Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Витрати виробництва

  Витрати виробництва

  Предмет: Экономика
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2012
  Размер файла: 528 Kb
  Количество просмотров: 913
  Количество скачиваний: 14
  Витрати виробництва - вартість усіх видів факторів виробництва, що витрачаються для виготовлення певної кількості товарів. У короткостроковому періоді сукупні витрати поділяються на постійні та змінні. У довгостроковому періоді витрати - зміннi.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Витрати виробництва і собівартість продукції в процесі формування ціни на продукцію

  20.08.2010/контрольная работа

  Характеристика операційних, інвестиційних, бухгалтерських та економічних витрат підприємства. Розгляд поняття, ознак, основних шляхів зниження і методів калькулювання (нормативний, параметричний, розрахунково-аналітичний) собівартості продукції.

  Витрати виробництва

  16.12.2010/курсовая работа

  Витрати капіталістичного підприємства та витрати суспільства. Затрати живої та уречевленої праці. Еволюція витрат у процесі розвитку економічних систем. Грошові платежі, які б міг отримати підприємець при альтернативному використанні власних ресурсів.

  Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

  1.12.2010/курсовая работа

  Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Однофакторна, двофакторна та багатофакторна виробничі функції. Витрати виробництва за короткостроковий та довгостроковий період. Модель ринку досконалої конкуренції та її загальні характеристики.

  Короткострокові витрати виробництва

  7.08.2007/реферат, реферативный текст

  Сукупні витрати. Постійні витрати. Витрати на одиницю продукції. Граничні витрати. Криві витрат виробництва на весь обсяг продукції. Закони зростаючої та спадної віддачі. Зв’язок між динамікою продуктивності факторів виробництва і витрат.

  Економічна теорія

  14.09.2008/шпаргалка

  Економічна політика. Змінні витрати виробництва. Конвертованість валюти. Недосконала конкуренція. Оборот капіталу. "Споживчий кошик". Цінова дискримінація. Визначальна узагальнена ознака економічних інтересів. Стабільність національної грошової одиниці.

  Основні терміни мікроекономіки

  31.08.2009/курс лекций

  Предмет і метод мікроекономіки. Огляд відповідей по питанням теорії і практики мікроекономіки, специфіка поведінки фірми. Продуктивність ресурсів і витрати виробництва. Вибір фірмою обсягу виробництва, конкурентне пропонування. Теорія ринків ресурсів.

  Шпори з мікроекономіки

  27.05.2006/шпаргалка

  Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Ринковий попит і закон попиту. Витрати виробництва. Пропозиція. Бюджетні обмеження і можливості споживача. Концепція цінової еластичності попиту. Модель ринку досконалої конкуренції.


  Перед Вами представлен документ: Витрати виробництва.

  MySQLi connect error: Connection refused