Портал учебных материалов.
Реферат, курсовая работы, диплом.


 • Архитктура, скульптура, строительство
 • Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 • Бухгалтерский учет и аудит
 • Военное дело
 • География и экономическая география
 • Геология, гидрология и геодезия
 • Государство и право
 • Журналистика, издательское дело и СМИ
 • Иностранные языки и языкознание
 • Интернет, коммуникации, связь, электроника
 • История
 • Концепции современного естествознания и биология
 • Космос, космонавтика, астрономия
 • Краеведение и этнография
 • Кулинария и продукты питания
 • Культура и искусство
 • Литература
 • Маркетинг, реклама и торговля
 • Математика, геометрия, алгебра
 • Медицина
 • Международные отношения и мировая экономика
 • Менеджмент и трудовые отношения
 • Музыка
 • Педагогика
 • Политология
 • Программирование, компьютеры и кибернетика
 • Проектирование и прогнозирование
 • Психология
 • Разное
 • Религия и мифология
 • Сельское, лесное хозяйство и землепользование
 • Социальная работа
 • Социология и обществознание
 • Спорт, туризм и физкультура
 • Таможенная система
 • Техника, производство, технологии
 • Транспорт
 • Физика и энергетика
 • Философия
 • Финансовые институты - банки, биржи, страхование
 • Финансы и налогообложение
 • Химия
 • Экология
 • Экономика
 • Экономико-математическое моделирование
 • Этика и эстетика
 • Главная » Рефераты » Менеджмент и трудовые отношения » Управлінський консалтинг

  Управлінський консалтинг

  Предмет: Менеджмент и трудовые отношения
  Вид работы: контрольная работа
  Язык: украинский
  Дата добавления: 09.2007
  Размер файла: 59 Kb
  Количество просмотров: 693
  Количество скачиваний: 6
  Компанії, основним видом діяльності яких є управлінський консалтинг. Схема (алгоритм) надання консалтингової послуги з визначенням методичного інструментарію. Оцінювання вимог, які повинні пред'являтися до консультанта. Кодекс честі консультанта.


  Прямая ссылка на данную страницу:
  Код ссылки для вставки в блоги и веб-страницы:
  Скачать работу
  ВНИМАНИЕ! ССЫЛКА на файл скоро появится !
  Посмотреть текст работы
  Похожие работы:

  Управлінський облік

  28.05.2009/контрольная работа

  Номенклатура витрат на управління підприємством. Призначення бюджетів, фінансових планів, внутрішнього бюджетування на підприємстві. Складові генерального бюджету: фінансові, операційні, допоміжні та додаткові. Статичні (тверді) і гнучкі бюджети.

  Управлінський аналіз

  27.11.2010/курсовая работа

  Цілі, напрями та методологічні принципи управлінського аналізу. Аналіз конкурентних переваг і стратегічних ресурсів підприємства. Зміст системи McKincey, "ланцюжка цінностей" Портера та підходу Омае як методів визначення структури управлінського аналізу.

  Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

  21.01.2010/реферат, реферативный текст

  Особливості підготовки управлінських рішень, які здійснюють на основі моделювання станів системи, її рухів на базі отриманої інформації. Аналіз принципів багатокритеріальної оптимізації. Характеристика прийняття рішень за умови ризику, стохастичні задачі.

  Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

  26.01.2010/реферат, реферативный текст

  Характеристика стратегічного управління – процесу визначення послідовності дій з розробки та реалізації стратегій. Методи стратегічного аналізу середовища підприємства: метод SWOT, аналізу витрат і ланцюжка цінностей та оцінки конкурентоспроможності.

  Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

  16.10.2009/контрольная работа

  Процес прийняття управлінських рішень як процес постійного пошуку та адаптації методів до умов функціонування організації і специфіки прогнозованих цілей. Його загальнометодологічна основа, характеристика основних підходів. Розв'язання практичних завдань.

  Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

  21.01.2010/реферат, реферативный текст

  Аналіз ймовірності результатів прийняття управлінських рішень в умовах ризику (математичне чекання можливого доходу), невизначеності (максимізація мінімального та максимального прибутку, утрат) та конфлікту. Аналітична оцінка використання майна.

  Методична основа підготовки проектів управлінських рішень

  21.01.2010/реферат, реферативный текст

  Обґрунтування методичної основи підготовки проектів управлінських рішень. Характеристика евристичних методів: бенчмаркінг, метод абсолютних, відносних, середніх величин, ланцюгові підстановки, багатопланові аналітичні методи, причинно-наслідкові діаграми.

  Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

  6.09.2007/курсовая работа

  Сутність поняття "інновація". Функції інновації. Дослідження спонукальних мотивів впровадження управлінських інновацій господарюючими суб’єктами України. Аналіз факторів, що впливають на управлінські інновації.

  Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

  1.07.2008/курсовая работа

  Сутність, класифікація і характерні риси управлінських рішень. Фактори, що визначають їх якість і ефективність. Стадії, структура, методи та моделі прийняття рішень. Застосування наукового підходу в процесі прийняття управлінських рішень на підприємстві.

  Моделювання управлінських систем

  27.01.2010/реферат, реферативный текст

  Управління - це цілеспрямований вплив на певний об'єкт з метою стабілізації або зміни його стану таким чином, щоб досягти поставленої мети. Характеристика елементів системи управління. Організаційне моделювання як частина управлінської діяльності.


  Перед Вами представлен документ: Управлінський консалтинг.

  Категории