність поняття попит, сукупного попиту. Сукупна пропозиція. Сутність поняття пропозиції. Сукупна пропозиція в системі макроекономічного регулювання. Рівновага: реальний об'єм виробництва і рівень цін.

  Макроекономічне планування та програмування

  11.05.2010/реферат, реферативный текст

  Сутність макроекономічного планування та його завдання, суб'єкти та об'єкти, основні форми планування. Державні замовлення та державні контракти. Програмно-цільове планування, розробка цільових комплексних програм вирішення соціально-економічних проблем.

  Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

  27.10.2008/контрольная работа

  Політика макроекономічного регулювання. Вплив монетарної політики на державну економічну політику. Проблема регулювання бюджетного дефіциту за допомогою макроекономічних показників. Державне регулювання економіки на основі макроекономічних показників.

  Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку ринкової економіки

  28.01.2011/курсовая работа

  Теоретичні основи циклічності розвитку ринкової економіки. Інфляція як соціально-економічне явище і фактор макроекономічної нестабільності. Сучасні інфляційні процеси в Україні: причини і наслідки. Аналіз рішення проблеми економічної кризи в Україні.

  Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

  20.03.2009/реферат, реферативный текст

  Необхідність державного регулювання економіки. Обмеження ринкового механізму і спеціальний державний механізм як компенсація. Дві макроекономічні концепції - кейнсіанська та монетаристська. Економічні функції держави. Сучасна економічна політика України.

  Безробіття як макроекономічна проблема

  26.08.2010/курсовая работа

  Сутність, причини та види безробіття в умовах сучасної економіки, його соціально-економічні наслідки. Шляхи підвищення економічної активності безробітного населення України. Організація тимчасових робіт - важливий напрямок соціального захисту безробітних.

  Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

  27.01.2009/лекция

  Ринок праці, робоча сила та трудові ресурси. Перевищення фактичного рівня безробіття над природним. Кейнсіанське тлумачення безробіття. Економічні та соціальні наслідки. Державне регулювання ринку праці. Одночасне зростання рівня інфляції та безробіття.

  Визначення умов та макроекономічних доходів щодо досягнення потенційного ВВП в економіці України

  3.07.2008/реферат, реферативный текст

  Національне багатство – це сукупність благ, якими володіє нація. Визначення основних показників національного багатства. Національний дохід - сукупність усіх доходів в економіці, домогосподарств і підприємців. Класична модель сукупної пропозиції.

  Історичні віхи у розвитку макроекономічної теорії

  7.09.2008/курсовая работа

  Питання праці як джерело багатства, вартості і доходів. Питання капіталу, його накопичення і застосування. Розвиток економіки Европи в епоху середньовіччя і зародження капіталізму. Проблеми фінансово-податкової політики держави, його доходів і витрат.


  Перед Вами представлен документ: Макроекономіка.

  Категории