Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Економічні відносини

  Економічні відносини

  Предмет: Экономика
  Вид работы: курсовая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 04.2007
  Размер файла: 55 Kb
  Количество просмотров: 908
  Количество скачиваний: 2
  Поняття та суть економічних виробничих відносин. Аналіз відносин власності в контексті економічних відносин. Економічні потреби через призму економічних відносин. Економічні інтереси - рушійна сила економічних відносин.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Економічні і соціальні наслідки інфляції

  28.05.2010/реферат, реферативный текст

  Аналіз соціальних і економічних наслідків інфляції в умовах трансформації економічної системи України. Засади виникнення інфляції, методи запобігання її виникненню та розробка практичних рекомендацій. "Грошова ілюзія": зниження психологічного впливу.

  Економічні кризи, сутність, причини та еволюція

  18.06.2009/курсовая работа

  Сутність економічних криз, їх стадії, класифікація та характеристика з позиції різних теорій. Економічна криза в Україні: причини виникнення та наслідки. Роль держави у регулюванні економічного росту. Шляхи вирішення і механізми профілактики криз.

  Економічні погляди Івана Франка

  2.12.2007/контрольная работа

  Іван Якович Франко – не тільки видатний український літератор, а й економіст. Вплив марксизму на економічні погляди Франка. Реформаторські ідеї Каменяра. Внесок І. Франка-економіста у "Аграрну програму радикальної партії Галичини (90-ті роки XIX ст.)".

  Економічні погляди К. Родбертуса. Концепція "державного соціалізму"

  31.08.2009/реферат, реферативный текст

  Економічні переконання, соціальні ідеали, історико-філософські погляди Родбертуса. Буржуазно-реформістська і опортуністична концепція "державного соціалізму". Теорія експлуатації та проблема розподілу. Заборгованість, землеволодіння і поземельний кредит.

  Економічні ризики

  7.05.2008/контрольная работа

  Фінансовий ризик і вартість капіталу. Вартість користування власними і залученими джерелами капіталу. Вплив структури капіталу на вартість фірми. Фінансовий леверідж та ризик втрати фінансової незалежності. Ризик втрати ліквідності та його фактории.

  Економічні системи

  26.01.2010/шпаргалка

  Поняття і структура перехідної економічної системи, її фінансова стабільність і стійкість. Показники і критерії перехідної економічної системи; поняття, види і показники соціально-економічної структури. Поняття, критерії та елементи економічної безпеки.

  Економічні системи

  14.10.2009/реферат, реферативный текст

  Загальна характеристика економічних систем. Типи економічних систем: ринкова, планова, змішана, традиційна та перехідна економіка. Економічний кругообіг в умовах ринкової та планової економіки. Сучасна ринкова (змішана) економіка, її види та принципи.

  Економічні стратегії підприємства, доходи інвестора

  27.09.2009/контрольная работа

  Аналіз та оцінювання акцій та облігацій. Стратегії однобізнесових та мультибізнесових підприємств: види та призначення. Ієрархія та етапи формування стратегії підприємства. Добір людей і перевірка виконання. Показники конкурентоспроможності організації.

  Економічні теорії Й. Шумпетера

  30.03.2009/реферат, реферативный текст

  Найславетніший економіст першої половини XX ст. Йозеф Алоїз Шумпетер та його життєвий шлях. Передбачення появи підприємницьких організацій. Економічні погляди та "Теорія економічного розвитку" як одна із найвидатніших праць. Шумпетерівський підприємець.

  Економічні теорії Туган-Барановського

  18.01.2008/реферат, реферативный текст

  Праця українського економіста М.І. Туган-Барановського "Основи політичної економії". Його теорія граничної корисності: граничні корисності вільно відтворених благ пропорційні їх трудовим вартостям. Інвестиційна теорії циклів М.І. Туган–Барановського.


  Перед Вами представлен документ: Економічні відносини.

  Категории