Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Економічний аналіз підприємства

  Економічний аналіз підприємства

  Предмет: Экономика
  Вид работы: отчет по практике
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2012
  Размер файла: 74 Kb
  Количество просмотров: 552
  Количество скачиваний: 7
  Характеристика зовнішнього середовища підприємства. Система планування та економічного аналізу. Бухгалтерський облік. Внутрішній механізм та внутрішня економічна політика підприємства. Норми та нормативи витрат матеріальних цінностей на підприємстві.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Економічний аналіз

  8.02.2010/курс лекций

  Поняття, предмет, види економічного аналізу та його роль в ринкових відносинах. Використання в аналізі рядів динаміки та графічного способу. Поняття та групування факторів в економічному аналізі. Сутність та галузь застосування прийомів елімінування.

  Економічний аналіз

  31.05.2009/контрольная работа

  Предмет і об’єкти економічного аналізу. Зміст комплексної оцінки діяльності підприємств та їх підрозділів, об'єктивна оцінка результатів і виявлення можливостей дальшого підвищення ефективності господарювання. Аналіз оборотності оборотних засобів.

  Економічний аналіз

  12.12.2008/курс лекций

  Предмет, зміст та види економічного аналізу. Метод, методика та прийоми економічного аналізу. Основні категорії аналізу: показники, фактори, резерви, їх класіфікація. Аналіз ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів, основних засобів.

  Економічний аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

  8.08.2010/курсовая работа

  Динаміка основних техніко-економічних показників ВАТ "СВЗ". Аналіз виробництва і реалізації продукції, ефективності використання основних засобів. Аналіз прибутку та рентабельності продукції, її собівартості, стану та використання праці на підприємстві.

  Економічний аналіз підприємства "Західполімербуд"

  13.08.2010/отчет по практике

  Економічна та організаційно-правова характеристика підприємства ТзОВ ВТП "Західполімербуд", основні напрямки діяльності. Аналіз необоротних активів, трудових ресурсів і оплати праці на підприємстві. Оцінка ефективного використання матеріальних ресурсів.

  Економічний аналіз підприємства на прикладі ВАТ "Харківський верстатобудівний завод"

  4.04.2009/отчет по практике

  Основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ "Харківський верстатобудівний завод". Аналіз формування і розміщення капіталу, випуску і конкурентноздатністі продукції, використання трудових ресурсів на підприємстві, майнового стану підприємства.

  Економічний аналіз роботи підприємства

  18.05.2010/контрольная работа

  Аналіз виробництва продукції, товарів, робіт, динаміки та структури діяльності підприємства. Оцінка виробничого потенціалу, використання трудових ресурсів і оплати праці. Динаміка і структура операційних витрат. Фінансовий аналіз діяльності підприємства.

  Економічний аналіз діяльністі підприємства на прикладі ТзОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)"

  18.09.2010/отчет по практике

  Загальна характеристика підприємства. Аналіз складу і структури основних виробничих засобів, довгострокових фінансових інвестицій. Рух трудових ресурсів на підприємстві, дослідження продуктивності праці. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства.

  Економічний аналіз діяльності підприємства

  10.11.2010/контрольная работа

  Розрахунок впливу зміни численності робітників, тривалості робочого року та дня на зміну загальної суми людино-годин. Вплив виконання плану з реалізації фондів на матеріальні ресурси в цілому. Аналіз складу, структури та динаміки адміністративних витрат.

  Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  20.01.2011/контрольная работа

  Поняття виробничої програми підприємства та правила її розробки. Крива виробничих можливостей. Методи оцінки й добору працівників. Фінансово-економічні результати, інтегральна ефективність діяльності підприємства та основні джерела її підвищення.


  Перед Вами представлен документ: Економічний аналіз підприємства.

  Категории