Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Продуктивнiсть праці

  Продуктивнiсть праці

  Предмет: Экономика
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 08.2010
  Размер файла: 55 Kb
  Количество просмотров: 704
  Количество скачиваний: 10
  Аналіз продуктивності праці. Вплив факторів за способом абсолютних різниць. Управлінські рішення у бізнесі на основі маржинального аналізу. Обсяг виробництва продукції, метод аналітичного запасу фінансової стійкості. Резерви збільшення суму прибутку.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Продуктивність і ефективність праці

  15.08.2009/реферат, реферативный текст

  Фактори, що визначають продуктивність і ефективність праці на підприємстві, основні чинники, що впливають на їх зростання. Наслідки підвищення або зниження продуктивності праці. Основні напрямки підвищення продуктивності і ефективності праці, їх оцінка.

  Продуктивність праці персоналу підприємства

  7.09.2010/курсовая работа

  Теоретичні основи продуктивності праці персоналу підприємства. Вимірювання й оцінювання досягнутого рівня продуктивності на підприємстві в цілому і за окремими видами праці зокрема. Мотивація праці працівників як фактор підвищення її продуктивності.

  Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

  2.12.2007/курсовая работа

  Сутність поняття "продуктивність" і "продуктивність праці". Показники і методи вимірювання продуктивності праці. Планування росту та фактори зростання продуктивності праці. Визначення трудоємності річної виробничої програми по видах і розрядах робіт.

  Продуктивність, мотивація та оплата праці

  23.08.2010/контрольная работа

  Системна класифікація чинників, що впливають на рівень продуктивності праці, прогнозні розрахунки можливого підвищення продуктивності праці на підприємстві. Засади мотивації та регулювання роботи працівників, характеристика окремих систем оплати праці.

  Продуктивность и производственный процесс

  24.09.2010/контрольная работа

  Основные компоненты производственного процесса, определяющие характер производства. Влияние численности персонала и производительности труда на объем выпускаемой продукции. Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней зарплаты.

  Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

  6.06.2010/реферат, реферативный текст

  Поняття ефективного використання робочого часу, аналіз складу і структури працюючих на підприємстві, суть плинності кадрів. Показники продуктивності праці, основний зміст аналізу витрат коштів на оплату роботи. Характеристика умов праці коллективу.

  Аналіз продуктивності праці

  7.09.2009/курсовая работа

  Значення та система показників аналізу ефективності використання трудових ресурсів. Економічна характеристика господарсько-фінансової діяльності Диканської райспоживспілки. Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на рівень продуктивності праці.

  Виробництво та виробнича функція. Закон спадної граничної продуктивності

  30.07.2010/курсовая работа

  Дослідження етапів формування і методик розрахунку за факторами виробничої функції, напрямки її впровадження у діяльність підприємств. Аналіз необхідності технічних змін у виробництві. Правила застосування ефекту масштабу та визначення зміни ізокванти.

  Закон спадної продуктивності

  11.11.2009/контрольная работа

  Сутність та графічна інтерпретація закона спадної продуктивності змінного фактора виробництва. Відмінність виробничої функції і короткострокових витрат. Конфігурація кривої сукупного продукту. Стадії динаміки граничного продукту та розвитку виробництва.

  Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил

  7.06.2009/реферат, реферативный текст

  Зміни в теорії розміщення продуктивних сил України з переходом її до ринкової економіки, місце територіального поділу праці між регіонами і в межах їх територій в цьому процесі. Найважливіші принципи та фактори раціонального розміщення продуктивних сил.


  Перед Вами представлен документ: Продуктивнiсть праці.

  Категории