Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Психология » Соціальні уявлення

  Соціальні уявлення

  Предмет: Психология
  Вид работы: реферат, реферативный текст
  Язык: украинский
  Дата добавления: 10.2010
  Размер файла: 18 Kb
  Количество просмотров: 738
  Количество скачиваний: 5
  Соціологічна теорія Дюркгейма як ідейне джерело концепції соціальних уявлень. Вивчення суспільства як системи зв'язків індивідів та соціальних фактів як продуктів соціальної взаємодії. Соціальні факти "фізіологічного" рівня (колективна свідомість).


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Соціальні ролі та особистість

  22.05.2010/реферат, реферативный текст

  Особистість як дзеркало світу, фактори, що впливають на її формування та розвиток. Визначення ступеню впливу національного менталітету на особистість. Рольовий розподіл в групі та різновиди ролей, їх функціональні особливості. Суб'єктність особистості.

  Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

  27.01.2010/реферат, реферативный текст

  Характеристика соціальних технологій і гуманістичної психології А. Маслоу. Особливості самоактуалізованих людей, критерії ефективного сприйняття реальності, прийняття себе і природи. Психологічний аналіз автономії: незалежності від культури й оточення.

  Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

  23.11.2010/курсовая работа

  Поняття соціального стереотипу, його властивості, функції і види. Зміст і ефекти міжособистісного сприйняття. Професійні, вікові та індивідуальні особливості оцінці людьми один одного. Методики соціально-психологічної діагностики поведінки в групі.

  Лабораторне експериментування в соціальній психології

  11.10.2010/реферат, реферативный текст

  Проблеми і теоретичні основи подальшого вдосконалювання методів дослідження в соціальній психології. Методологія збору спостережень, побудова теорії, наукове експериментування та перевірка теоретичних законів з погляду їхньої прогностичної здатності.

  Натуралізм і суб'єктивізм у соціальній психології

  18.10.2010/реферат, реферативный текст

  Розгляд історії соціології в капіталістичних країнах. Особливості натуралістичних концепцій та суб'єктивізму. Оцінка значення робот Сміта у соціально-психологічних дослідженнях суспільства. Характеристика надіндивідуальних феноменів соціального життя.

  Агресія як форма поведінки підлітків

  12.05.2010/дипломная работа, ВКР

  Дослідження агресивної поведінки в соціальній психології. Природа агресії, форма її прояву. Напрямки в розумінні етіології агресивності. Конфлікт та конфліктна поведінка. Стан фрустрації як чинник детермінуючий поведінку в ситуації соціальної колізії.

  Девіантна поведінка

  21.06.2009/реферат, реферативный текст

  Загальна характеристика і основні форми поняття "девіантна поведінка". Класифікація видів соціальних відхилень, основні причини їх виникнення. Соціальні норми (закони, традиції, звичаї) як "природний регулятор" суспільних і міжособових відносин.

  Психологічне консультування при розлученні

  27.05.2010/реферат, реферативный текст

  Визначення понять "сім’я" та "шлюб", його ознаки. Поняття сім'ї в соціологічному та юридичному розумінні. Соціальні наслідки розлучення. Психотренінг, як спосіб виведення розлучених жінок із депресії. Новостворене середовище тренінгу, тренінгова програма.

  Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

  10.04.2009/реферат, реферативный текст

  Імідж є соціально-психологічною категорією. Вивчення механізмів його утворення та розвитку. Фактори, що впливають на створення позитивного образу керівника: соціальний статус, соціальні зв’язки, його психологічні особливості та професійні якості.

  Як ми осмислюємо світ? Життєві установки

  17.07.2010/реферат, реферативный текст

  Опис раціональності людського мислення у соціальній психології та його умов. Доступ до точної й необхідної інформації, необмежені ресурси для її обробки. Вплив контексту на соціальне судження. Значення формування установки, доступність конструкта.


  Учебники и литература:

  Деловое общение. Титова Л.Г. 2006
  Возрастная психология. Абрамова Г.С.
  Социальная психология. Билеты
  Введение в конфликтологию.
  Психология - конспект лекций
  100 величайших психологов
  Психология личности

  Перед Вами представлен документ: Соціальні уявлення.

  Категории