Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Національна економіка

  Національна економіка

  Предмет: Экономика
  Вид работы: курс лекций
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 1056 Kb
  Количество просмотров: 645
  Количество скачиваний: 48
  Національна економіка: загальне та особливе, економічні теорії та базисні інститути. Характеристика економічного потенціалу. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. Державність та державне управлінні економікою, її структурна перебудова.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Національна валюта України

  15.10.2008/курсовая работа

  Загальні відомості про валюту, національну валюту і валютні курси. Особливості та механізми функціонування національної валюти України. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку України. Шляхи стабілізації національної валюти України.

  Національна економіка

  5.02.2010/шпаргалка

  Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу. Виробничий потенціал. Ефективність національної економіки. Моделі економічного розвитку. Державний бюджет та податкова система України. Фінансування діяльності бюджетних установ. Грошово-кредитна політика.

  Національна економіка

  13.03.2010/реферат, реферативный текст

  Поняття та об’єкти національної економіки. Її суб’єкти та структура. Національна економіка України. Макроекономіка як наука про функціонування економіки в цілому. Фактори розвитку та функціонування національної економіки. Основні функції підприємства.

  Національна економіка з урахуванням решти світу

  2.11.2009/реферат, реферативный текст

  Макроекономіка як складова економічної теорії. Причини, що спонукають до участі економіки України в міжнародному поділі праці. Принципи формування відкритої економіки. Експорт як одна з форм торговельних зв’язків національної економіки зі світовою.

  Національна економіка та її кількісна визначеність

  27.01.2009/лекция

  Поняття національної економіки, її сутність і особливості. Елементи національної економіки, характеристика. Поняття валового національного продукту держави, методи його обрахування. Механізм попиту, пропозиції та цін в функціонуванні ринкової економіки.

  Національна економіка: загальне і особливе

  23.06.2010/реферат, реферативный текст

  Загальні передумови формування національної економіки. Напрями змін державних утворень. Прояви загального і особливого в Україні. Основні етапи розвитку української держави. Роль індустріалізація в Україні. Створення сприятливої підприємницької атмосфери.

  Національна і регіональна економіка України

  6.12.2009/курс лекций

  Теоретичні основи економіки регіону. Методи регіонального управління економікою. Методика опрацювання регіональних бюджетів. Форми і методи управління природними, трудовими ресурсами та виробничою інфраструктурою регіонів. Програми розвитку міст.

  Національна економіка

  16.10.2010/задача

  Визначення структури активів національного багатства, його обсягу у звітному році. Розрахунок чисельності та темпів приросту економічно активного та безробітного населення країни. Оцінка рівня електромісткості та фондовіддачі національної економіки.

  Національна економіка України та тенденції її розвитку

  17.11.2010/курсовая работа

  Національна економіка, її складові, основні результати функціонування. Характеристика економічного потенціалу України та показники його ефективного використання. Актуальні проблеми стратегічного розвитку національної економіки України в сучасних умовах.

  Національна політична економія у Німеччині: особливості історичної та нової історичної шкіл

  29.01.2011/контрольная работа

  Вплив соціально-економічних факторів на формування економічної думки в Німеччині на початку XIX ст. Передумови виникнення та етапи еволюції старої і нової німецької історичної школи, її засновники та їх теорії економічного розвитку, методологічні підходи.


  Перед Вами представлен документ: Національна економіка.

  Категории