Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Экономика » Соціально-економічні наслідки монополії

  Соціально-економічні наслідки монополії

  Предмет: Экономика
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 08.2007
  Размер файла: 91 Kb
  Количество просмотров: 816
  Количество скачиваний: 7
  Природна монополія. Монополізація виробництва. Порівняння конкурентної та монопольної рівноваги. Суспільно ефективний обсяг випуску. Параметри рівноваги конкурентної галузі. Надлишок споживача умовах конкурентного ринку.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Соціально-економічні наслідки інфляції в Україні

  13.03.2010/курсовая работа

  Загальнотеоретичні основи поняття інфляція, її види, типи та причини виникнення. Визначення основних соціально-економічних наслідків інфляції і методів боротьби з нею. Характеристика інфляції попиту і пропозиції. Методи антиінфляційного оподаткування.

  Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

  20.05.2009/реферат, реферативный текст

  Рівень соціально-економічної ефективності функціонування підприємства. Економічні показники: ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності. Система показників соціально-економічної ефективності діяльності будівельних підприємств.

  Безробіття як макроекономічна проблема

  26.08.2010/курсовая работа

  Сутність, причини та види безробіття в умовах сучасної економіки, його соціально-економічні наслідки. Шляхи підвищення економічної активності безробітного населення України. Організація тимчасових робіт - важливий напрямок соціального захисту безробітних.

  Господарство як підсистема суспільства та об’єкти економічної науки

  24.05.2008/реферат, реферативный текст

  Загальнолюдські соціально-економічні цінності і розвиток економічних зв`язків. Господарство як економічна категорія. Особливості дії економічних законів та закономірностей. Структура господарства та його суперечності. Глобалізація світової економіки.

  Економічна глобалізація

  6.12.2008/научная работа

  Дослідження процесу економічної глобалізації, з’ясування сутності цього процесу. Передумови входження світової економіки в процес економічної глобалізації. Соціально-економічні наслідки економічної глобалізації. Стрімка глобалізація та інтелектуалізація.

  Економічний розвиток західної Європи в епоху середньовіччя (V- XVст.)

  8.06.2009/реферат, реферативный текст

  Основні риси та періодизація феодального господарства Західної Європи в епоху середньовіччя. Форми землеволодіння та соціально-економічні відносини, середньовічні міста, ремісничі цехи. Внутрішня і зовнішня торгівля, купецькі та фінансові інститути.

  Інфляція

  4.02.2009/курсовая работа

  Теоретичні підходи пояснення інфляції. Причини, суть і форми інфляції. Методи стимулювання інфляційних процесів. Антиінфляційна політика та методи боротьби з інфляцією. Соціально-економічні наслідки інфляції. Особливості інфляційного процесу в Україні.

  Інфляція в Україні та її особливості

  12.06.2009/реферат, реферативный текст

  Типи інфляції: повзуча, відкрита, галопуюча і гіперінфляція. Емісія грошей та крах золотого стандарту. Причини та соціально-економічні наслідки в Україні. Розширення державного апарату та підвищення цін на російські енергоносії. Шляхи подолання інфляції.

  Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

  16.06.2004/курсовая работа

  Сутність та основні ознаки підприємства. Класифікація підприємств. Соціально-економічні цілі підприємства. Особливості функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Банкрутство. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

  Проблема безробіття в США

  19.04.2009/курсовая работа

  Типи, причини, чинники зростання і формули розрахунку рівня безробіття, його соціально-економічні наслідки. Моделі динаміки робочої сили і чинники, що визначають природний рівень безробіття. Аналіз ситуації на ринку праці США і динаміка рівня безробіття.


  Перед Вами представлен документ: Соціально-економічні наслідки монополії.

  Категории