Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Маркетинг, реклама и торговля » Сутність маркетингу

  Сутність маркетингу

  Предмет: Маркетинг, реклама и торговля
  Вид работы: курс лекций
  Язык: украинский
  Дата добавления: 18.2012
  Размер файла: 1454 Kb
  Количество просмотров: 670
  Количество скачиваний: 22
  Сутність маркетингу, основні його поняття та підходи до розуміння предмету маркетингу. Система засобів маркетингу і його структура, маркетингове середовище. Терія Маслоу "Ієрархія потреб", принципи, завдання та функції маркетингової діяльності.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Похожие работы:

  Сутність маркетингу

  26.03.2003/реферат, реферативный текст

  Що таке маркетинг. Нужди, потреби і запити. Товари і послуги. Ринки. Вклад в створення споживацької цінності. Обслуговування ринку кінцевих споживачів в умовах наявності конкуренції. Управління ринком з метою задоволення нужд і запитів людини.

  Сутність маркетингу та його сучасна концепція

  3.07.2009/курс лекций

  Причини зародження та історія розвитку маркетингу. Специфічні риси маркетингу в Україні. Маркетингове середовище: склад, характеристика і динаміка. Види структур служб та їх організація. Концепція ринкової сегментації. Стратегічне планування маркетингу.

  Сутність міжнародного маркетингу

  28.09.2009/контрольная работа

  Сутність, суб’єкти та форми міжнародного маркетингу — маркетингової діяльності фірми за межами національних кордонів. Стратегічний та оперативний типи маркетингу, які характеризують ступінь ринкової орієнтованості фірми. Фактори сегментації ринку.

  Значення та сутність методичних підходів до оцінки вартості бренду

  6.01.2011/курсовая работа

  Поняття бренду, обґрунтування актуальності та доцільності його створення. Суть та характеристика складових, що визначають оцінку вартості бренду, особливості та зміст методики. Прогресивні підходи до застосування методів оцінки вартості бренду в Україні.

  Маркетинг

  12.02.2008/курс лекций

  Сутність маркетингу і його сучасна концепція. Маркетингові дослідження. Планування маркетингу. Маркетингова товарна політика. Маркетингова політика розподілу. Маркетингова цінова політика. Маркетингова політика комунікацій. Контроль за маркетингом.

  Маркетингова політика комунікацій

  3.08.2009/реферат, реферативный текст

  Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій, алгоритм його планування і характеристика його основних етапів. Основні знаряддя комунікацій: звертання і поширення інформації. Суть реклами і пропаганди.

  Шляхи підвищення маркетингової діяльності ТОВ «Нові комунікації»

  24.06.2010/дипломная работа, ВКР

  Сутність маркетингу, його перспектива та аналіз використання у виробничому підприємстві. Дослідження маркетингової діяльності ТОВ "Нові комунікації" та шляхи її покращення. Організація рекламної діяльності та формування єдиної служби маркетингу.

  Розробка стратегії товаророзповсюдження продукції

  15.01.2011/дипломная работа, ВКР

  Сутність маркетингу та маркетингової стратегії підприємства. Фінансові показники діяльності ВАТ "ХТЗ". Розробка стратегії та політики товаророзповсюдження продукції ВАТ "ХТЗ" на ринки Росії та Білорусі. Вибір форми виходу підприємства на зовнішній ринок.

  Маркетинг

  13.02.2010/курс лекций

  Актуальність та зміст дисципліни "Маркетинг". Організація і контроль маркетингової діяльності. Сутність маркетингу та його сучасні концепції. Маркетингова товарна, цінова політики та політика розподілу й комунікацій. Сутність маркетингового дослідження.

  Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

  28.09.2009/контрольная работа

  Сутність і структура маркетингового середовища підприємства. Основні Форми непрямого експорту. Сутність маркетингових стратегій. Стратегії виходу на закордонні ринки. Наслідки впливу науково-технічного прогресу на елементи маркетингового комплексу.


  Перед Вами представлен документ: Сутність маркетингу.

  Категории