Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Предмет і метод мікроекономіки

  Предмет і метод мікроекономіки

  Предмет: Экономика
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 08.2007
  Размер файла: 47 Kb
  Количество просмотров: 811
  Количество скачиваний: 5
  Предмет, суб’єкти та об’єкт мікроекономіки. Індивідуальний економічний суб’єкт. Споживач і фірма. поведінка мікроекономічних суб’єктів. Основні поняття та припущення. Економічні ресурси. Альтернативна вартість та ефективність.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Предмет і метод вивчення національної економіки

  18.03.2009/реферат, реферативный текст

  Національна економіка як цілісна система організації господарської діяльності, що обмежена державними кордонами. Сутність і компоненти, етапи еволюції, функції, оцінка пропорцій відтворення. Склад і характеристики потенціалу та структурні співвідношення.

  Предмет і метод державного фінансового контролю

  16.11.2008/курсовая работа

  Контроль як самостійна функція управління. Предмет, метод та об’єкти контролю. Форми і види фінансового контролю. Суб’єкти фінансового контролю. Фінансовий контроль є складовою економічного контролю. Фінансовий контроль як форма управління фінансами.

  Предмет і метод економічної теорії

  10.11.2010/курс лекций

  Історичні етапи розвитку економічної думки. Економічні закони, принципи та категорії. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Сутність та типи економічних систем. Форми організації суспільного виробництва. Грошовий обіг та його закони.

  Предмет і методи політичної економії

  7.12.2010/контрольная работа

  Поняття та зміст, історія виникнення та розвитку політичної економії. Заслуга класичної школи та її найвідоміших представників. Предмет політичної економії. Методи дослідження економічних процесів на сучасному етапі. Сутність нормативного підходу.

  Основні терміни мікроекономіки

  31.08.2009/курс лекций

  Предмет і метод мікроекономіки. Огляд відповідей по питанням теорії і практики мікроекономіки, специфіка поведінки фірми. Продуктивність ресурсів і витрати виробництва. Вибір фірмою обсягу виробництва, конкурентне пропонування. Теорія ринків ресурсів.

  Політекономія

  22.02.2009/тест

  Предмет і метод політичної економії. Наука про управління підприємствами для досягнення максимальної ефективності функціонування та вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціально-економічних проблем. Економічні потреби суспільства.

  Теорія поведінки споживача

  27.11.2008/реферат, реферативный текст

  Предмет і метод економіки. Теорія граничної корисності та поведінка споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача. Мікроекономічний аналіз поведінки індивіда-споживача базується на мотиваційній концепції прагнення споживача задовольнити потреби.

  Фірма в умовах досконалої конкуренції

  9.11.2004/контрольная работа

  Предмет і метод мікроекономічного аналізу. Конкурентна фірма продає свою продукцію на ринку досконалої конкуренції. Мета діяльності конкурентної фірми - максимізація прибутку. Модель пропозиції конкурентної фірми, її раціональної економічної поведінки.

  Основні поняття мікроекономіки

  9.11.2010/учебное пособие

  Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності та ординалістська теорія поведінки споживача. Взаємовідносини попиту і пропозиції. Мікроекономічна модель підприємства. Олігополія і монополістична конкуренція, важелі ринкової рівноваги.


  Перед Вами представлен документ: Предмет і метод мікроекономіки.

  Категории