Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Лізинг

  Лізинг

  Предмет: Экономика
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2006
  Размер файла: 37 Kb
  Количество просмотров: 859
  Количество скачиваний: 5
  Сутність, значення та особливості лізингу як інструменту відтворення основних фондів підприємств. Види здійснення лізингових операцій. Зв’язок ефективності лізингових послуг зі складом їх учасників. Перспективи розвитку індустрії лізингу в Україні.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Лізинг

  13.09.2003/курсовая работа

  Лізинг як одна з форм економічної діяльності. Порівняльний аналіз діяльності у сфері міських пасажирських перевезень з використанням різних форм власності на транспорт. Шляхи підвищення ефективності при лізинговій діяльності.

  Лізинг і автоматизація

  22.12.2008/реферат, реферативный текст

  Автоматизація діяльності лізингової компанії. Лізингова діяльність на сучасних підприємствах. Договірний модуль. Стадії лізингу які забезпечує автоматизація. Забезпечення фінансової сторони. Фінансове планування та аналіз. Комплексний підхід до процесів.

  Лізинговий кредит

  6.03.2010/дипломная работа, ВКР

  Теоретичні основи, народногосподарське значення і механізм надання лізингового кредиту, його особливості в зарубіжних країнах. Економічна сутність, функції, інституційно-правове забезпечення, перспективи розвитку і напрями вдосконалення лізингу в Україні.

  SWOT-аналіз

  18.03.2009/контрольная работа

  Формування думки про систему управління як про один з магічних способів ефективного менеджменту і виходу українських підприємств із кризового стану. Визначення привабливості стратегічних зон господарювання. Сутність SWOT-аналізу підприємства і продукції.

  Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

  2.09.2010/контрольная работа

  Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області. Структура експорту за технологічними секторами. Особливості високотехнологічного сектору, який домінує в експортних поставках Харківської області. Структура експорту за окремими товарними групами.

  Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

  3.12.2007/реферат, реферативный текст

  Аналіз "Витрати-обсяг-прибуток". Аналіз беззбитковості в роботі підприємств. Цільове планування прибутку підприємства. Операційний важіль та його складові. Розрахунок точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важеля.

  Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

  6.06.2010/реферат, реферативный текст

  Аналіз і обґрунтування рішень у сфері партнерських відносин. Етапи аналізу при укладанні господарських договорів. Показники, напрямки і способи аналізу виробництва і реалізації продукції. Аналіз товарної і реалізованої продукції та ритмічності її випуску.

  Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

  22.06.2010/контрольная работа

  Аналіз річного обсягу продукції. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну обсягу товарної продукції. Аналіз виробітку одного працівника основного виробництва. Аналіз собівартості обсягу товарної продукції та прибутку від її реалізації.

  Аналіз використання оборотних коштів

  6.06.2010/реферат, реферативный текст

  Оборотні кошти як сукупність оборотних виробничих фондів, виражених у грошовій формі, їх структура. Порівняльна характеристика основних і оборотних засобів. Забезпеченість підприємства власними оборотними коштами, аналіз ефективності їх використання.

  Аналіз використання трудових ресурсів і фонду оплати праці

  3.07.2009/курс лекций

  Загальна оцінка витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Економічний аналіз як галузь економічної науки. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками і дисциплінами. Аналіз структури, стану та рівня використання земельних угідь.


  Перед Вами представлен документ: Лізинг.

  Категории