Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Підприємство і ринок

  Підприємство і ринок

  Предмет: Экономика
  Вид работы: лекция
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2007
  Размер файла: 147 Kb
  Количество просмотров: 1038
  Количество скачиваний: 13
  Сутність підприємництва. Підприємництво в Україні. Принципи ринкової економіки. Форми підприємницької діяльності. Особливості становлення малих підприємств. Підприємство в системі ринкових відносин. Види підприємств. Економічні інтереси.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

  25.02.2009/курсовая работа

  Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні будівельних машин. Кількість цехового персоналу та вартість основних фондів. Затрати на запасні частини і матеріали. Цехові накладні витрати. Визначення економічного ефекту ремонтної майстерні.

  Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

  21.02.2010/лекция

  Роль організаційних форм і функцій спеціалістів в інноваційній діяльності. Функції стратегії нововведень. Інноваційний потенціал та його оцінка. Типи інноваційної стратегії. Фази стратегічного планування. Особливості її розроблення та обґрунтування.

  Підприємство як суб'єкт та об'єкт ринкових відносин

  26.03.2010/презентация

  Підприємство, його ознаки та принципи функціонування. Форми обліку та методи оцінки основних фондів, оборотних коштів, нематеріальних ресурсів та активів. Персонал підприємства та особливості оплати його праці. Поняття витрат та собівартості продукції.

  Підприємство як суб’єкт господарювання

  10.12.2008/реферат, реферативный текст

  Предмет, задачі, і методи дослідження науки «економіка підприємства». Поняття, цілі і напрями діяльності підприємства. Класифікація підприємств. Зовнішнє середовище діяльності підприємства. Чинники мікросередовища та макросередовища, їх вплив.

  Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

  16.06.2004/курсовая работа

  Сутність та основні ознаки підприємства. Класифікація підприємств. Соціально-економічні цілі підприємства. Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Банкрутство. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

  Підприємство. Повна характеристика діяльності

  11.11.2008/дипломная работа, ВКР

  Розробка документації, необхідної для створення, реєстрації підприємства. Підприємство, мета створення і принципи діяльності. Порядок створення та реєстрації підприємства. Розроблення документації, необхідної для реєстрації підприємства в органах влади.

  Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності: визначення, мета та напрямки діяльності

  1.12.2010/контрольная работа

  Принципи здійснення підприємництва. Недержавні та державні типи власності, різноманітні типи та форми підприємств. Управління підприємством відповідно до його статуту на основі поєднання прав власника майна і принципів самоврядування трудового колективу.

  Підприємство, як товаровиробник. Підприємництво

  7.12.2010/контрольная работа

  Дослідження особливостей підприємництва - діяльності суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямованої на виготовлення і реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, які мають цінову визначеність.

  Автоматизація управління запасами торгівельного підприємства

  2.07.2010/дипломная работа, ВКР

  Сутність управління запасами торгово-посередницького підприємства. Аналіз комерційної діяльності ПП "Монолит Пласт" по оптовим закупкам і збуту продукції, оцінка ефективності автоматизації управління його запасами на базі сполучення АВС та XYZ – аналізів.

  Амортизаційна політика на підприємстві

  9.05.2008/курсовая работа

  Механізм відтворення основних фондів. Види амортизації та їх характеристики. Методи розрахунку амортизації основних фондів. Амортизаційна політика. Переоцінка основних фондів. Практичні засади здійснення амортизаційної політики на ЗАТ "Керамзит".


  Перед Вами представлен документ: Підприємство і ринок.

  Категории