Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Олігополія

  Олігополія

  Предмет: Экономика
  Вид работы: практическая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 04.2008
  Размер файла: 333 Kb
  Количество просмотров: 1413
  Количество скачиваний: 28
  Олігополістична структура ринку і підприємства. Олігополія, її сутність, розповсюдження і причини існування. Основні моделі олігополістичного ціноутворення. Олігополістична і економічна ефективність. Можливості державного регулювання при олігополії.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Олігополія та ринок монополістичної конкуренції

  6.12.2008/реферат, реферативный текст

  Олігопольная структура ринку. Варіанти співвідношень ринкової влади дуополістів. Аналіз олігополістічніх ситуацій. Функції реагування підприємств. Ринок монополістичної конкуренції. Можливі варіанти положення підприємства при монополістичної конкуренції.

  Моделі олігополістичного ціноутворення

  7.08.2007/реферат, реферативный текст

  Дві тенденції олігополістичного ціноутворення. Моделі олігополістичного ціноутворення. Модель "ламаної кривої попиту". "Дилема олігополістів". Цінові стратегії у випадку дилеми олігополістів. Максимізація сукупних прибутків. Картель.

  Моделі рівноваги олігополії

  7.08.2007/реферат, реферативный текст

  Дії конкуруючих фірм як специфічне обмеження поведінки олігополіста. Олігополістичний взаємозв'язок. Часткові моделі рівноваги – модель Курно, Штакельберґа, Бертрана, Неша, їх модифіікації. Проста дуополія. Крива залишкового попиту.

  Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

  10.04.2007/курсовая работа

  Процес суспільного виробництва, його зміст, фактори та ефективність. Фірма в умовах ринкового господарювання. Особливості підприємницької діяльності й функціонування капіталу в різних сферах економіки. Фірма на монополістичних та олігополістичних ринках.

  Особливості олігополістичного ринку

  21.12.2008/курсовая работа

  Головна риса олігополістичного ринку – загальна взаємозалежність його учасників. У моделі Курно фірма приймає як задану величину кількісні об'єми продукції, вироблювані суперниками; у моделі Бертрана - фірма приймає як задану величину ціни суперників.

  Характерні риси олігополій

  7.08.2007/реферат, реферативный текст

  Особливості поведінки фірм в умовах олігополії. Характерні риси олігополії. Бар’єри входження в олігополістичну галузь. Ефект масштабу. Ефект злиття. "Жорстка олігополія” та "розмита олігополія". Таємна змова фірм. Теорія ігор.

  Ціноутворення на олігопольному ринку

  30.04.2009/курсовая работа

  Процес формування цін та цого суть. Система цін і ознаки, покладені в її основу. Загальна характеристика олігополії. Риси та причини поширення олігополії. Максимізація прибутку дуополістом в моделі Курно. Модель дуополії з диференційованою продукцією.

  Моделі дуополії та теорія ігор

  7.01.2003/контрольная работа

  Олігополія, рівновага на олігополістичному ринку, рівновага за Нешем. Модель Курно. Перевага ініціатора - модель Стакелберга. Цінова конкуренція - модель Бертрана. Теорія ігор та конкуруючої стратегії.

  Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

  5.06.2010/курсовая работа

  Статистичний ряд розподілу та варіаційні ряди. Приклади побудови та графічного зображення рядів розподілу, полігон, гістограма, кумулята. Криві розподіли та їх види. Суть статистичного зведення, класифікація та агрегатування матеріалів спостереження.

  Ринкова конкуренція: значення та види

  2.12.2007/курсовая работа

  Теорія досконалої і недосконалої конкуренції. Класичне трактування досконалої конкуренції. Теорія недосконалої конкуренції. Олігополістична конкуренція. Теорія монополістичної конкуренції. Антимонопольна політика в сучасному законодавстві України.


  Перед Вами представлен документ: Олігополія.

  Категории