Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Економічна ефективність ринкових структур

  Економічна ефективність ринкових структур

  Предмет: Экономика
  Вид работы: курсовая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 05.2002
  Размер файла: 270 Kb
  Количество просмотров: 488
  Количество скачиваний: 2
  Сутність, загальна характеристика ринкових структур. Порівняльний аналіз економічної ефективності ринкових структур . Актуальні проблеми подолання монополізму в перехідній економіці України. Монополізм державної власності.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

  12.07.2010/курсовая работа

  Аналіз сучасного стану економіки даного регіону та промислова активність підприємств, що у ньому функціонують. Сутність, зміст, роль оборотних активів в господарській діяльності підприємств Липовецького району, методика їх обліку та джерела формування.

  Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

  16.03.2008/курсовая работа

  Економічна ефективність та її визначення у зерновому господарстві. Основи аналізу ефективності виробництва та формування ринку зерна. Виробництво, динаміка виконання плану та урожайності зернових та зернобобових культур у господарстві "Асканійське".

  Економічна ефективність капіталовкладень

  7.12.2008/курсовая работа

  Методи оцінки ефективності капіталовкладень: статичні, динамічні. Показники економічної ефективності. Чистий дисконтований доход. Індекс доходності. Період окупності. Внутрішня норма прибутковості (рентабельності). Оцінка ефективності впровадження котлів.

  Економічна ефективність виробництва макаронів "Екстра" на підприємстві ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика"

  27.09.2010/курсовая работа

  Організація основного виробництва. Визначення потреби у робочій силі і площах. Розрахунок загальних витрат на виробництво. Калькуляція собівартості і розрахунок ціни. Визначення очікуваного прибутку. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

  Економічна ефективність організації виробництва пальто

  25.11.2010/контрольная работа

  Визначення матеріальних витрат та трудоємності на виробництво одиниці продукції. Розрахунок фонду оплати праці і відрахувань на соціальні потреби. Розробка планової калькуляції собівартості продукції. Визначення ціни з урахуванням рентабельності.

  Економічна ефективність реконструкції і технічного переобладнання діючого борошномельного підприємства

  20.11.2010/курсовая работа

  Поняття робочого періоду обладнання, фактори, що вливають на тривалість капітального ремонту. Поняття виробничої програми, визначення амортизаційних витрат, вартості сировини, електроенергії, палива, води та допоміжних матеріалів, фонду заробітної плати.

  Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

  19.01.2010/курсовая работа

  Напрямки та економічна ефективність науково-технічного прогресу. Перелік установчих документів для створення підприємтсва, розробка комерційної ідеї, розрахунок потреби в капіталі, податку з прибутку та податку на додану вартість, беззбитковість роботи.

  Особливості функціонування та соціально-економічна ефективність підприємств-природних монополістів (на матеріалах ДГТО "Південно-Західна залізниця" державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця")

  7.07.2010/дипломная работа, ВКР

  Природні монополії в ринковій економіці. Специфіка функціонування природної монополії в галузі залізничного транспорту. Шляхи вирішення проблем та підвищення ефективності діяльності Південно-Західної залізниці державного підприємства "Укрзалізниця".

  Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

  7.12.2010/контрольная работа

  Види податків і методи їх обчислення. Форма організації бізнесу на АТ "Комфорт". Обгрунтування його виробничої програми і цінової політики. Розрахунок беззбитковості і кошторису витрат на виробництво. Оцінка показників ефективності діяльності фірми.

  Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

  8.11.2010/курсовая работа

  Поняття стандартизації та стандарти якості. Стандартизація та уніфікація як напрями розвитку спеціалізації. Методи та критерії оцінки економічної ефективності ЗАТ "Подільський цукор" від стандартизації, сертифікації та уніфікації товарів та послуг.


  Перед Вами представлен документ: Економічна ефективність ринкових структур.

  Категории