Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Маркетинг, реклама и торговля » Міжнародний маркетинг

  Міжнародний маркетинг

  Предмет: Маркетинг, реклама и торговля
  Вид работы: шпаргалка
  Язык: украинский
  Дата добавления: 09.2008
  Размер файла: 160 Kb
  Количество просмотров: 1081
  Количество скачиваний: 31
  Єдність та відмінність категорій "попит" і "потреба". Концепція вдосконалення виробництва. Сутність сучасного маркетингу. Цілі маркетингу. Стратегічні задачі маркетингу. Зовнішні фактори маркетингу. Керовані фактори системи маркетингу. Види маркетингу.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Стратегія виходу на міжнародний ринок

  17.11.2009/реферат, реферативный текст

  Аналіз закордонних ринків. Мита як найбільш традиційний і загальноприйнятий засіб регулювання зовнішньої торгівлі. Загальні принципи і правила митного регулювання у ряді країн. Вибір стратегії виходу на зовнішній ринок. Потенціал та доступність ринку.

  Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

  18.06.2007/курсовая работа

  Міжнародний маркетинг. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. Міжнародний маркетинг у сфері торгівлі інтелектуальним продуктом. Маркетингова діяльність компанії Microsoft.

  Стратегії виходу на зовнішній ринок

  28.09.2009/контрольная работа

  Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності, реструктуризація портфеля товарів. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок. Переваги і недоліки використання посередників при експорті товарів.

  Суть міжнародного маркетингу

  28.09.2009/контрольная работа

  Міжнародний маркетинг: об’єкт, предмет, суб’єкти, методи дослідження. Стратегія і тактика міжнародного маркетингу. Функції Торгово-промислової палати України. Сутність, цілі та умови міжнародної сегментації. Орієнтування на певні групи споживачів.

  Історія французької реклами

  4.06.2010/реферат, реферативный текст

  Французька реклама в часи середньовіччя. Реклама нового часу. Розвиток журналістики у Франції. Міжнародний рекламний Фестиваль "Канські Леви". Фестиваль рекламних роликів у Венеції. Синематека Жана Марі Бурсико. Журнали й газети революційного періоду.

  Маркетингові стратегії транснаціональних корпорацій

  25.05.2009/реферат, реферативный текст

  Сутність і класифікація маркетингових стратегій ТНК. Міжнародний життєвий цикл товару та його вплив на маркетингові стратегії ТНК. Переваги та недоліки запровадження стандартизованих і адаптованих маркетингових стратегій у міжнародній діяльності ТНК.

  Позиціонування товару

  28.09.2009/контрольная работа

  Типи і види маркетингу, їх спільні риси та відмінності. Позиціонування товару на зарубіжному ринку. Узагальнена класифікація товарів залежно від рівня їх природної глобальності. Внутрішній та міжнародний маркетинг та їх загальні риси і відмінності.

  Еволюція товару в сучасних умовах

  20.01.2011/контрольная работа

  Створення споживчої вартості автомобіля. Гігантська концентрація виробництва. Розширення масштабів організованості та планомірності в межах окремих компаній. Еволюція товару за сучасних умов. Тенденції розвитку товарної економіки. Міжнародний поділ праці.


  Перед Вами представлен документ: Міжнародний маркетинг.

  Категории