Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Менеджмент и трудовые отношения » Інформаційний консалтинг

  Інформаційний консалтинг

  Предмет: Менеджмент и трудовые отношения
  Вид работы: курс лекций
  Язык: украинский
  Дата добавления: 11.2010
  Размер файла: 296 Kb
  Количество просмотров: 14154
  Количество скачиваний: 346
  Інформаційно-консультаційна діяльність в економіці. Методи роботи консалтингової служби. Види консультаційних послуг та джерела їх фінансування. Особливості становлення консалтингової діяльності в Україні. Комунікації і методи консалтингової діяльності.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

  21.12.2010/курсовая работа

  Основні чинники виникнення й розвитку інформаційного документа. Поняття та характеристика інформаційного документа, його зміст та призначення, риси. Види інформаційних документів в системі інформаційно-аналітичної діяльності забезпечення управління.

  Роль інформаційних ресурсів і комп’ютерних програм у бізнес-моделюванні

  9.11.2010/реферат, реферативный текст

  Визначення сутності категорії "інформація", її групи і форми. Потреба в інформації на різних фазах та етапах стратегічного управління. Поняття та види інформаційних ресурсів. Значення інформаційних технологій та комп’ютерних програм у бізнес-моделюванні.

  Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

  20.10.2010/реферат, реферативный текст

  Принципи організації передавання і оброблення інформації в процесі функціонування систем інформаційного забезпечення менеджменту. Розвиток і елементи даних систем. Основні стадії розвитку інформаційних систем. Автоматизоване робоче місце керівників.

  Теорія документно-інформаційних потоків

  12.11.2010/курсовая работа

  Зміст закону документаційного супроводу соціальних комунікацій Столярова. Порівняння атрибутивних властивостей, функцій і семантичної структури документних потоків та масивів. Обґрунтування несиміотичності понять "документний" та "документальний".

  Теорія документно-інформаційних потоків

  12.11.2010/курс лекций

  Документно-інформаційні потоки та масиви: сутність і значення. Методологічні засади вивчення теорії документних потоків. Загальні та специфічні закономірності функціонування документних потоків та масивів. Фрагментарність документованої інформації.

  Інформаційне забезпечення діяльності керівника

  16.05.2010/контрольная работа

  Інформація як головний предмет праці керівника. Аналіз інформаційних засобів АРМ менеджера. Класифікація інформації, її різновиди та форми подання, сучасні вимоги, методи та шляхи поліпшення. Джерела, носії і канали передачі інформації на даному етапі.

  Інформаційні системи в менеджменті

  12.02.2008/контрольная работа

  Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Системи планування ресурсів підприємства синхронізованого зі споживачами (CSRP). Гіпертекстовий простір в Інтернет (www). Нове покоління комп‘ютерних експертів - Web-майстрів (Webmaster).

  Менеджмент готелю "Гостинність"

  31.05.2010/практическая работа

  Організаційна структура управління готелю "Гостинність". Характеристика організації, оцінка факторів впливу на її діяльність. Розвиток корпоративної культури. Організація взаємодії відділу інформаційних технологій. Система мотивації, контроль діяльності.

  Менеджмент та система управління

  1.05.2010/практическая работа

  Розгляд організаційно-розпорядчих методів управління. Характеристика критеріїв проектування інформаційних та комунікаційних систем. Ознайомлення із суб'єктами менеджменту, метою бізнесу, системою відносин на підприємстві згідно із теорією Ковальчука.

  Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

  12.03.2010/курсовая работа

  Визначення інформаційної технології управління. Опис інформаційного менеджменту, його технології й програм в управлінні роботою менеджерів. Специфіка обробки інформації у інформаційних системах менеджменту корпорацій й підприємств різних форм власності.


  Перед Вами представлен документ: Інформаційний консалтинг.

  Категории