Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Международные отношения и мировая экономика » Транснаціональні компанії

  Транснаціональні компанії

  Предмет: Международные отношения и мировая экономика
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2009
  Размер файла: 16 Kb
  Количество просмотров: 1365
  Количество скачиваний: 8
  Одна з головних ознак транснаціональної корпорації (ТНК) - прямі іноземні інвестиції. Критерії визначення транснаціональної корпорації. Структура ТНК - головна голдінг-компанія та підконтрольні зарубіжні підприємства. Сучасний етап транснаціоналізації.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

  14.05.2009/курсовая работа

  Транснаціональні корпорації як продукт міжнародних економічних відносин. Сучасна теорія управління, методологія системного підходу, статистичний метод. Процеси транснаціоналізації в світовому господарстві. Аналіз руху прямих іноземних інвестицій.

  Діяльність транснаціональних компаній в Україні

  30.10.2009/дипломная работа, ВКР

  Діяльність транснаціональних корпорацій. ТНК у процесах глобального руху капіталів та інвестування. Позитивні та негативні наслідки господарської діяльності ТНК. Прямі іноземні інвестиції ТНК у харчову промисловість та у галузь електроніки України.

  Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

  5.08.2007/реферат, реферативный текст

  Суть та основні риси транснаціональних корпорацій. Масштаби діяльності транснаціональних корпорацій на світовому ринку. Міжнародний поділі праці на двох рівнях. Організаційна й управлінська здатність ТНК. Конкурентні переваги ТНК.

  Механізми корпоративного управління в транснаціональних корпораціях

  21.07.2010/дипломная работа, ВКР

  Суть та критерії корпоративного управління, особливості механізму та аналіз організаційних моделей транснаціональних корпорацій. Розробка та оцінка заходів покращення структури управління компанії. Перспективи розвитку корпоративного управління.

  Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

  1.12.2010/реферат, реферативный текст

  Значення процесу глобалізації як нового етапу світового розвитку суспільства на всіх його рівнях. Економічна взаємозалежність секторів світової економіки і транснаціоналізація як подолання наднаціональних кордонів і формування глобальної економіки.

  Глобалізаційні процеси в Україні

  7.04.2010/реферат, реферативный текст

  Посилення впливу транснаціональних корпорацій (ТНК). Пріоритетні напрямки розвитку економіки України в умовах глобалізації. Причини, що спонукають до поглиблення участі економіки України в міжнародному поділі праці. Створення українсько-російських ТНК.

  Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

  28.01.2010/контрольная работа

  Пропозиції з глобальної модернізації, напрямки глобальних змін. Тенденції до делегування частини державних функцій іншим структурам, процес транснаціоналізації економічних явищ як провідна риса глобалізації. Зростання ролі ТНК,стратегічних альянсів.

  Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

  21.07.2010/контрольная работа

  Особливості управління людськими ресурсами в ТНК, підходи до підбору персоналу, мотивація і оплата праці. Масштаби діяльності транснаціональних корпорацій на світовому ринку. Стратегічні пріоритети функціонування на ринку України компанії "Nemiroff".

  Міжнародний поділ факторів виробництва

  9.08.2009/контрольная работа

  Типи факторів виробництва: праця, капітал, земля, підприємницькі здібності, наука, інформація і екологія. Міжнародний поділ праці. Мобільність факторів виробництва. Поняття процесу транснаціоналізації. Умови, необхідні для здійснення процесу виробництва.

  Міжнародний рух капіталу

  27.05.2010/реферат, реферативный текст

  Характеристика явища руху міжнародного капіталу, як однієї з форм міжнародних економічних відносин. Вивчення особливостей міжнародного руху позичкового капіталу. Завдання та стратегії входження транснаціональних кампаній на ринки країн, що розвиваються.


  Перед Вами представлен документ: Транснаціональні компанії.

  MySQLi connect error: Connection refused