Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Економічні погляди Івана Франка

  Економічні погляди Івана Франка

  Предмет: Экономика
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2007
  Размер файла: 28 Kb
  Количество просмотров: 909
  Количество скачиваний: 6
  Іван Якович Франко – не тільки видатний український літератор, а й економіст. Вплив марксизму на економічні погляди Франка. Реформаторські ідеї Каменяра. Внесок І. Франка-економіста у "Аграрну програму радикальної партії Галичини (90-ті роки XIX ст.)".


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Економічні погляди К. Родбертуса. Концепція "державного соціалізму"

  31.08.2009/реферат, реферативный текст

  Економічні переконання, соціальні ідеали, історико-філософські погляди Родбертуса. Буржуазно-реформістська і опортуністична концепція "державного соціалізму". Теорія експлуатації та проблема розподілу. Заборгованість, землеволодіння і поземельний кредит.

  Економічні погляди моїстів. Українська економічна думка 60-х років ХХ ст.

  28.10.2010/контрольная работа

  Характеристика економічних поглядів моїстів. Сутність аналізу товару і грошей в "Капіталі" К. Маркса. Особливості української економічної думки 60-х років ХХ ст. Теорія суперіндустріалізації О. Тофлера. Теорія і практика соціалістичного господарювання.

  Економічні погляди Ф. Лассаля

  28.10.2010/реферат, реферативный текст

  Викриття Ф. Лассалем ілюзій про можливість "класового миру" при капіталізмі у виступах перед робочим класом. Зміст "залізного закону" заробітної плати та шляхи його нейтралізації. Роль держави в її соціально-економічному та політичному розвитку.

  Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

  9.09.2009/реферат, реферативный текст

  Особливості економічної думки Росії 17–18 століть, роль Юрія Крижаніча в її становленні. Спроби визначити суспільне багатство в творах автора. Економічні погляди І.Т. Посошкова, коріння його переконань і оригінальних поглядів на сутність грошей.

  Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

  9.09.2009/курсовая работа

  Економічні погляди універсального дослідника початку XX століття Н.Д. Кондратьєва, його перші визначні роботи та переконання. Розробка Кондратьєвим концепції свідомої дії на економіку. Концепція родинно-трудового селянського господарства А.В. Чаянова.

  Економічні теорії Й. Шумпетера

  30.03.2009/реферат, реферативный текст

  Найславетніший економіст першої половини XX ст. Йозеф Алоїз Шумпетер та його життєвий шлях. Передбачення появи підприємницьких організацій. Економічні погляди та "Теорія економічного розвитку" як одна із найвидатніших праць. Шумпетерівський підприємець.

  Історія економічних вчень

  11.07.2010/контрольная работа

  Економічна політика меркантелізму та нова історична школа. Економічні погляди С. Подолинського та М. Драгоманова. Концепція "соціально-ринкового господарства". Економічні та соціальні концепції К. Каутського. Сучасний монетаризм та Чиказька школа.

  Класичний напрям в українській економічній думці

  25.05.2010/реферат, реферативный текст

  Історія української економічної думки. Творча спадщина і життєвий шлях І. Вишенського. Його економічні погляди на тлі тогочасної доби. "Економічна система" М.А. Балудянського, її роль у розвитку економічної думки. Погляди політекономіста Т.Ф. Степанова.


  Перед Вами представлен документ: Економічні погляди Івана Франка.

  Категории