Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Методи аналізу зарплати

  Методи аналізу зарплати

  Предмет: Экономика
  Вид работы: курсовая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 11.2012
  Размер файла: 216 Kb
  Количество просмотров: 1004
  Количество скачиваний: 3
  Статистика підприємства. Теорія статистики. Економічна статистика. Соціальна статистика. Галузеві статистики (промислова, фінансова, соціальної інфраструктури). Заробітна плата. Тарифний, годинний, денний і місячний фонд заробітної плати робітників.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Методи аналізу відхилень факторних результатів аналізу від планових в діяльності підприємства

  3.02.2011/реферат, реферативный текст

  Факторний аналіз відхилень від планів та нормативів, оптимізація заборгованості. Виконання запланованих обсягів виробництва. Зміна цін на ресурси, збільшення або зменшення витрат. Метод ланцюгових підстановок. Класифікатор причин для контролю відхилень.

  Статистичні методи аналізу заробітної плати у промисловості

  26.09.2009/курсовая работа

  Суть оплати праці і напрямки її статистичного вивчення. Годинний та місячний фонди оплати праці. Норматив заробітної плати на карбованець продукції. Аналіз виконання плану по фонду заробітної плати. Темпи зростання рівня оплати і продуктивності праці.

  Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

  24.05.2010/контрольная работа

  Поняття економічного циклу, порядок оцінки коливань в ньому. Види коливань залежно від довжини хвилі за часовим чинником. Методи аналізу тенденцій кон'юнктури ринку. Ендогенний механізм довгоплинних коливань. Півфази малих циклів ділової активності.

  Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

  2.10.2008/курсовая работа

  Сучасна ринкова економіка. Рівноважна ціна та теорія загальної рівноваги. Методи аналізу загальної рівноваги. Конкуренція — чинник встановлення рівноваги. Рівновага як наслідок розподілу товарів. Дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці.

  Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг)

  18.11.2009/контрольная работа

  Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі: цілі, завдання та методи аналізу, основні показники. Розрахунок показників фінансової стійкості та коефіцієнта структури довгострокових вкладень підприємства.

  Критерії оцінки ефективності

  22.12.2008/реферат, реферативный текст

  Прийняття проектних рішень ґрунтується на використанні різноманітних формалізованих і неформалізованих підходів. Формальні методи аналізу проектів, можна поділити на 2 групи: а) засновані на дисконтованих оцінках б) засновані на облікових оцінках.

  Аналіз соціально-економічного розвитку міста Рівне

  26.10.2010/курсовая работа

  Теоретичні засади проведення аналізу соціально-економічного розвитку. Методи аналізу стану і розвитку виробничої та соціальної сфери міста, його бюджетного формування. Розвиток машинобудування, паливно-енергетичного комплексу. Інвестиційна привабливість.

  Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

  15.12.2010/контрольная работа

  Перелік змінних і постійних загальновиробничих витрат, методи їх визначення. Класифікація методів визначення функції витрат. Методи аналізу ризиків: статистичний, доцільності витрат, аналітичний та метод експертних оцінок. Імітаційний метод Монте-Карло.

  Оцінка і аналіз майнового стану підприємства

  1.12.2010/курсовая работа

  Значення й методи аналізу майна підприємства. Забезпечення ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах . Обігові активи підприємства. Оцінка фінансового стану. Характеристика майнового стану підприємства на основі аналізу активу балансу.


  Перед Вами представлен документ: Методи аналізу зарплати.

  Категории