Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Международные отношения и мировая экономика » Світова торгівля

  Світова торгівля

  Предмет: Международные отношения и мировая экономика
  Вид работы: курсовая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 0 Kb
  Количество просмотров: 573
  Количество скачиваний: 24
  Дослідження суті та значення міжнародної торгівлі: економічна основа, специфічні риси. Структура міжнародної торгівлі за групами і видами продукції, за товарними формами, за рівнем торгівельних потоків. Проблеми орієнтації торгівельної політики країн.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Світова економічна інтеграція

  3.09.2009/реферат, реферативный текст

  Економічна глобалізація як сучасний етап інтернаціоналізації суспільно-економічного життя у планетарному масштабі, її характерні риси та причини зародження в сучасному суспільстві. Процес поглиблення інтеграції економік регіонів у світове господарство.

  Світова організація торгівлі

  11.10.2009/доклад

  Історія створення, становлення та розширення Світової організації торгівлі, статус та сфера діяльності, функції. Організаційна структура, система угод та основні принципи. Переваги та вигоди торгової системи СОТ. Україна та СОТ: поточний стан відносин.

  Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

  21.04.2007/контрольная работа

  Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. Форми передачі технології. Особливості функціонування офшорних зон. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

  Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

  6.05.2010/курсовая работа

  Світовий ринок та світова торгівля - форма зв'язку товаровиробників різних країн, що виникають на основі міжнародного розподілу праці. Вступ України до СОТ. Сутність та структура вільних економічних зон. Сутність та умови реєстрації офшорних компаній.

  Світова валютна система: історія розвитку та сучасний стан

  26.01.2011/реферат, реферативный текст

  Поняття, структура та історичні етапи розвитку світової валютної системи, її функції та завдання. Цілі створення валютного союзу і введення євро. Міжнародні фінансові інститути та їх роль. Вільно плаваючі і фіксовані валютні курси, відмінності між ними.

  Світова організація торгівлі: цілі та функції

  20.10.2010/реферат, реферативный текст

  Виникнення та розвиток Світової організації торгівлі, яка була створена згідно з рішенням Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів і почала діяти з 1995 р. Узагальнення головного завдання СОТ - лібералізації міжнародної торгівлі.

  Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

  19.10.2010/курсовая работа

  Світова торгівля та стан кон’юнктури зовнішніх ринків для України. Характеристика позицій України на світовому ринку товарів та послуг. Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі. Досвід країн з розвинутою ринковою економікою.

  Глобалізація міжнародних економічних відносин і світова криза як наслідок глобалізації

  21.01.2011/дипломная работа, ВКР

  Головні етапи економічної глобалізації. Позитивні та негативні наслідки, суперечності глобалізації. Світова економічна криза як наслідок глобалізації міжнародних економічних відносин. Глобалізаційні процеси міжнародних економічних відносин в Україні.

  Україна у часи свiтової кризи та шляхи її подолання

  8.08.2010/курсовая работа

  Світова економічна криза. Причини та вплив світової кризи на економіку України. Шляхи подолання фінансово - економічної кризи. Рекомендації консалтингової фірми "McKinsey and Company" по виходу України зі світової кризи. Проблеми кредитної системи.

  Конкурентоспроможність національної економіки

  4.03.2009/дипломная работа, ВКР

  Сучасна світова економічна система. Конкурентоспроможності національної економіки: підходи та методики. Міжнародна конкурентоспроможність країни. Експортний потенціал країни. Наближення економіки України до світових та європейських господарських процесів.


  Перед Вами представлен документ: Світова торгівля.

  Категории