Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Розвиток економічної думки

  Розвиток економічної думки

  Предмет: Экономика
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 11.2005
  Размер файла: 37 Kb
  Количество просмотров: 1035
  Количество скачиваний: 4
  Зародження економіко-теоретичних знань. Класична буржуазна політична економія. Післякласична буржуазна політична економія. Економічна думка національно-визвольного та революційно-демократичного руху. Створення і розвиток пролетарської політичної економії.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Розвиток економіки України у 40-60-ті роки ХХ ст.

  1.02.2011/контрольная работа

  Особливості відбудови і розвитку промисловості України після Другої світової війни. Стан сільського господарства у повоєнні роки та тенденції його розвитку у 40-60-ті рр. Відбудова грошової, податкової та кредитної системи в Україні у 40-60-ті рр.

  Інноваційний розвиток економіки регіонів

  13.11.2010/реферат, реферативный текст

  Проблеми впровадження в економіку нових ідей, розвитку нових технологій, які дають можливість створювати більш ефективні виробництва. Державні стратегії та програми розвитку регіональної економіки. Інноваційний розвиток як чинник економічного зростання.

  Пенсійне забезпечення і розвиток економіки

  9.12.2010/курсовая работа

  Об'єктивна необхідність в утриманні непрацездатних членів суспільства. Процес зародження, формування та розвиток пенсійної системи в Україні. Системи органів, що здійснюють пенсійне забезпечення громадян. Види грошових виплат: трудові та соціальні.

  Іcторiя розвитку економiчних теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл

  4.12.2008/реферат, реферативный текст

  Розвиток економічних теорій. Економічна думка стародавнього світу. Економічна думка Індії. Давньогрецькі автори. Джерела економічної думки Середньовіччя. Інтереси торгової буржуазії. Монетарний меркантилізм. Розвиток економічної теорії в XVll-XlX ст.

  Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

  2.12.2007/контрольная работа

  Розвиток радянської економічної науки, та економічної теорії в Україні: розвиток економічної науки в 30–90-ті рр. ХХ ст., розвиток економічної теорії в Україні в радянський період. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії.

  Господарство як підсистема суспільства та об’єкти економічної науки

  24.05.2008/реферат, реферативный текст

  Загальнолюдські соціально-економічні цінності і розвиток економічних зв`язків. Господарство як економічна категорія. Особливості дії економічних законів та закономірностей. Структура господарства та його суперечності. Глобалізація світової економіки.

  Економічна рівновага і циклічність

  14.10.2008/контрольная работа

  Економічна рівновага і циклічність, та їх формування. Розвиток економічної теорії. Фази економічного циклу в їхній послідовності та взаємозв’язку. Середні і малі цикли. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва.

  Зовнішньоекономічні звязки України з Аргентиною

  3.10.2008/реферат, реферативный текст

  Зовнішньоекономічні зв’язки України з Аргентиною. Історія дипломатичних відносин між країнами. Розвиток економічних зв’язків України з Аргентиною в період незалежної України. Сучасний стан двосторонніх економічних зв’язків. Економічні відносини.

  Історичні віхи у розвитку макроекономічної теорії

  7.09.2008/курсовая работа

  Питання праці як джерело багатства, вартості і доходів. Питання капіталу, його накопичення і застосування. Розвиток економіки Европи в епоху середньовіччя і зародження капіталізму. Проблеми фінансово-податкової політики держави, його доходів і витрат.


  Перед Вами представлен документ: Розвиток економічної думки.

  Категории