Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Финансовые институты - банки, биржи, страхование » Основні види кредитів

  Основні види кредитів

  Предмет: Финансовые институты - банки, биржи, страхование
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 51 Kb
  Количество просмотров: 757
  Количество скачиваний: 5
  Дослідження сутності та основних видів кредитів, які залежно від терміну погашення поділяють на коротко-, середньо- та довгострокові. Механізми погашення кредитів. Забезпечення кредиту, як засіб страхування банку від ризику неповернення клієнтом позички.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Основні види валютних ринків

  6.08.2009/контрольная работа

  Класифікація валютних ринків, їх структура та основні елементи, учасники та їх взаємодія. Значення комерційних банків та інших фінансових інститутів у функціонуванні валютного ринку. Залежність курсів попиту та пропозиції від ліквідності валютного ринку.

  Основні види ризику в операціях із використанням іноземної валюти

  10.08.2009/контрольная работа

  Різноманітні операції з іноземною валютою. Проблема валютного ризику в економічній теорії та практиці. Ризик несплати по термінових валютних операціях. Невизначеність вартості експорту в національній валюті. Трансляційний та економічний валютний ризик.

  Основні види банківських операцій

  31.01.2011/контрольная работа

  Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку та порядок відрахувань у резервний фонд. Операції з іноземною валютою - котирування, інкасо та відзивний акредитив. Класифікація прямих інвестицій та причини виникнення несистематичного ризику.

  Основні види банківських операцій

  31.01.2011/контрольная работа

  Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку та порядок відрахувань у резервний фонд. Операції з іноземною валютою - котирування, інкасо та відзивний акредитив. Класифікація прямих інвестицій та причини виникнення несистематичного ризику.

  Основні види кредитів

  20.01.2011/реферат, реферативный текст

  Дослідження сутності та основних видів кредитів, які залежно від терміну погашення поділяють на коротко-, середньо- та довгострокові. Механізми погашення кредитів. Забезпечення кредиту, як засіб страхування банку від ризику неповернення клієнтом позички.

  Комерційна діяльність СК "Універсальна"

  24.02.2008/контрольная работа

  Обґрунтування вибору об'єктом дослідження СК "Універсальна". Загальна характеристика діяльності страхової компанії. Основні види діяльності ВАТ "СК "Універсальна" та її місце на страховому ринку України. Економічні показники діяльності та їх аналіз.

  Особисте страхування

  19.05.2010/реферат, реферативный текст

  Страхування життя та його основні види. Змішане страхування життя. Страхування ренти і пенсій. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків. Види страхових випадків. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків.

  Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури

  2.10.2004/реферат, реферативный текст

  Поняття, суб'єкти і класифікація. Основні види операцій. Розвиток фондових бірж в Україні. Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Ознаки та функції класичної фондової біржі. Управління біржею. Вексельний обіг. Обіг акцій, облігацій.

  Функціонування банківських систем зарубіжних країн

  11.07.2010/контрольная работа

  Забезпечення конвертованості національної валюти в країнах з перехідною економікою, формування моделей банківської системи в зарубіжних країнах. Фінансові ринки та основні види фінансових інструментів. Комерційні банки нових індустріальних країн Азії.


  Перед Вами представлен документ: Основні види кредитів.

  Категории