Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Національна економіка

  Національна економіка

  Предмет: Экономика
  Вид работы: задача
  Язык: украинский
  Дата добавления: 10.2010
  Размер файла: 56 Kb
  Количество просмотров: 1896
  Количество скачиваний: 53
  Визначення структури активів національного багатства, його обсягу у звітному році. Розрахунок чисельності та темпів приросту економічно активного та безробітного населення країни. Оцінка рівня електромісткості та фондовіддачі національної економіки.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Національна валюта України

  15.10.2008/курсовая работа

  Загальні відомості про валюту, національну валюту і валютні курси. Особливості та механізми функціонування національної валюти України. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку України. Шляхи стабілізації національної валюти України.

  Національна економіка

  5.02.2010/шпаргалка

  Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу. Виробничий потенціал. Ефективність національної економіки. Моделі економічного розвитку. Державний бюджет та податкова система України. Фінансування діяльності бюджетних установ. Грошово-кредитна політика.

  Національна економіка

  13.03.2010/реферат, реферативный текст

  Поняття та об’єкти національної економіки. Її суб’єкти та структура. Національна економіка України. Макроекономіка як наука про функціонування економіки в цілому. Фактори розвитку та функціонування національної економіки. Основні функції підприємства.

  Національна економіка з урахуванням решти світу

  2.11.2009/реферат, реферативный текст

  Макроекономіка як складова економічної теорії. Причини, що спонукають до участі економіки України в міжнародному поділі праці. Принципи формування відкритої економіки. Експорт як одна з форм торговельних зв’язків національної економіки зі світовою.

  Національна економіка та її кількісна визначеність

  27.01.2009/лекция

  Поняття національної економіки, її сутність і особливості. Елементи національної економіки, характеристика. Поняття валового національного продукту держави, методи його обрахування. Механізм попиту, пропозиції та цін в функціонуванні ринкової економіки.

  Національна економіка: загальне і особливе

  23.06.2010/реферат, реферативный текст

  Загальні передумови формування національної економіки. Напрями змін державних утворень. Прояви загального і особливого в Україні. Основні етапи розвитку української держави. Роль індустріалізація в Україні. Створення сприятливої підприємницької атмосфери.

  Національна і регіональна економіка України

  6.12.2009/курс лекций

  Теоретичні основи економіки регіону. Методи регіонального управління економікою. Методика опрацювання регіональних бюджетів. Форми і методи управління природними, трудовими ресурсами та виробничою інфраструктурою регіонів. Програми розвитку міст.

  Національна економіка

  30.01.2011/курс лекций

  Національна економіка: загальне та особливе, економічні теорії та базисні інститути. Характеристика економічного потенціалу. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. Державність та державне управлінні економікою, її структурна перебудова.

  Національна економіка України та тенденції її розвитку

  17.11.2010/курсовая работа

  Національна економіка, її складові, основні результати функціонування. Характеристика економічного потенціалу України та показники його ефективного використання. Актуальні проблеми стратегічного розвитку національної економіки України в сучасних умовах.

  Національна політична економія у Німеччині: особливості історичної та нової історичної шкіл

  29.01.2011/контрольная работа

  Вплив соціально-економічних факторів на формування економічної думки в Німеччині на початку XIX ст. Передумови виникнення та етапи еволюції старої і нової німецької історичної школи, її засновники та їх теорії економічного розвитку, методологічні підходи.


  Перед Вами представлен документ: Національна економіка.

  Категории