Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Маркетинг, реклама и торговля » Логістичні системи

  Логістичні системи

  Предмет: Маркетинг, реклама и торговля
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2011
  Размер файла: 24 Kb
  Количество просмотров: 1145
  Количество скачиваний: 22
  Логістична система як організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками, її характеристика та особливості, призначення та сфери використання на практиці, класифікація та різновиди. Проектування логістичних систем.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Логістичне управління складуванням на підриємстві

  12.03.2010/дипломная работа, ВКР

  Роль, місце і функції складу в логістичних системах. Організація технологічного і логістичного процесів на складі. Аналіз організації та напрями вдосконалення складського господарства у ТОВ "Комплекс Дах". Автоматизація процесів управління складуванням.

  Логістичні системи організації і управління виробництвом

  16.01.2011/реферат, реферативный текст

  Основна мета та функції логістичних систем на мікрорівні. Умови життєздатності логістичних систем усіх видів. Практична реалізація методології логістики. Характеристика систем організації і управління виробництвом, що штовхають та ті, що тягнуть.

  Види й типи логістики, логістичне завдання "зробити або купити", інтермодальні системи постачань

  14.03.2009/контрольная работа

  Розробка методів планування і керування матеріальними й інформаційними потоками в границях підприємства. Можливість застосування логістики. Комп'ютеризація керування логістичними процесами. Пошук нової ринкової ніші. Ідентифікація і переоцінка потреб.

  Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

  6.06.2010/дипломная работа, ВКР

  Сутність і різновиди логістичних стратегій, їх призначення та роль в діяльності підприємства, визначення перспектив. Аналіз дистрибуції товарів і методика утворення ланцюга поставок. Пропозиції щодо створення схеми постачання на даному підприємстві.

  Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

  10.12.2010/курсовая работа

  Поняття та призначення логістики, її основні принципи та обґрунтування необхідності в діяльності сучасного підприємства. Концепції логістики, характеристика та відмінності. Сутність та види матеріальних запасів, мотиви їх створення та модель управління.

  Закупівельна та збутова логістика

  20.08.2009/контрольная работа

  Основні функції логістики на сучасному підприємстві, форми комерційних зв’язків у процесі її реалізації. Логістичні послуги в залежності від етапу обслуговування. Етапи формування логістичного сервісу на підприємствах. Структура інформаційної логістики.

  Історія виникнення логістики

  26.04.2010/контрольная работа

  Історичні корені логістики, розуміння логістики як уміння переміщати продукти і безліч різних товарів, формування і становлення логістики як військової науки. Використання логістичного підхіду при управлінні матеріальними потоками в сфері господарства.

  Канали збуту на промисловому ринку

  18.02.2009/реферат, реферативный текст

  Визначення сутності поняття "канали розподілу". Порівняльна характеристика "каналів розподілу" та "каналів збуту". Лінійно упорядкована чисельність фізичних чи юридичних осіб або логістичний ланцюжок. Схема логістичних ланцюжків. Використання на практиці.

  Логістика закупки молока на ТОВ "Брусилівський маслозавод"

  19.01.2010/курсовая работа

  Поняття, основні завдання та функції логістики. Замовлення і складування матеріалів. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "Брусилівський маслозавод". Сучасний стан логістичної та фінансово-економічної системи на фірмі та закупівельна логістика.

  Логістика складування

  20.08.2009/контрольная работа

  Склад як складна технічна споруда, її призначення та структура в залежності від потреб підприємства, класифікація за різними ознаками. Складові логістичного процесу на складах. Технологія визначення площі складських приміщень, необхідні розрахунки.


  Перед Вами представлен документ: Логістичні системи.

  Категории