Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Розвиток РПС

  Розвиток РПС

  Предмет: Экономика
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 10.2010
  Размер файла: 22 Kb
  Количество просмотров: 1352
  Количество скачиваний: 8
  Розвиток продуктивних сил Придніпровського регіону. Депресивні регіони і механізми інвестування їхнього розвитку. Обмеження та негативні фактори в формуванні конкурентоспроможності регіону. Система і механізм розвитку регіонального управління в Україні.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Розвиток високотехнологічного сектору економіки України

  13.11.2009/реферат, реферативный текст

  Тенденції розвитку високотехнологічного сектору економіки України. Класифікація видів економічної діяльності за рівнем наукомісткості та групами промисловості. Основні проблеми, що перешкоджають ефективному розвитку високотехнологічних ринків України.

  Розвиток економічної думки

  11.11.2005/реферат, реферативный текст

  Зародження економіко-теоретичних знань. Класична буржуазна політична економія. Післякласична буржуазна політична економія. Економічна думка національно-визвольного та революційно-демократичного руху. Створення і розвиток пролетарської політичної економії.

  Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства

  16.08.2010/дипломная работа, ВКР

  Теоретичний аналіз законодавчої бази, основні шляхи вдосконалення і місце систем стимулювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз загальних показників фінансово-господарської діяльності, показники оборотності капіталу, трансформації активів.

  Розвиток і розміщення харчової промисловості

  15.02.2004/курсовая работа

  Місце і значення харчової промисловості в господарському комплексі України. Передумови і фактори розвитку та розміщення харчової промисловості в Україні. Сучасний стан і структурні особливості харчової промисловості в Україні. Перспективи розвитку і розмі

  Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

  10.04.2009/автореферат

  Реалізація довгострокової стратегії суспільно-економічного розвитку країни. Дослідження розвитку інвестиційного процесу в сільському господарстві Україні. Вплив інвестиційної діяльності підприємств на спад, стабілізацію та зростання їх виробництва.

  Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

  16.12.2009/реферат, реферативный текст

  Особистісні здібності найманого працівника та їх роль в підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Розвиток та випереджаюча підготовка персоналу, питання професійної освіти згідно професійно-кваліфікаційним вимогам ринку та вирішення безробіття.

  Розвиток транспортного машинобудування в Україні

  11.12.2009/курсовая работа

  Структура і міжгалузева кооперація транспортного машинобудування, регіони його розміщення. Природні і економічні передумови та чинники розвитку підприємств транспортного машинобудування. Законодавче і організаційне забезпечення державного регулювання.

  Розвиток економіки України у 40-60-ті роки ХХ ст.

  1.02.2011/контрольная работа

  Особливості відбудови і розвитку промисловості України після Другої світової війни. Стан сільського господарства у повоєнні роки та тенденції його розвитку у 40-60-ті рр. Відбудова грошової, податкової та кредитної системи в Україні у 40-60-ті рр.

  Розвиток земельних відносин на сучасному етапі земельної реформи

  15.01.2011/реферат, реферативный текст

  Основні досягнення земельної реформи в Україні. Приватизація сільськогосподарських угідь країни. Розподіл земельного фонду України за формами власності. Оренда земельних часток. Основні напрями державної політики у сфері регулювання земельних відносин.

  Розвиток інвестиційної діяльності підприємств у період становлення ринкової економіки

  27.12.2010/контрольная работа

  Поняття та види інвестиційних проектів. Фактори впливу на обсяги капіталовкладень: розподіл доходу на заощадження, норма чистого прибутку, ставка позичкового відсотка, передбачуваний темп інфляції. Особливості інвестиційної діяльності в Україні.


  Перед Вами представлен документ: Розвиток РПС.

  MySQLi connect error: Connection refused