Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Физика и энергетика » Електростатика

  Електростатика

  Предмет: Физика и энергетика
  Вид работы: учебное пособие
  Язык: украинский
  Дата добавления: 03.2009
  Размер файла: 273 Kb
  Количество просмотров: 1416
  Количество скачиваний: 21
  Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Основні властивості електричних зарядів, дослідний шлях. Закон Кулона. Електричне поле і його напруженість. Принцип суперпозиції полів. Поле точкового заряду. Теорема Гаусса та її використання.



  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Електроємність. Конденсатори. Закони постійного струму

  24.01.2010/курс лекций

  Поняття, склад та електроємність конденсаторів. Характеристика постійного електричного струму, різниці потенціалів та напруги постійного струму. Сутність закону Ома в інтегральній та диференціальній формах. Особливості формулювання закону Джоуля-Ленца.

  Електромагнітна сумісність

  12.07.2010/лабораторная работа

  Імітація базового графіка завади та його статистична обробка. Перевірка можливості апроксимації статистичної (опитної) функції розподілу теоретичними імовірнісними розподілами. Перевірка дотримання норм стандарту на однохвилинні відхилення напруги.

  Електромагнітні хвилі

  6.04.2009/реферат, реферативный текст

  Існування електромагнітних хвиль. Змінне електромагнітне поле, яке поширюється в просторі з кінцевою швидкістю. Наслідки теорії Максвелла. Хвильові рівняння електромагнітних хвиль та рівняння Максвелла. Енергія електромагнітних хвиль, вектор Пойнтінга.

  Електромережі та електрообладнання

  5.05.2009/курсовая работа

  Оптимізація якості електричної енергії, її значення як енергетичної проблеми. Несиметрія електричних режимів, її природа, характеристика і регламентування. Методи і засоби симетрування. Симетрування режиму на фізичній моделі системи електропостачання.

  Електромережі та електрообладнання

  17.02.2009/курсовая работа

  Характеристика споживачів електричної енергії. Вихідні дані і визначення категорії електропостачання. Розрахунок електричних навантажень підприємства і побудова графіків навантажень. Економічне обґрунтування вибраного варіанту трансформаторів.

  Електромеханічна система

  9.04.2010/курсовая работа

  Особливості складання системи диференціальних рівнянь, що описують наведену електромеханічну систему. Характеристика електричних машин, що застосовані в даній системі. Дослідження системи електроприводу, у якій припустимо застосовувати прямий пуск АД.

  Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв

  12.07.2010/задача

  Розподіл однофазних зварювальних машин між фазами. Методи визначення розрахункового навантаження за нагрівом в фазах та розрахункового піку навантаження у найбільш навантаженій фазі. Розрахунки для інших зварювальних машин. Середнє навантаження в фазах.

  Електропостачання механічного цеху

  31.05.2009/курсовая работа

  Порядок розрахунку необхідного електропостачання механічного цеху заводу, визначення основних споживачів електроенергії. Вибір роду струму та величини напруги. Розрахунок вимірювальних приладів та місце їх приєднання. Охорона праці при виконанні робіт.

  Електростатичне поле та його потенціал

  29.04.2010/реферат, реферативный текст

  Характеристика теорії близькодії на відстані, яку почав розвивати англійський фізик Майкл Фарадей, а остаточно завершив Максвелл. Особливості електричного поля нерухомих зарядів, яке називають електростатичним та його потенціалу. Закон постійного струму.

  Електроустаткування баштового крану

  3.09.2010/дипломная работа, ВКР

  Будова, принцип роботи, технічна характеристика та вимоги до електроустаткування баштового крану. Розрахунок потужності двигуна приводу піднімання і визначення перехідних процесів. Встановлення трудомісткості слюсарно-монтажних та налагоджувальних робіт.






  Перед Вами представлен документ: Електростатика.

  Категории