Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Основні поняття мікроекономіки

  Основні поняття мікроекономіки

  Предмет: Экономика
  Вид работы: учебное пособие
  Язык: украинский
  Дата добавления: 11.2010
  Размер файла: 645 Kb
  Количество просмотров: 2127
  Количество скачиваний: 40
  Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності та ординалістська теорія поведінки споживача. Взаємовідносини попиту і пропозиції. Мікроекономічна модель підприємства. Олігополія і монополістична конкуренція, важелі ринкової рівноваги.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Основні поняття інвестування

  30.11.2008/реферат, реферативный текст

  Сутність поняття "інвестиції". Особливості мнвестіціонной діяльності, її цілі, завдання, класифікація, об'єкт та предмет, тривалість роботи. Фінансові інвестиції. Аналіз основних джерел інвестицій для підприємств. Реінвестиції I нематеріальні активи.

  Основні поняття та показники національної економіки

  21.01.2011/шпаргалка

  Види та методи державного регулювання економіки. Основні поняття та показники зайнятості. Форми безробіття в Україні. Активна і адаптивна антиінфляційна політика. Фінанси, їх структура та рівні. Податки як інструмент перерозподілу національного доходу.

  Економічна теорія (основні поняття та терміни)

  19.08.2010/шпаргалка

  Методологія вивчення економічної теорії. Економічна модель, величини, що задіяні в її побудові. Характеристика ресурсів, що використовуються для виробництва благ. Сутність виробничої функції. Економічна ситуація, економічна доктрина, економічна програма.

  Нормування праці на ВАТ "Електрон Газ"

  16.07.2010/дипломная работа, ВКР

  Основні поняття організації праці. Аналіз використання робочого часу, продуктивності праці, трудомісткості продукції ВАТ "Електрон-Газ", ефективність нормування праці. Побудова моделі Брауна для короткострокового прогнозування динаміки фонду оплати праці.

  Організація і методика аудиту готової продукції

  26.12.2010/курсовая работа

  Основні поняття з аудиту готової продукції: планування, організація і методика перевірки. Аудит фінансового стану підприємства: аналіз балансу, оцінка фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, ділової активності; підсумкова документація.

  Теорія прикладної статистики

  24.11.2010/реферат, реферативный текст

  Основні поняття та категорії прикладної статистики. Організаційні форми статистичного спостереження. Суть, організація і техніка статистичного зведення. Методологічні аспекти, види і завдання статистичних групувань. Правила побудови статистичних графіків.

  Предмет і метод мікроекономіки

  5.08.2007/реферат, реферативный текст

  Предмет, суб’єкти та об’єкт мікроекономіки. Індивідуальний економічний суб’єкт. Споживач і фірма. поведінка мікроекономічних суб’єктів. Основні поняття та припущення. Економічні ресурси. Альтернативна вартість та ефективність.

  Держава та ринок

  27.12.2010/курсовая работа

  Історія виникнення ринку, його основні поняття та функції. Класифікація кризових явищ економіки. Необхідність та роль державного контролю у системі ринкових відносин. Проблеми становлення ринку в Україні в умовах переходу до ринкової економіки.


  Перед Вами представлен документ: Основні поняття мікроекономіки.

  Категории