Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Заробітня плата

  Заробітня плата

  Предмет: Экономика
  Вид работы: дипломная работа, ВКР
  Язык: украинский
  Дата добавления: 05.2008
  Размер файла: 69 Kb
  Количество просмотров: 690
  Количество скачиваний: 5
  Тарифна система оплати праці, система премій і надбавок та методи їх стимулювання у розвинених країнах. Особливості і відмінності в заробітній платі в Україні, диференціація заробітної плати, її співвідношення із ціною, політика доходів населення.



  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Статистичні методи аналізу заробітної плати у промисловості

  26.09.2009/курсовая работа

  Суть оплати праці і напрямки її статистичного вивчення. Годинний та місячний фонди оплати праці. Норматив заробітної плати на карбованець продукції. Аналіз виконання плану по фонду заробітної плати. Темпи зростання рівня оплати і продуктивності праці.

  Дослідження підходів до організації заробітної плати на підприємствах України та за кордоном

  24.11.2010/курсовая работа

  Економічна суть оплати праці, її економічне значення, форми та системи заробітної плати, заохочувальні виплати та надбавки. Формування фонду оплати праці та види відрахувань із плати на підприємстві. Методи підвищення заробітної плати співробітникам.

  Ринки факторів виробництва з недосконалою конкуренцією, зайнятість, заробітна плата

  12.11.2010/курсовая работа

  Характеристика ресурсів, що використовуються для виробництва благ. Сутність виробничої функції. Ринок природних ресурсів. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України. Суть заробітної плати і її формування. Зайнятість населення та її форми.

  Сучасні форми і системи заробітної плати

  1.12.2010/курсовая работа

  Дослідження поняття "робоча сила", особливостей його розширеного відтворення та впливу на нього з боку держави. Характеристика форм та функцій заробітної плати - елементу ринку праці, що є ціною, за якою найманий працівник продає послуги робочої сили.

  Адам Сміт - центральна фігура класичної політичної економії

  28.05.2010/реферат, реферативный текст

  Вивчення історії виникнення класичної політичної економії. Ознайомлення із життєвим шляхом Адама Сміта, його поглядами на економічне вчення та розуміння понять поділу праці, теорії вартості, класів, доходів, заробітної плати, земельної ренти та капіталу.

  Аналіз діяльності підприємства

  25.10.2009/курсовая работа

  Розрахунок і аналіз показників виробництва та реалізації продукції на підприємстві. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників, розрахунок основної заробітної плати.

  Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

  8.12.2008/курсовая работа

  Основи аналізу оплати праці на підприємстві. Елементи і принципи організації оплати праці. Форми і системи оплати праці. Заробітна платня в умовах ринкової економіки. Формування і використання коштів на оплату праці. Чинники які впливають на оплату праці.

  Безробіття

  22.02.2008/контрольная работа

  Безробіття. Основні причини безробіття в ринковій економіці. Зв'язок рівня заробітної платі та безробіття. Попит, пропозиція та ринкова рівновага. Еластичність попиту та пропозиції. Фіскальна політика та її види. Сутність грошової системи, її типи.

  Визначення собівартості і ціни виробу

  10.04.2009/курсовая работа

  Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби. Розрахунок заробітної плати виробничих виробників. Калькуляція собівартості виробу. Визначення показників технологічності. Розрахунок вартості виробничих фондів, кількості верстатного устаткування.

  Доходи населення України

  10.04.2007/курсовая работа

  Сутність і механізм розподілу доходів. Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності. Доходи підприємців та суспільні фонди споживання. Доходи від власності. Рентні доходи та сімейні доходи.






  Перед Вами представлен документ: Заробітня плата.

  Категории