Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Международные отношения и мировая экономика » Міжнародні конфлікти

  Міжнародні конфлікти

  Предмет: Международные отношения и мировая экономика
  Вид работы: шпаргалка
  Язык: украинский
  Дата добавления: 12.2012
  Размер файла: 94 Kb
  Количество просмотров: 1665
  Количество скачиваний: 42
  Поняття та структура міжнародного конфлікту. Особливості філософського знання про міжнародний конфлікт. Типологія філософських поглядів стосовно конфлікту. Функції війни в роботах Суни Цзи. Досягнення миру: порівняння підходів Т. Гоббса та Й. Канта.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Міжнародні валютні ринки та їх функції

  7.03.2009/курсовая работа

  Поняття, функції та структурна характеристика валютного ринку. Механізм функціонування міжнародного валютного ринку на сучасному етапі глобалізації світової економіки. Україна на світовому валютному ринку та її взаємодія з МВФ, групою Світового банку.

  Міжнародні відносини та зовнішня політика

  14.01.2009/реферат, реферативный текст

  Сутність та принципи міжнародних відносин. Зовнішня політика держави. Роль армії в забезпеченні зовнішньої політики держави. Функції та засоби зовнішньої політики. Тенденції у зовнішній політиці держав, які визначають роль, місце армії на сучасному етапі.

  Міжнародні економічні відносини

  28.06.2010/реферат, реферативный текст

  Особливості формування світового господарства на рубежі XIX - XX століть. Нові індустріальні країни та їх проблеми. Шляхи й перспективи інтеграції України у світову економіку. Міжнародна торгівля і валютно-фінансові відносини, ціни світового ринку.

  Міжнародні економічні відносини

  7.09.2008/курс лекций

  Сутність світової економіки і міжнародних економічних відносин, їх форми, фактори і показники розвитку. Головні економічні закони розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин. Місце України в міжнародному розвитку світової економіки.

  Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

  22.06.2010/курсовая работа

  Історія виникнення, етапи розвитку та типізація міжнародних організацій. Головні передумови міжнародної економічної інтеграції. Особливості та проблеми інтегрування України в міжнародну економічну діяльність, її членство в міжнародних організаціях.

  Міжнародні інтеграційні обьєднання

  5.01.2010/контрольная работа

  Посилення процесів інтеграції з настанням науково-технічної революції у ХХ столітті. Поглиблення міжнародного поділу праці, інтенсивний обмін товарами, послугами, капіталами і робочої силою, процеси зближення економік. Характеоні тенденції в інтеграції.

  Міжнародні карні трибунали

  14.02.2009/курсовая работа

  Поняття та сутність міжнародного карного трибуналу в різних країнах світу. Ідея створення міжнародних кримінальних судових органів її сутність та значення для міжнародних відносин між країнами. Права та обов’язки трибуналу, їх виконання та нагляд за ним.

  Міжнародні контракти: сутність структура види

  23.05.2004/курсовая работа

  Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів. Класифікація та види зовнішньоторгових договорів. Структура, зміст та особливості оформлення зовнішньоторгових контрактів купівлі-продажу. Базисні умови поставки "Інкотермс 2000".

  Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

  28.04.2010/реферат, реферативный текст

  Поширення нових форм міжнародних економічних відносин, обмін результатами науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт. Суть та особливості науково-технічних відносин, міжнародна передача технології, технічне сприяння, регулювання технологій.

  Міжнародні податкові договори та тіньова економіка

  24.01.2009/реферат, реферативный текст

  Офшорні компанії є складовою тіньового сектора економіки і використовуються як для нелегального, так і для легального ведення бізнесу. Офшорні юрисдикції поділяють на: офшорні зони, країни з пільговим оподатковуванням і низьким рівнем оподаткування.


  Перед Вами представлен документ: Міжнародні конфлікти.

  Категории