Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Оподаткування підприємства

  Оподаткування підприємства

  Предмет: Экономика
  Вид работы: курсовая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 05.2008
  Размер файла: 56 Kb
  Количество просмотров: 716
  Количество скачиваний: 9
  Податкова система України її роль і функції. Адаптація податкового законодавства до європейських стандартів. Суть та класифікація податків податків та зборів. Система податкового процесу. Основні податки на прикладі аналізу оподаткування ТОВ "Схід".


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні

  16.11.2010/статья

  Умови розвитку малого підприємництва в Україні. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виклад основного матеріалу. Постановка завдання та розгляд основних недоліків спрощеної системи оподаткування та обгрунтування необхідності її реформування.

  Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

  3.04.2010/контрольная работа

  Потенційний вплив росту податків на споживання і заощадження, розгляд кейнсіанської моделі. Вплив системи оподаткування на економіку. Розрахунок рівня інфляції при природному рівні безробіття. Крива Філіпса в освітленні теорії раціональних очікувань.

  Основні методи боротьби з інфляцією

  2.03.2002/контрольная работа

  Сутність та ознаки інфляції. Антиiнфляцiйна полiтика держави, методи боротьби з інфляцією. Методи антиiнфляцiйного оподаткування. Скорочення податкiв у свiтi "концепцiї пропозицiї". Регулювання цiн. Антиiнфляцiйна полiтика України.

  Основні методи боротьби з інфляцією

  8.10.2004/контрольная работа

  Сутність та ознаки інфляції. Причини інфляції. Особливості кризи в Україні. Антиiнфляцiйна полiтика держави, методи боротьби з інфляцією. Методи антиiнфляцiйного оподаткування. Скорочення податкiв у свiтi "концепцiї пропозицiї". Регулювання цiн в умовах i

  Прибуток підприємства

  13.08.2008/отчет по практике

  Фінансовий капітал підприємства, джерела його формування. Грошові надходження підприємства, його оборотні кошти. Формування та розподіл прибутку, організація грошових розрахунків. Кредитування підприємства, оцінка фінансового стану, оподаткування.

  Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні

  13.03.2010/курсовая работа

  Загальнотеоретичні основи поняття інфляція, її види, типи та причини виникнення. Визначення основних соціально-економічних наслідків інфляції і методів боротьби з нею. Характеристика інфляції попиту і пропозиції. Методи антиінфляційного оподаткування.

  Створення приватного підприємства

  1.07.2010/контрольная работа

  Аналіз цільового ринку мувінгових послуг, характеристика підприємства, джерела формування його капіталу, реєстрація підприємницької діяльності та отримання ліцензії. Планування витрат, вибір методу оподаткування та договірні відносини з клієнтами.

  Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

  4.06.2008/курсовая работа

  Мультиплікатор фіскальної політики. Зміст бюджету у сфері оподаткування та державних витрат. Вплив макроекономічних чинників на формування податкової політики в Україні. Виплата процентів зовнішнім кредиторам. Динаміка зовнішнього та внутрішнього боргів.

  Характеристика підприємства ВАТ "Славутський солодовий завод" та аналіз його діяльності

  25.05.2009/курсовая работа

  Стисла характеристика підприємства, його організаційна структура та основний вид зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз виробництва та реалізації продукції, оцінка фінансового стану. Система оподаткування заводу. Характеристика трудових ресурсів.

  Сучасні підходи до інтерпретації економічної природи прибутку

  31.01.2011/статья

  Проблема економічної інтерпретації. Визначення бухгалтерського прибутку. Специфіка функціонування понять "бухгалтерський" і "економічний" прибуток. Механізм оподаткування прибутку. Концепція підтримки добробуту, збереження капіталу, ефективності.


  Перед Вами представлен документ: Оподаткування підприємства.

  Категории