Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Математика, геометрия, алгебра » Випадкові події

  Випадкові події

  Предмет: Математика, геометрия, алгебра
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 06.2010
  Размер файла: 202 Kb
  Количество просмотров: 1848
  Количество скачиваний: 11
  Вивчення поняття випадкових подій. Ознайомлення із класичним, статистичним, геометричним, аксіоматичним означеннями, предметом та методами аналізу (комбінаторний), основними співвідношеннями теорії ймовірності. Розгляд залежності та сумісністю подій.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Випадкова величина

  26.01.2011/реферат, реферативный текст

  Функція розподілу випадкової величини. Найважливіші закони розподілу дискретних випадкових величин. Властивості функції розподілу. Дискретні і неперервні випадкові величини. Геометричний закон розподілу. Біноміальний розподіл випадкової величини.

  Випадковий процес в математиці

  17.01.2011/курсовая работа

  Визначення і характеристики випадкового процесу. Марковські ймовірнісні процеси з дискретними станами. Стаціонарна нерегулярна діяльність і ергодична властивість по математичному очікуванню стаціонарного мимовільного процесу і його кореляційна функція.

  Системи випадкових величин

  13.06.2010/реферат, реферативный текст

  Розподіли системи двох випадкових величин, що однозначно визначається сумісним розподілом ймовірностей, який можна задати матрицею. Інтегральна функція розподілу випадкового вектора. Середньоквадратична регресія. Лінійна кореляція нормальних величин.

  Статистичне моделювання випадкових векторів

  25.08.2010/дипломная работа, ВКР

  Загальні положення та визначення в теорії моделювання. Поняття і класифікація моделей, iмовірнісне моделювання. Статистичне моделювання, основні характеристики випадкових векторів. Описання програмного забезпечення для моделювання випадкових векторів.

  Граничні теореми теорії ймовірностей

  2.02.2010/реферат, реферативный текст

  Оцінка ймовірності відхилення випадкової величини Х від її математичного сподівання. Знаходження дисперсії випадкової величини за допомогою теореми Бернуллі. Застосування для випадкової величини нерівності Чебишова. Суть центральної граничної теореми.

  Математична обробка результатів вимірів

  17.11.2008/лекция

  Математична обробка ряду рівноточних і нерівноточних вимірів. Оцінка точності функцій виміряних величин. Випадкові величини, їх характеристики і закони розподілу ймовірностей. Елементи математичної статистики. Статистична оцінка параметрів розподілу.

  Однофакторний і двофакторний дисперсійний аналіз

  26.10.2008/реферат, реферативный текст

  Кількісний вимір можливості появи випадкової події. Відомості про дисперсійний аналіз. Однофакторний та двофакторний дисперсійний аналіз. Спостереження як найважливіша ланка експерименту. Теорія ймовірності як наука про закономірності масових подій.

  Основні поняття теорії ймовірностей

  17.02.2009/реферат, реферативный текст

  Сприймання і усвідомлення понять: випадкова подія, вірогідна подія, неможлива подія, повна група подій, попарно несумісні події, рівно можливі події, елементарні події. Вивчення ймовірнісних закономірностей масових однорідних випадкових подій.

  Розрахунок типових задач з математичної статистики

  9.07.2009/курсовая работа

  Закон розподілення дискретної випадкової величини, подання в аналітичній формі за допомогою функції розподілення ймовірності. Числові характеристики дискретних випадкових величин. Значення критерію збіжності Пірсона. Аналіз оцінок математичного чекання.

  Систематичний відбір

  12.08.2010/дипломная работа, ВКР

  Оцінювання середнього та сумарного значення популяції. Порівняння систематичного відбору зі стратифікованим випадковим відбором. Популяції з "випадковим" порядком розміщення одиниць. Автокорельовані популяції. Оцінювання дисперсії за окремою вибіркою.


  Перед Вами представлен документ: Випадкові події.

  Категории