Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Менеджмент и трудовые отношения » Класифікація документів

  Класифікація документів

  Предмет: Менеджмент и трудовые отношения
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 08.2006
  Размер файла: 23 Kb
  Количество просмотров: 938
  Количество скачиваний: 5
  Визначення призначення і сферу застосування Державнго класифікатору управлінської документації (ДКУД). Характеристика структури ДКУД. Види управлінських документів. Документальне забезпечення автоматизованих систем управління.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Класифікація інформаційно-аналітичних документів

  16.01.2011/курсовая работа

  Загальна класифікація інформаційно-аналітичних документів. Методика та значення реферування. Типи та ознаки анотацій, їх використання для аналітичної обробки великих та багатоаспектних документів. Оглядово-аналітична діяльність. Дайджест і хрестоматія.

  Класифікація персоналу та форми його наймання

  17.11.2010/контрольная работа

  Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями посад в організації. Альтернативні форми наймання персоналу в організацію: лізинг та хедхантинг. Специфіка процесу управління персоналом у багатонаціональних організаціях. Формування кадрового резерву.

  Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

  8.12.2007/реферат, реферативный текст

  Мотивація як управлінська діяльність, яка забезпечує процес спонукання себе та інших працівників на дії. Категорії мотивації: потреби й винагороди. Зміст теорії мотивації, її аналіз у роботах теоретиків економіки. Матеріальне стимулювання праці.

  Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

  10.11.2009/контрольная работа

  Сутність і основні типи управлінських рішень, фактори, що на них впливають. Поняття і види груп, причини та стадії їх формування. Методи впливу на виконавців. Поняття, типи та причини конфліктів. Тактика ведення переговорів, елементи їх успішності.

  Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

  12.05.2005/курсовая работа

  Припинення договору в зв'язку з певними юридичними діями. Угода сторін. Відмова працівника. Підстави, передбачені контрактом. Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.

  Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

  16.11.2009/реферат, реферативный текст

  Етапи та особливості прийняття управлінських рішень, їх класифікація та різновиди. Характеристика аналітичної схеми прийняття рішення. Системний аналіз та типи проблем у теорії прийняття рішень. Сутність та призначення теорії масового обслуговування.

  Джерела фінансування проектів

  9.09.2010/контрольная работа

  Класифікація джерел фінансування та визначення терміну лізинг, його об'єктів і суб'єктів. Оцінка бізнес-плану інвесторами. Створення резервних фондів на покриття непередбачених витрат як засіб компенсації та гарантія реалізації проекту в намічені строки.

  Конкурентні стратегії в корпорації лідерів

  18.05.2010/контрольная работа

  Класифікація стратегій підприємства за напрямком розвитку (базові альтернативи) та діяльності (товарна, ринкова), рівнем управління (корпоративна, ділова, операційна), досягненням конкурентних переваг (фокусування, диверсифікація, диференціація).

  Основні засади управління операційними системами

  18.11.2009/курсовая работа

  Класифікація операційних систем, суть стратегічного управління, виражена компетентність і конкурентні переваги. Поняття агрегатного планування та дезагрегування. Управління запасами залежного і незалежного попиту, види моделей, їх переваги та недоліки.

  Розробка програм фінансового оздоровлення неплатоспроможного підприємства

  20.08.2009/курсовая работа

  Класифікація та систематизація причин фінансової кризи українських підприємств, визначення можливих шляхів їх усунення. Сутність фінансової санації підприємства, її роль в системі антикризового управління, розробка плану та ефективні напрями реалізації.






  Перед Вами представлен документ: Класифікація документів.

  Категории