Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Менеджмент и трудовые отношения » Управління виробничими витратами

  Управління виробничими витратами

  Предмет: Менеджмент и трудовые отношения
  Вид работы: курсовая работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 06.2007
  Размер файла: 40 Kb
  Количество просмотров: 843
  Количество скачиваний: 8
  Поняття й класифікація витрат виробництва. Управління виробничими витратами. Зарубіжний досвід визначення виробничих витрат. Прогнозування незалежного попиту. Сукупне планування виробництва.  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

  13.03.2010/курсовая работа

  Комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності ПП "Чернік" та основних техніко-економічних показників. Виявлення, аналіз резервів і впровадження заходів щодо зниження собівартості випускаємої підприємством продукції. Розрахунок економічного ефекту.

  Ефективне управління виробництвом

  8.10.2004/дипломная работа, ВКР

  Сутність, зміст і види ефективності виробництва. Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва. Аналіз ефективності виробництва ВАТ "Ударний". Аналіз використання виробничих потужностей. Комплекс заходів підвищення ефективності виробництва.

  Комплексне використання методів управління виробництвом у ВАТ "Зелений Гай" Вознесенського району

  24.12.2008/курсовая работа

  Основний зміст процесу управління виявляється у здійсненні безпосереднього цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на об’єкт за допомогою відповідного механізму. В господарстві ВАТ "Зелений Гай" використовуються економічні методи управління.

  Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

  4.05.2009/практическая работа

  Мета практики - ознайомлення студентів із структурою, умовами роботи підприємства в системі Міненерго України. Практичні навики роботи з інформаційно-обчислювальною технікою. Отримання кваліфікаційної групи допуску до роботи в електричних установках.

  Створення програмного забезпечення автоматизованих функцій управління виробництвом

  17.09.2010/реферат, реферативный текст

  Загальна характеристика програмних продуктів для бізнес-планування інвестиційних проектів. Поняття і роль корпоративних інформаційних систем. Засоби архівації та очистки інформаційних сховищ. Загальна характеристика і область застосування системи R/3.

  Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

  11.04.2009/автореферат

  Положення системного підходу в управлінні; процес адаптації промислових підприємств до умов недетермінованості ринкових відносин, зміст перетворюючих чинників управління виробничим процесом. Фактори та методи управління у системі мереженої організації.

  Американська модель менеджменту

  11.02.2010/реферат, реферативный текст

  Англо-американська модель корпоративного управління. Децентралізоване управління виробничим процесом як основа організаційної структури американської корпорації. Особливості планування в компаніях США. Специфіка управління персоналом у фірмах США.

  Операційний менеджмент

  24.01.2009/курс лекций

  Сутність та характеристика операційного менеджменту. Управління операційною системою підприємництва. Класифікація операційних систем. Управління виробництвом та операціями, проектування операційних систем. Життєвий цикл продукту та його проектування.

  Організаційна структура управління підприємством

  1.09.2005/курсовая работа

  Поняття організації управління на підприємстві. Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають. Основні класи організаційних структур управління виробництвом. Принципи формування оргструктур управління виробництвом.

  Система оцінки персоналу

  18.05.2009/курсовая работа

  Загальна зарактеристика організації та зміст набутого практичного досвіду на прикладі УРА "Галицькі Контракти". Управління виробничо-господарскою діяльністю організації. Основні методики та впровадження нової ідейної стратегії по оцінці персоналу.


  Перед Вами представлен документ: Управління виробничими витратами.

  Категории