Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Менеджмент и трудовые отношения » Інвестиційний процес

  Інвестиційний процес

  Предмет: Менеджмент и трудовые отношения
  Вид работы: курсовая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 01.2009
  Размер файла: 84 Kb
  Количество просмотров: 2161
  Количество скачиваний: 64
  Економічна сутність інвестицій та динаміка інвестування. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту. Основні поняття інвестиційної діяльності та стадії інвестиційного процесу. Регулювання інвестиційної діяльності державними органами в Україні.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Головні цілі інвестиційного менеджменту. Оцінка надійності банка–емітента за допомогою системи "САМЕL"

  17.05.2009/контрольная работа

  Система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних зі здійсненням різноманітних аспектів інвестиційної діяльності підприємства. "CAMEL" - класичний приклад методики рейтингового аналізу діяльності банківських установ.

  Економічна сутність інвестицій, поняття інвестиційної діяльності

  23.08.2010/курсовая работа

  Економічна сутність та класифікація інвестицій. Інвестиційна діяльність: сутність та результати. Інвестиційні плани та проекти як результат інвестиційної діяльності. Місце і значення інвестиційного менеджменту у бізнесі, його поняття, мета та завдання.

  Контрольна робота з Інвестиційного менеджменту

  8.07.2008/контрольная работа

  Розвиток держави пов’язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше йде інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, активніше відбуваються перетворення.

  Розробка інвестиційної стратегії інституту спільного інвестування

  6.07.2010/дипломная работа, ВКР

  Динаміка зростання кількості інститутів спільного інвестування в Україні та основні характеристики їх діяльності. Аналіз нормативно-правових документів, які регулюють діяльність ІСІ. Напрямки покращення інвестиційної стратегії ІСІ на зарубіжному досвіді.

  Роль держави у стимулюванні інвестиційної та інноваційної діяльності

  8.11.2008/реферат, реферативный текст

  Функції держави у сфер: інвестицій. Бюджетні важелі. Грошово-кредитна політика. Норми страхових резервів. Облікова ставка Національного банку. Операції на відкритому ринку з державними цінними паперами. Інвестиційне середовище. Інвестиційна діяльність.

  Управління доходами від фінансово–інвестиційної діяльності підприємства

  6.09.2007/курсовая работа

  Теоретичні засади фінансово-інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності ЗАТ "АМТ-Компані". Напрямки вдосконалення фінансово-інвестиційної діяльності ЗАТ "АМТ-Компані". Рангування конкуруючих інвестиційних проектів.

  Заходи забезпечення зростання дивідендів та ринкової вартості акцій при реформуванні підприємства в форму відкритого акціонерного товариства

  12.07.2010/курсовая работа

  Консалтингова пропозицiя та розробка стадій бізнес–проекта. Підвищення рентабельності, ринкової вартості акцій та рівня конкурентоспроможності. Форми взаємодії консультанта і клієнта, бізнеси-тренери та стратегічне керування. Види доінвестиційних фаз.

  Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

  4.06.2010/контрольная работа

  Визначення зміни в порівнянні зі звітним періодом показників фондовіддачі по активній частині, фондоозброєності і технічній озброєності праці з метою визначення потреби в інвестиціях. Курс акції і її ринкова вартість. Фінансування інвестиційних проектів.

  Розрахунок показників ефективності проекту випуску нової продукції компанією ТОВ "Електромаш" м. Дніпропетровськ

  17.03.2010/курсовая работа

  Проектний аналіз ефективності випуску нової продукції компанією. Розрахунок ліквідаційної вартості обладнання. Інвестиційна та операційна діяльність. Аналіз основних фінансових показників. Оцінка чутливості результатів проекту до змін вхідних параметрів.

  Розробка проекту створення малого підприємства по збуту імпортних меблів реорганізацією у форму відкритого акціонерного товариства підприємства ТОВ „Класс-Лайн”

  10.07.2010/дипломная работа, ВКР

  Підприємницький проект, його структура і реалізація. Сутність методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Діагностування проблем розвитку ТОВ "КЛАСС-ЛАЙН" та постановка задач проекту реорганізації в нове підприємство. Плановий кошторис проекту.


  Перед Вами представлен документ: Інвестиційний процес.

  Категории